ASV Karaspēka Izvešana no Eiropas

Pagājušajā mēnesī “Joint Baltic American National Committee” (JBANC) izsludināja paziņojumu, kurā ziņoja par pašreizējās ASV administrācijas centieniem izvest no Vācijas 25% ASV karaspēka. Paziņojums ir atrodams te. Prezidents Trump plāno izvest 9500 karaspēku, jo Vācija līdz ar citām “North Atlantic Treaty Organization” (NATO) valstīm vēl nav izpildījusi NATO pamatnostādnes par 2% no iekšzemes kopprodukta izdevumiem aizsardzībai. Visas trīs valstis, Latvija, Lietuva un Igaunija, ir izdevušas vairāk nekā 2%.

2004. gadā Latvija kļuva par NATO valsti un vienu no četrām valstīm NATO “Enhanced Forward Presence” (EFP). NATO EFP sastāv no starptautiskā karaspēka pastiprināšanas, kas paredzēta, lai nodrošinātu transatlantisko drošību gar austrumu robežu. Kopš 2019. gada marta Ādažos Latvijā ir 1400 kaujas gatavībā esošu karaspēku ar nepārtrauktām demonstrācijām. Mērķis ir nosūtīt vēstījumu par transatlantisko aliansi, ja viena tauta ir pakļauta uzbrukumam vai draudiem, visi NATO sabiedrotie ir.

Kopš 2019. gada ASV ir visaugstākie aizsardzības IKP izdevumi – 3,42%. JBANC paustās bažas par karaspēka izvešanu Vācijā liecina par alianses vājumu un ASV mazāku interesi par Eiropas drošību.  Tas potenciāli varētu atvērt NATO vēl lielākiem draudiem vai drošības apsvērumiem no sliktu dalībnieku puses.

Kopš 16. jūnija NATO drošības ģenerāldirektors paziņoja, ka nav apstiprinātu plānu vai grafiku, par vienošanās karaspēka izvešanai.

Last month, The Joint Baltic American National Committee (JBANC) released a statement reporting on the efforts of the current Administration to remove 25% of the troops from Germany. The statement can be found here. President Trump intends to withdraw 9,500 troops because Germany, along with other North Atlantic Treaty Organization (NATO) countries, have yet to hit the 2% NATO guideline for gross domestic product spending for defense. Latvia, Lithuania and Estonia all spend above 2%. 

Latvia became a part of NATO in 2004 and became one of four countries in NATO’s Enforced Forward Presence. NATO’s EFP consists of international troop reinforcements intended to ensure transatlantic security along the eastern border. As of March 2019, Adazi, Latvia has 1,400 international troops combat-ready with consistent demonstrations taking place. The idea of this program is to send the message of transatlantic alliance, if one nation is under attack or threat, all NATO allies are. 

The United States has the highest defense GDP spending at 3.42% as of 2019. A concern voiced by JBANC is the removal of troops in Germany shows a weakness in the alliance and a decreased interest in European security by the United States. This could potentially open NATO up to more threats or security concerns from bad actors. 
As of June 16th, NATO’s security general stated there are no confirmed plans or timelines that have been agreed upon for withdrawing the troops.

Lija Lūsis

Apraksti Par Antirasisma Darbiem

The New Jim Crow – Michelle Alexander

Michelles Aleksandera grāmata The New Jim Crow apraksta Amerikas vēsturiskās atteicības starp policiju un racismu. Aleksandera rāda kā šīs attiecības ir ietekmējušas politisko darbu kārtību, piemēram “War on Drugs,” kas noveda pie melnādaino cilvēku masveida ieslodzījumu. Kaut lasītāji varbūt jau ir dzirdējuši grāmatā pasniegto informāciju, Aleksandera salīdzina Amerikas vēstures notikumus rādot satraucošas patiesības par mūsdienas Amerikas sabiedrību. 

“The War on Drugs” ir eksistējis visu manu mūžu, bet es biju pārseigta dzirdēt patieso vēsturi un tās politikas sekas. Piemēram, Aleksandera skaidro, ka kopš “War of Drugs” sākuma, pagājušā gadsimta 80. gadu vidū, melnādaino vīriešu apcietinājums ir paaugstinājies par 2000%. 

The New Jim Crow by Michelle Alexander details the relationship between policing and racism throughout American history. Alexander shows how that relationship has been utilized to push political agendas, such as The War on Drugs, which have led to the mass incarceration of Black people. Although some of the information presented may not be new to some readers, Alexander draws clear connections across American history that reveal disturbing truths about much of modern American society.

Although The War on Drugs has been politically prevalent my entire life, I was shocked to learn the true history and implications of related policies. For example, Alexander describes how in the short time since the War on Drugs began with President Reagan in the mid-80’s, there has been a 2000% increase in the arrests of Black men.

Kristīne Circene

“Just Mercy” – Destin Daniel Cretton

“Just Mercy” ir filma par jaunu advokātu agros 1990os gados, kurš pārvācas uz Alabamas štatu, lai atbalstītu cilvēkus, kuriem piešķirts nāvessods un kuri nevar atļaujaties advokātu palīdzību. Mēs dzirdam vairākus stāstus par apcietināšanas iemesliem. Vienā gadījumā, cilvēks bija netaisnīgi apcietināts. Advocāts, kopā ar kunga ģimeni un cilvēkiem no tuvākās mazās pilsētas, pēta kā racisms iespaidoja kunga apcietinājumu un sodu.

Šī filma ļoti labi parāda kā netiesības (injustices) vēl parādās mūsdienā, tieši mūsu sabiedrībā. Arī parāda cik bīstami ir klusēt un sekot “status quo” sabiedrībā.

“Just Mercy” is a movie about a young lawyer who moved to Alabama in the early 1990s to represent death row inmates who could not afford lawyers. Throughout the movie, we hear several stories about how people ended up on death row, the one most focused upon was that of a man unrightfully arrested and charged. The lawyer, together with the inmate’s family and people from the nearest small town, investigated how racism influenced the man’s arrest and punishment.

This film highlights how injustice continues to exist in our modern society. It also highlights how morally wrong it is to remain silent and follow society’s status quo in times of racial inequality.

Aija Ābele

Black Lives Matter

Rasisms ir eksistējis gadu simtiem, un tas joprojām skar dzīves Amerikā, Latvijā, un citur pasaulē. Kad dibināja Ameriku, melnādainie vergi būvēja Amerikas valsti zem vissliktākajiem aptsākļiem, un ir cietuši balto rases pārākumu (white supremacy) un rasismu caur visu Amerikas vēsturi. Šobrīd Amerikā, melnādainie cilvēki un tie, kuri atbalsta līdztiesības, protestē pret policistu brutalitāti un sistēmisku rasismu, ko viņi piedzīvo katru dienu. 

Racism has existed for hundreds of years and has greatly affected the lives of people living in America, Latvia, and around the world. When America was founded, Black slaves built the country under the worst possible conditions. Continuing throughout American history, Black people continue to be oppressed by white supremacy and racism. Right now, in America, Black people and those that support racial equality are protesting against the police brutality and systemic racism that Black people experience daily.

Latviešu sabiedrībā Amerikā, mēs ļoti reti runājam par rasismu. Ir jau sen bijis laiks to mainīt. Mums visiem ir balsis, un mums tās jālieto. Sāksim sarunu ar mūsu ģimenēm un draugiem par privilēģiju. Uzklausīsim mūsu draugu, kaimiņu, un kolēģu piedzīvojumus. Pārrunāsim, nostāsimies pret, un izaicināsim rasistu komentārus un darbības, pat kad mums ir nēerti to darīt. 

We rarely talk about racism in Latvian-American society. It is time to change that. We all have a voice, and we should start using it. Let’s start conversations with our friends and families about privilege. Let’s listen to our friends’, neighbors’, and colleagues’ experiences. Let’s discuss, denounce, and challenge racist comments and actions, even when it is uncomfortable to do so.  

Baltādainu latviešu piedzīvojumus nevar salīdzināt ar melnādainu cilvēku tagadējās un vēsturiskās ciešanu Amerikā. Melnādainie cilvēki Amerikā nevar iet skriet bez bailēm, ka viņiem darīs pāri. Daudziem ir jābaidās par savām dzīvībām katru dienu. Baltādainiem latviešiem Amerikā ir privilēģija viņu ādas krāsas dēļ, un vajadzētu to izmantot, lai cīnīties par tiem, kuriem nav tā privilēģija. 

The experiences of white Latvian-Americans can not be compared to the current and historical struggles of Black Americans. Black Americans can not go running without fearing that they will be attacked. They worry about their lives every day. White Latvian-Americans have privilege due to the color of their skin and should use this privilege to fight for those that do not share the same opportunities.

Jaunieši Latvijā arī pārrunā šo kustību. Šis viedoklis mūs uzrunāja: “Nav pietiekoši vienkārši nebūt rasistam. Mums visiem ir kopīgi jāiestājas pret rasismu. Cilvēkiem, kas saka “Visas dzīvības ir svarīgas”, neviens nesaka, ka tavai dzīvībai nav nozīmes, bet, ja tava kaimiņa māja degtu, vai tu liktu ugunsdzēsējiem pārbaudīt katru māju vai tomēr ļautu viņiem dzēst esošo ugunsgrēku? Neviens nesaka, ka tava dzīve nav grūta vai ka tev nav problēmu, ko risināt. Bet tu netiec pakļauts diskriminācijai tavas ādas krāsas dēļ. Tev nav jābaidās, ka saskarsme ar policiju var tev izmaksāt tavu dzīvību.” 

The youth in Latvia are also discussing this movement. This comment on Facebook stood out to us: “It is not enough to not be racist. We all have to be actively anti-racist. To people who say “All lives matter,” no one is saying your life does not have meaning, but if your neighbor’s house were on fire, would you let the firefighters check every house, or would you let them extinguish the fire in the burning house? No one says that your life is not hard or that you don’t have any problems to solve. However, you are not discriminated against based on the color of your skin. You do not have to worry about an interaction with the police costing your life.”

Paskaidrojumi par protestiem un Black Lives Matter kustību no Latvijas TV ziņām (Latvijas Sabiedriskie Mediji)/America’s Protests and Black Lives Matter movement explained in Latvian:

ASV policistu un afroamerikāņu konfrontācijai – sena vēsture LTV

Džordans Stīls pārrunā kāpēc cilvēki tagad protestē Amerikā LTV 

Sāksim sarunu Amerikas latviešu sabiedrībā un rādīsim mūsu atbalstu. Te ir saraksts ar petīcijām un resursiem.

Let us begin the discussion about racism in the Latvian-American community and emphasize that Black Lives Matter. Here is a list with educational resources and petitions.

https://docs.google.com/document/d/1-0KC83vYfVQ-2freQveH43PWxuab2uWDEGolzrNoIks/mobilebasic

Iesakam lasīt, skatīties, un klausīties sekojošos darbus, lai veicinātu saprašanu par tēmatu. 

We recommend reading, watching, and listening to the following to promote awareness about the issue.  

Grāmatas:

 1. “Stamped from the Beginning” Ibram X Kendi
 2. “Sister Outsider” Audre Lorde
 3. “The Autobiography of Malcolm X” Malcolm X un Alex Haley
 4. “The Blacker the Berry” Wallace Thurman
 5. “The Bluest Eye” Toni Morrison
 6. “The Condemnation of Blackness” Khalil Gibran Muhammed
 7. “The Fire Next Time” James Baldwin
 8. “The Fire This Time” Jesmyn Ward
 9. “The New Jim Crow” Michelle Alexander
 10. “Me and White Supremacy” Layla F Saad
 11. “White Fragility” Robin Diangelo
 12. “Just Mercy” Bryan Stevenson
 13. “Biased” Jennifer L Eberhardt
 14. “So You Want To Talk About Race” Iljeoma Oluo
 15. “How to be an Anti-Racist” Ibram X Kendi

Raksti:

 1. Who Gets To Be Afraid in America?” Ibram X Kendi
 2. The Case for Reparations” Ta-Nehisi Coates
 3. America’s Racial Contact is Showing” Adam Serwer
 4. “The Death of George Floyd, in Context” Jelani Cobb
 5. “Of Course There Are Protests, the State is Failing Black People” Keanga-Yamahtta Taylor
 6. You Shouldn’t Need a Harvard Degree to survive Bird-watching While Black” Samuel Getachew
 7. George Floyd Could Have Been My Brother” Rita Omokha

Filmas/Seriāli:

 1. “When They See Us” Ava Duvernay (Netflix)
 2. “If Beale Street Could Talk” Barry Jenkins (Hulu)
 3. “BlacKKKlansman” Spike Lee 
 4. “13th” Ava Duvernay (Netflix)
 5. “I am Not Your Negro” Raoul Peck
 6. “The Hate U Give” George Tillman Jr. (Netflix)
 7. “Strong Island” Yance Ford (Netflix)
 8. “Freedom Riders” Stanley Nelson Jr. 
 9. “The Black Panthers” Stanley Nelson Jr.
 10. “When the Levees Broke” Spike Lee (HBO Max)

Podcasts:

 1. “#TellBlackStories” Color of Change
 2. “Intersectionality Matters!” Kimberle Crenshaw

ALJA Mēnešu Ziņojumi – Maijs

ALJAi ir ikmēneša biļetens, kur valde var paziņot biedriem par mūsu organizācijas darbību un nākotnes pasākumiem. Mēs publicēsim visus biļetenus ALJA Ziņās, bet jā Jūs vēlaties ēpastu ar visu informāciju, tad var pieteikties tam .

ALJA has a monthly newsletter where the board members discuss what our organization has been working on as well as future events we will be hosting. We will publish all newsletters on ALJA News, but if you wish to get all this information in an email, you can subscribe for our newsletter here.

Sveicināti ALJA biedri, biedru veicinātaji, draugi, lasītāji!Man ir prieks ziņot, ka ALJA atjauno ikmēnešu biļetenu (newsletter)! Mēs gribam dalīties ar ALJA valdes un padomes darbību, projektiem, un citām ziņām. ALJA valdes un padomes locekļi turpina izpildīt 2019. g. ievēlētās rezolūcijas no Čikāgas Kongresa, kā arī plāno un piestrādā pie jauniem projektiem. COVID-19 apstākļi ir mainījuši kā ALJA ir operējusies šogad, bet man ir prieks teikt, ka mēs turpinam atrast citus veidus, kā sadarboties, atbalstīt biedrus, un izpildīt rezolucijas. 
Es ceru, ka jūs izbaudīsiet lasīt par ALJA darbību tik tālu! Jauku lasīšanu! 
Zinta,
ALJA Priekšsēde

Greetings, ALJA members, member supporters, friends, and readers!I have the pleasure of announcing that ALJA will be reviving a monthly newsletter! We want to share more about what the ALJA board and advisory board members have been working on and other news. ALJA has continued to complete the resolutions that were voted on during the 2019 Kongress in Chicago and has begun planning and working on new projects. COVID-19 circumstances have changed how ALJA has been able to operate this year, but I am happy to say that we have found new ways to work together, support our members, and work to fill the resolutions.
I hope that you enjoy reading about ALJAs work so far! Happy reading!
Zinta,
ALJA President
>>>||<<<

Uzmanību: Latvieši Holivudā!

Mūsu Sestdienas vakaru sērijā piedāvājam ielūkoties Holivudas aizkulisēs! Sestdien, 30. maijā, 8PM ET, notiks nākamais virtuālais pasākums ALA un ALJA rīkotajā Sestdienas vakaru sērijā – saruna ar producentu Artūru Rūsi un redaktoru Ēriku Galiņu, kā arī ar īpašo viesu Ēriku Kīnu – “Latvieši Holivudā”! Mēs ceram jūs sagaidīt uz sarunu! Detaļi ir pieejami
Join us this Saturday, May 30 at 8PM ET, for the next virtual event in ALA & ALYA’s Saturday evening series – a discussion with “post-production” producer Artūrs Rūsis and editor Ēriks Galiņš, with a cameo from Ēriks Kīns – “Latvians in Hollywood”!
Click here to learn more details

Biedru Aptauja recap!

“Paldies biedriem un citiem jauniešiem, kuri izpildīja 2020. gada biedru aptauju! Mēs saņēmām 32 atbildes no jauniešiem no 16 līdz 29 gada vecumam. Valde ņem vērā jūsu domas un sagatavo rakstu, lai izplatītu informācīju no aptaujas. Sīkāka informācija sekos nākamās nedēļās!”
– Krista Albertiņa, Biedru Nozares Vadītāja 

Our director of membership, Krista Albertiņa, led an ALJA subcommittee meeting to discuss the results from the survey.”Thank you to our members and to other young people who filled out our 2020 Membership Survey! We received 32 responses, from age ranges 16-29. The board is taking into consideration the responses and preparing a summary of what we found, and what we’ll be doing with the information! More details will follow!”
– Krista Albertiņa, Director of Membership

Contingency planning + Nometnes + Kongress

ALJA valde pašlaik pārskata mūsu budžetu, sakarā ar COVID situāciju (stipendijas, neizdota ceļa nauda, utt.). Stipendijas vēl būs pieejamas virtuālām nometnēm. Citas stipendijas diemžēl nevarēs izdot šogad, bet mēs pārskatam kā pārpalikušo naudu var izmantot jaunām stipendijām vai atbalstīt citus projektus šajā laikā. We’re currently in the process of reevaluating our budget, due to the COVID situation (stipends, un-used travel funds, etc.). In the event that US camps happen, those stipends will still be available in their full amount! Others we won’t be able to fulfill this year, and we’re evaluating how else we can use that left over budget to further support our members and/or projects at this time. 

Mūsu pēdejā sēdē mēs varējām sākt “contingency” pārrunas par Kongressu, bet ir vēl daudz par agru izziņot plānus! 
We’ve also begun discussions in our last ALJA conference call about Kongress contingency planning, but it’s still far too early to give a concrete answer about that weekend! So stay tuned!

Līksmības Zizlis!

Kas pazīst šo grāmatu?! Mums ir ziņas! Pirms dažiem gadiem, mums deva tiesības Līksmības Zizļu dziesmu grāmatai. Gribam paziņot, ka mēs esam cītīgi strādājuši to pārvērt uz diģitālām failēm lai to varētu atkal drukāt un pirkt! Par šo esam sajūsmināti, bet vel ir jānobeidz milzīgs revidēšanas process. Gaidat dzirdēt tālākas ziņas!

Who recognizes this classic book?! Well – we have interesting news for you! A few years ago, Līksmības Zizlis and its rights were donated to ALJA. We’re happy to announce that we’ve been diligently preparing the book to a digital file format so we can bring it to print again! While we’re excited about this, we’re still in the process of finishing the colossal task of revisions. We’ll keep you all posted!

Visjaunākie ALJA Ziņas raksti (Newest ALJA Ziņas articles)
12 latviešu Instagram konti vērts sekot
Latvian as a second language
Brauksim uz Rīgu!

“Latvian as a Second Language” stipendijas raksti

ALJA piedāvā stipendijas latviešu pasākumiem un nometnēm. Lasiet par Anthony un Ashley piedzīvojumiem “Latvian as a Second Language” programmā! Nākamās dienās un nedēļās dalīsimies ar virtuālām latviešu valodas stundām, kuras variet izmantot no mājām. 

ALJA offers stipends to attend Latvian events and programs. Read about Anthony and Ashley’s experiences in the “Latvian as a Second Language” program! In the coming days and weeks, we will share virtual Latvian language resources, which you can use from home.

Ashley Cortes-Ose

This was my first time attending LSL, and I was very excited to go! My brother Anthony had gone before and was now in the advanced group. I joined the beginner group with Laura. My family and I arrived at Rota on Friday night, and got to say hello to Tereze and the other students. Saturday morning we had a delicious breakfast and lots of coffee to start the morning. Laura had the beginner group start with Latvian pronunciation, which took some getting used to because it is so different from English. Then we learned basic greetings, and I learned how to  introduce myself!

Es esmu Ashley! Es dzīvoju Ņujorkā, es esmu dejotāja un studente. Es piedzimu divtūkstošajā gada četrpadsmitajā martā. Mana mīļākā krāsa ir lillā. Es mācos latviešu valodu, piedodiet manas kļūdas. 

After lunch, we went on a long walk around the camp and woods, it was very cold but I really enjoyed seeing the beautiful area and getting fresh air. After an hour or so, we returned to Rota for more lessons. While we were learning about numbers and directional phrases, the entire area lost power. We used our phones for light and carried on the lesson. The advanced group went to chop firewood to keep us warm, so we were very thankful. When we finished the lesson, we played vocabulary bingo and had drinks until the power came back on. We had a nice warm dinner and then went downstairs to sing traditional Latvian folk songs. I enjoyed this part a lot, because my brother and mother sing in the New York Latvian choir and I always wanted to sing along with them. Although I didn’t understand the songs, just sitting and listening made me feel like I belonged. 

Now I will listen to familiar words whenever we participate in ALJA events and will try to say some simple sentences myself. I am very excited to start this learning journey to connect  with my roots. In December we are going to Latvia to record a Christmas album with the Choir, and I will try to use my language skills there. Uz redzēšanos Latvijā!!

Šī bija mana pirmā reize, kad piedalījos LSL, un es biju ļoti sajūsmināta! Mans brālis Anthony piedalījās citus gadus, un tagad mācās augstākā līmenī. Es pievienojos iesācēju grupai ar Lauru. Mana ģimene un es ieradāmies Rotā piektdienas vakarā, un es sasveicinājos ar Terezi un citiem studentiem. Sestdienas rītā mēs paēdām gardas brokastis un kafiju. Laura mūs iepazīstināja ar latviešu izrunu. Bija jāpierod, jo tā ļoti atšķiras no angļu valodas izrunas. Tad mēs iemācījāmies kā iepazīties – 

Es esmu Ashley! Es dzīvoju Ņujorkā, es esmu dejotāja un studente. Es piedzimu divtūkstošajā gada četrpadsmitajā martā. Mana mīļākā krāsa ir lillā. Es mācos latviešu valodu, piedodiet manas kļūdas. 

Pēc pusdienām mēs gājām garā pastaigā pa mežu. Bija ļoti auksts, bet man patika redzēt skaisto apkārtni un elpot svaigu gaisu. Pēc pastaigas mēs atgriezāmies, lai turpinātu mācīties. Kad mēs runājām par numuriem un virziena frāzēm, elektrība izdzisa. Mēs lietojām telefona gaismas, lai turpinātu mācības. Mēs bijām ļoti pateicīgi, ka otrā grupa mums pieveda malku siltumam. Kad mēs pabeidzām stundu, mēs spēlējām vārda krājuma bingo. Mums bija siltas vakariņas un dziedājām tautas dziesmas. Man šis ļoti patika, jo mans brālis un mamma dzied Ņujorkas latviešu korī, un vienmēr esmu gribējusi viņiem pievienoties. Kaut ar nesapratu dziesmas vārdus, es jutos tā kā es iederēju. 

Tagad centīšos saprast pazīstamus vārdus ALJA pasākumos un teikt vienkāršus teikumus. Esmu ļoti sajūsmināta iesākt šo piedzīvojumu saprast manas saknes. Decembrī ieskaņosim Ziemassvētku dziesmas, un centīšos pielietot manas valodas prasmes. Uz redzēšanos Latvijā!


Anthony

Since joining Ņujorkas Latviešu Koris in January, I have fallen in love with my Latvian heritage. I started learning Latviešu valoda in April when I went to LSL as a complete beginner, and since then I have been dedicated to learning and experiencing everything about the culture and people that I possibly can. In addition to attending several fun ALJA and community events and Toronto Dziesmu Svētki, I now spend most of my free time self-studying Latvian from language books, articles, videos, and more. I am also going to Riga to record our choir’s Christmas album.

This time, returning to LSL weekend with more language knowledge, I was placed into the experienced level. Un tagad, es rakstīšu tikai latviski! Lūdzu piedodiet par manām kļūdām… es joprojām mācos.

Piektdien es ar ģimeni ierados Rotā. Šoreiz, mana māsa arī piedalījās LSL nedēļas nogalē sākt mācīties Latviešu valodu. Ļoti aizraujoši! Apakšējā stāvā, mēs satikām visus un spēlējām dažas “icebreaker” spēles. Visiem bija ļoti interesanti stāsti un es nevarēju sagaidīt klases nākošajā dienā.

Sestdien mēs sākām klases. Mūsu grupas skolotāja, Kiki, jautāja visiem stastīt ko mēs gribejām darīt, tāpēc mēs varējām mācīties vislabākajā veidā. Mēs sākām ar darbības vārdiem un konjugāciju. Tas bija noderīgi, jo darbības vārdus ir ļoti grūti saprast. Pēc garšigām pusdienām, mēs staigājām skaistā mežā un Nometnē. Visbeidzot, ar Kiki palīdzību, mums bija sarunas tikai latviešu valodā.

Vakarā pilsētā elektrība nedarbojās! Mana māsa teica ka katrā latviešu notikumā nodziest elektrība! Mūsu grupa palīdzēja vākt malku. Kopā ar Topheru es palīdzēju cirst malku, un tad mēs to ienesām iekšā. Bet vakariņu laikā, elektrība atgriezās. Pēc vakariņām, mēs spēlējām valodas spēli, un tad mēs gajām uz apakšējo stāvu dziedāt, runāt, un atpūsties kopā. Ļoti jautri!

Šī bija fantastiska pieredze! Liels liels paldies Kiki, Laurai, un Terezei! Es mīlēju pavadīt nedēļas nogali ar visiem, un es noteikti uzlaboju savu valodu. Es turpināšu studēt latviešu valodu, dziedāt korī, un iet uz pasākumiem. Es ceru atrast freelance web development darbu Latvijā!