“Latvian as a Second Language” stipendijas raksti

ALJA piedāvā stipendijas latviešu pasākumiem un nometnēm. Lasiet par Anthony un Ashley piedzīvojumiem “Latvian as a Second Language” programmā! Nākamās dienās un nedēļās dalīsimies ar virtuālām latviešu valodas stundām, kuras variet izmantot no mājām. 

ALJA offers stipends to attend Latvian events and programs. Read about Anthony and Ashley’s experiences in the “Latvian as a Second Language” program! In the coming days and weeks, we will share virtual Latvian language resources, which you can use from home.

Ashley Cortes-Ose

This was my first time attending LSL, and I was very excited to go! My brother Anthony had gone before and was now in the advanced group. I joined the beginner group with Laura. My family and I arrived at Rota on Friday night, and got to say hello to Tereze and the other students. Saturday morning we had a delicious breakfast and lots of coffee to start the morning. Laura had the beginner group start with Latvian pronunciation, which took some getting used to because it is so different from English. Then we learned basic greetings, and I learned how to  introduce myself!

Es esmu Ashley! Es dzīvoju Ņujorkā, es esmu dejotāja un studente. Es piedzimu divtūkstošajā gada četrpadsmitajā martā. Mana mīļākā krāsa ir lillā. Es mācos latviešu valodu, piedodiet manas kļūdas. 

After lunch, we went on a long walk around the camp and woods, it was very cold but I really enjoyed seeing the beautiful area and getting fresh air. After an hour or so, we returned to Rota for more lessons. While we were learning about numbers and directional phrases, the entire area lost power. We used our phones for light and carried on the lesson. The advanced group went to chop firewood to keep us warm, so we were very thankful. When we finished the lesson, we played vocabulary bingo and had drinks until the power came back on. We had a nice warm dinner and then went downstairs to sing traditional Latvian folk songs. I enjoyed this part a lot, because my brother and mother sing in the New York Latvian choir and I always wanted to sing along with them. Although I didn’t understand the songs, just sitting and listening made me feel like I belonged. 

Now I will listen to familiar words whenever we participate in ALJA events and will try to say some simple sentences myself. I am very excited to start this learning journey to connect  with my roots. In December we are going to Latvia to record a Christmas album with the Choir, and I will try to use my language skills there. Uz redzēšanos Latvijā!!

Šī bija mana pirmā reize, kad piedalījos LSL, un es biju ļoti sajūsmināta! Mans brālis Anthony piedalījās citus gadus, un tagad mācās augstākā līmenī. Es pievienojos iesācēju grupai ar Lauru. Mana ģimene un es ieradāmies Rotā piektdienas vakarā, un es sasveicinājos ar Terezi un citiem studentiem. Sestdienas rītā mēs paēdām gardas brokastis un kafiju. Laura mūs iepazīstināja ar latviešu izrunu. Bija jāpierod, jo tā ļoti atšķiras no angļu valodas izrunas. Tad mēs iemācījāmies kā iepazīties – 

Es esmu Ashley! Es dzīvoju Ņujorkā, es esmu dejotāja un studente. Es piedzimu divtūkstošajā gada četrpadsmitajā martā. Mana mīļākā krāsa ir lillā. Es mācos latviešu valodu, piedodiet manas kļūdas. 

Pēc pusdienām mēs gājām garā pastaigā pa mežu. Bija ļoti auksts, bet man patika redzēt skaisto apkārtni un elpot svaigu gaisu. Pēc pastaigas mēs atgriezāmies, lai turpinātu mācīties. Kad mēs runājām par numuriem un virziena frāzēm, elektrība izdzisa. Mēs lietojām telefona gaismas, lai turpinātu mācības. Mēs bijām ļoti pateicīgi, ka otrā grupa mums pieveda malku siltumam. Kad mēs pabeidzām stundu, mēs spēlējām vārda krājuma bingo. Mums bija siltas vakariņas un dziedājām tautas dziesmas. Man šis ļoti patika, jo mans brālis un mamma dzied Ņujorkas latviešu korī, un vienmēr esmu gribējusi viņiem pievienoties. Kaut ar nesapratu dziesmas vārdus, es jutos tā kā es iederēju. 

Tagad centīšos saprast pazīstamus vārdus ALJA pasākumos un teikt vienkāršus teikumus. Esmu ļoti sajūsmināta iesākt šo piedzīvojumu saprast manas saknes. Decembrī ieskaņosim Ziemassvētku dziesmas, un centīšos pielietot manas valodas prasmes. Uz redzēšanos Latvijā!


Anthony

Since joining Ņujorkas Latviešu Koris in January, I have fallen in love with my Latvian heritage. I started learning Latviešu valoda in April when I went to LSL as a complete beginner, and since then I have been dedicated to learning and experiencing everything about the culture and people that I possibly can. In addition to attending several fun ALJA and community events and Toronto Dziesmu Svētki, I now spend most of my free time self-studying Latvian from language books, articles, videos, and more. I am also going to Riga to record our choir’s Christmas album.

This time, returning to LSL weekend with more language knowledge, I was placed into the experienced level. Un tagad, es rakstīšu tikai latviski! Lūdzu piedodiet par manām kļūdām… es joprojām mācos.

Piektdien es ar ģimeni ierados Rotā. Šoreiz, mana māsa arī piedalījās LSL nedēļas nogalē sākt mācīties Latviešu valodu. Ļoti aizraujoši! Apakšējā stāvā, mēs satikām visus un spēlējām dažas “icebreaker” spēles. Visiem bija ļoti interesanti stāsti un es nevarēju sagaidīt klases nākošajā dienā.

Sestdien mēs sākām klases. Mūsu grupas skolotāja, Kiki, jautāja visiem stastīt ko mēs gribejām darīt, tāpēc mēs varējām mācīties vislabākajā veidā. Mēs sākām ar darbības vārdiem un konjugāciju. Tas bija noderīgi, jo darbības vārdus ir ļoti grūti saprast. Pēc garšigām pusdienām, mēs staigājām skaistā mežā un Nometnē. Visbeidzot, ar Kiki palīdzību, mums bija sarunas tikai latviešu valodā.

Vakarā pilsētā elektrība nedarbojās! Mana māsa teica ka katrā latviešu notikumā nodziest elektrība! Mūsu grupa palīdzēja vākt malku. Kopā ar Topheru es palīdzēju cirst malku, un tad mēs to ienesām iekšā. Bet vakariņu laikā, elektrība atgriezās. Pēc vakariņām, mēs spēlējām valodas spēli, un tad mēs gajām uz apakšējo stāvu dziedāt, runāt, un atpūsties kopā. Ļoti jautri!

Šī bija fantastiska pieredze! Liels liels paldies Kiki, Laurai, un Terezei! Es mīlēju pavadīt nedēļas nogali ar visiem, un es noteikti uzlaboju savu valodu. Es turpināšu studēt latviešu valodu, dziedāt korī, un iet uz pasākumiem. Es ceru atrast freelance web development darbu Latvijā!

Brauksim uz Rīgu

COVID-19 maina ikdienas ritmu visos pasaules stūros. Mēs ceram, ka jūs esat veseli un prātīgi šajos laikos. Pašlaik vissvarīgākā lieta ir samazināt COVID-19 izplatību. Mēs visi varam pielikt roku šim mērķim, ja mēs paliekam mājās cikvien varam, mazgājam rokas, un palīdzam citiem ar ziedojumiem, ja mums ir tāda iespēja. Ir nepieciešami pateikties mūsu ģimenēm, draugiem, un strādniekiem, kuriem nepārtraukti jāstrādā, lai gādātu par ēdienu veikalos un palīdzētu pacientiem slimnīcās. 

Šī situācija pamatīgi izmainīja mūsu dienaskārtību. Bet, karantīnā, daudziem cilvēkiem ir vairāk brīvā laika. Mēs izdomājām, ka tagad ir labs laiks sākt plānot nākamo ceļojumu uz Rīgu! ALJA draugs Sandis Apse no Kānadas tagad dzīvo Rīgā un strādā Latvijas Olimpiskajā centrā. Mēs viņam pajautājām par viņa vismīļākām vietām un aktivitātēm Rīgā. Ar viņa ieteikumiem, varbūt jūs varat sākt domāt par notikumu pilnu ceļojumu (un tad arī uzrakstīt ALJA Ziņām par taviem piedzīvojumiem). 

Sandis Apse (kreisajā pusē) ar Jāni Purviņu.

KAS MAN PATĪK RĪGĀ

Sandis Apse

Te Rīgā man daudz kas patīk. Dzīvē ir laba un pilsēta ir skaista. Bet ir dažas īpašas vietas, kur man visvairāk patīk iet. Tāpēc, ka es strādāju Olimpiskājā centrā, man ir iespējas izmantot peldbaseini par brīvu. Rīgas Olimpiskā centra baseins ir vienīgais Latvijas olimpiskā lieluma peldbaseins (50 m). Es bieži pēldu un atpūtos pirtīs, kad nestrādāju. 

Foto: Sandis Apse

Kur var labi paēst? Man ir divas vietas, kuras man ļoti patīk. Pirmā ir kafejnīca “PIENS”. Tur ir fenomenāls ēdiens, garšīga kafija, un ja atrodies tur brīvdienās, labs bārs. Tur var mierīgi iet ēst pats vai ar draugiem un ģimeni. PIENS ir kā var teikt “funky”. Otrā saucās “Delisnack,” kur ir baigi garšīgi burgeri un kartupeļi frī. Es tur aizeju tikai šad un tad, citādīgi kļūtu resns. Es dažreiz arī dodos uz Centrāltirgu pirkt svaigu gaļu un visgaršīgākos skābos gurķus! 

Mans mīļākais bārs ir “Ezītis Miglā” (tur ir vairāki bet visi ir labi), kur visbiežāk atrodos ar TDA “Līgo” piektdienas vakaros. Tur var izmēģināt visādus interesantus dzērienus! 

Peldu iela, Vecrīgā
foto: Sandis Apse

Es te Rīgā esmu tik daudz bijis, ka es vairs neeju uz “tūrista” vietām, bet viena vieta kur visi derētu iet ir uz Grīziņkalnu pie pieminekļa un Nacionālo Operas Teātri, tāpēc, ka tur vienmēr ir skaisti! 

Nacionālais Operas Teātris Rīgā
foto: Sandis Apse

Man visvairāk patīk vienkārši staigāt pa Rīgas centru brīvlaikā un ievērot skaistas ēkas un interesantus veikalus.

“Pastaiga pa ielu”
foto: Sandis Apse

COVID-19 has changed the lives of people all around the world. We hope that you all are healthy and thoughtful during this time. Right now, the most important thing is to flatten the curve of COVID-19. We can all help do this by staying home as much as you can, washing our hands, and helping others, especially through donations if you can. It is also important to express your gratitude for your family, friends, and workers, who work nonstop so that our supermarkets are stocked with food and so that sick patients can recover.

This situation has changed a lot of our daily lives. But, in quarantine, a lot of people have more free time. We thought that now is a great time to start planning your next trip to Riga! Sandis Apse, a friend of ALJA, from Canada is now living in Riga and working at Latvia’s Olympic Center. We asked him about his favorite things to see and do in Riga. With his advice, maybe you can start planning a wonderful trip (and then write a post on ALJA News about your adventures).

I love many things here in Riga. Overall, life is good and the city is beautiful. But there are some special places I like to go more than others. I work in Latvia’s Olympic Center and because of that, I get the opportunity to use the swimming pool for free. The swimming pool in Riga’s Olympic Center is the only one in Latvia the size of an olympic pool (50 meters long). There are also 4 saunas right next to it, which is one of the reasons I swim and relax there so often when I’m not working.

Where’s good to eat in Riga? I have two places that I really love. The first one is the cafe “PIENS”. There is phenomenal food, delicious coffee, and, if you go on the weekend, a good bar. There you can peacefully eat by yourself or with friends and family. PIENS is a funky place. The second place is called “Delisnack” where there are really tasty burgers and fries. I only go there from time to time, otherwise I would absolutely get fat. I also sometimes go to the Central market to purchase fresh meat and the most delicious dill pickles!

My favorite bar is “Ezītis Miglā” (there are more, but every one is good) where I usually go on Friday nights with my folk dancing group “Līgo”. There you can try all kinds of interesting drinks! 

I have been in Rīga for so long that I have stopped going to all the touristy places, but one place that you absolutely have to see is the neighborhood “Grīziņkalns” by the Freedom Monument and the Latvian National Opera because it is always beautiful there.

My favorite thing to do in Riga is honestly to just walk around downtown Rīga in my freetime and admire all the amazing architecture and great stores.

12 latviešu ‘Instagram’ konti, kuriem vērts sekot

Sophie un Annelī

Mūsu vismīļākais ‘Instagram’ konts ir @aljagram, bet vajadzētu arī sekot tik pat foršiem kontiem ar interesantu un iedvesmojošu saturu! Lasiet par Latvijas dabas, valodas, sporta, politikas, un kultūras ‘Instagram’ kontiem!

Follow these 13 Latvian Instagram accounts for inspiring nature, language, sport, news, and cultural posts!

DabaNature

Baudi Latvijas visskaistākās dabas ainavas un pilsētas . 

@thisislatvia

@latvijasvalstsmezi

@visit.baltics

ValodaLanguage

Paplašini savu vārdu krājumu un atceries pasveicināt draugu vārda dienā. 

@tavavaloda

@vardadienas

Sports – Sport

@latvijassports

@olimpiadelv 

Ziņas Ziņas

Kas notiek Latvijas ikdienā un politikā? 

@valsts_prezidents

@ltvzinas

Kultūra – Culture

Iedziļinies Latvijas krāšņā teātra un tautas deju pasaulē. 

@teatrislv 

@tdaligo 

Redakcijas izvēle Editors’ choice

Pēti jaunas mēbeles un baudi estētiskas telpas.  

@ikealatvija

2020. gada ALJA Sirsniņu Balle & Sēde

Pirma ALJAs sēde jaungadā notika 1. februārī Portlandē! Dzirdēsim kā gāja no mūsu jaunām ALJA valdes loceklēm: Džūlija Kiusala un Laila Ģērmane.

Džūlija Kiusala ir ALJA “Marketing” direktrise. Viņa dzīvo Čikāgā un pašlaik mācās vidusskolā.

Pirms nedēļas es piedalījos manā pirmā ALJA sēdē Portlandē! Es esmu ļoti priecīga, ka varēju satikt latviešus, redzēt skaisto Portlandi, un sadarbodies ar ALJA valdi. Kaut ar es nezināju ko sagaidīt, man ļoti patika kopā pavadītais laiks. Sēde bija mierīga un atvērta, bet visi nāca ar daudzām idejām un bija dedzīgi par šīgada ALJA darbību. Kad mēs runājām par projektiem, es kļuvu vēl vairāk sajūsmināta iesaistīt jaunus biedrus. Pēc sēdes mēs gājām pastaigāt pa vienu no Portlandes meža takām. Biju dzirdējusi, ka Oregonas meži ir Amerikas skaistākie, un tagad to varu apstirpināt! Būs jāpārceļas uz Portlandi- ceru, ka Čikāga neapvainosies. Vakaru pavadījām Sirsniņu ballē. Tur satiku vietējos Portlandes latviešus un dažus draugus, kurus nebiju redzējusi vairākus gadus. Sirsniņu ballē gāja jautri, un kārtīgi izdejojos. Es nevaru sagaidīt turpināt sadarboties ar vareno ALJA komandu un iedziļināties latviešu kultūrā. 

Dzulija Kiusals is ALJA’s Marketing director. She lives in Chicago and is currently a senior in high school.

This past weekend, I attended my first ALJA conference in Portland! I’m so glad I had the opportunity to meet more members of the Latvian community, see Portland’s beauty, and, most importantly, work alongside ALJA’s amazing team. While I didn’t know what to expect of the weekend, it ended up being a great time. The conference itself was relaxed and open, but everyone was full of ideas and passionate about ALJA’s plans for this year. Talking about all the amazing projects people have planned made everyone excited to get more members involved in ALJA. After the conference, we went for a walk through one of Portland’s hiking trails. I’d heard about how Oregon’s forests were some of the prettiest in the US, and now, I can confirm it! No offense Chicago, but it’s time to move to Portland. We ended the day with the Sirsniņu balle. There, I got to reunite with friends who I hadn’t seen for years and even meet a few locals. Sirsniņu balle was a blast, and I definitely got my fair share of dancing. But aside from all the memories I made at my first ALJA conference, I can’t wait to continue working alongside ALJAs amazing team to celebrate our Latvian culture.

Laila Ģērmane ir ALJA izglītības nozares vadītāja. Viņa ir no Vašingtonas DC un studē Virdžīnijas Universitātē.

Portlandā es piedzīvoju savu pirmo ALJA sēdi. Kad ielidoju, es nemaz nezināju, ko sagaidīt. Es trīs gadus biju piedalījusies Kongresā un biju redzējusi, kā rīko pilnsapulces, bet citādi nekad nebiju redzējusi, kā ALJA darbojas. Es biju mazliet satraukusies, jo lielākā daļa valdes locekļu man likās daudz vecāki, gudrāki un pieredzējušāki. 

Bet, kad ierados lidostā, es tūlīt sajutos ērti. Satiku vairākus valdes locekļus, un kopā braucām ar Uber uz mūsu AirBnb. Tur parunāju ar istabasbiedrenēm, pēc tam gājām gulēt, ar sajūsmu gaidot nākamo dienu.

No rīta mums bija brokastis, un tad sākās sēde. Mēs visi pārrunājām, ko bijām paveikuši un kādi ir mūsu mērķi. Devām viens otram padomus, un gudrojām, kā panākt, lai visas rezolūcijas tiktu īstenotas. Īpaši smieklīgs moments bija, kad spēlējām iepazīšanās spēli, un, kad visiem bija jāizvēlas vismīļākais kartupeļu veids (piemēram, kartupeļu biezputra vai kartupeļu pankūkas), viens loceklis izsaucās, “YUKON GOLD!” 

Pēc pusdienu pārtraukuma un vairākām pārrunām beidzām sēdi un gājām pastaigāties parkā, kur mēs jutāmies brīvi un priecīgi. Tad gatavojāmies Sirsniņu Ballei. Es kopā ar citiem iekārtoju zāli ballei, kuras temats bija “Maskas un Mīlestība”, un tad lēnām sāka ierasties biedri. Baudījām jauku vakaru kopā. ALJA sēdē mēs strādājām un priecājāmies, un es ar lielu sajūsmu gaidu nākamo sēdi. 

Laila Germane is ALJA’s Chair of Education. She is from Washington DC and is studying at University of Virginia in Charlottesville, Virginia. 

I experienced my first ever ALJA conference in Portland. When I flew in, I didn’t really know what to expect. I had participated in three ALJA’s Congresses and saw how meetings were run, but I never got to see how ALJA works behind the scenes. I was a little nervous because a large part of the board seems so much older, smarter, and more experienced.

But when I landed in the airport, I immediately felt comfortable. I met with several board members and we all drove together to our AirBnb in an Uber. There, I met my roommates for the weekend and fell asleep feeling excited for the next day’s activities.

In the morning, we had breakfast and then our conference commenced. All the positions discussed what we accomplished so far and what our goals were for the rest of the year. We gave each other feedback and worked out how to progress all our organization’s resolutions for the year. A really funny moment was when we were playing an ice breaker game where everyone had to say their favorite form of potato (for example, mashed potatoes or potato pancakes), one member screamed, “YUKON GOLD!”

After a break for lunch and a little bit more discussion, we ended the conference and went walking in a park where we all felt happy and free. Then we got ready for Sirsniņu Balle. Some of us helped set up the hall for the balle, whose theme was “Masks and Love”, and slowly guests started to show up. We all had a really good time together. At the ALJA conference, we worked together and celebrated our successes. I can’t wait until our next one!

2019. gada ALA praktikanti (5)

Sveiki, ALJA Ziņas lasītāji! Šonedēļ būs iespēja lasīt par pagājušās vasaras ALA praktikantu piedzīvojumiem strādājot un dzīvot Latvijā! Varat arī pieteikties pavadīt vasaru Latvijā https://alausa.org/wp-content/uploads/2020/01/Prakses-darba-piepras%C4%ABjuma-veidlapa-2020-1.pdf

Hello ALJA News readers! This week, you will have the opportunity to read about last summer’s ALA interns and their experiences living and working in Latvia. If you’ll be 20 years old before the summer, then apply for an ALA internship in Latvia (you can apply here: https://alausa.org/wp-content/uploads/2020/01/Prakses-darba-piepras%C4%ABjuma-veidlapa-2020-1.pdf).

No 6. janvāra līdz 28. februārim Amerikas Latviešu apvienība pieņem pieteikumus dalībai prakses programmā Pavadi vasaru Latvijā. 

Jēkabs Hayes, strādāja SIA Aerodium

Pavadot vasaru Latvijā prakses programmas ietvaros es gandrīz septiņas nedēļas uz pilnu slodzi (no 9:00-18:00) strādāju SIA Aerodium kā praktikants būvinženieris. Tiem, kas nezina, SIA Aerodium nodarbojas ar vertikālu vēja tuneļa dizainu un konstruēšanu. Ar šiem tuneļiem cilvēkiem tiek dota iespēja pacelties gaisā un lidot. Sajūta ir, kā lecot ar izpletni no lidmašīnas, bet patiesībā viss notiek tikai dažus metrus virs zemes. 

Dienas aizvadīju, strādājot gandrīz tikai pie datora, bet darbi bija interesanti un prasīja piepūli. Neiedziļināšos sīkumos bet, pateikšu, ka starp atbilstošo Eiro kodeksa standarta lasīšanu, datu atrašanu un apkopošanu un pārbaudēm, pirmais darba uzdevums aizņēma vairākas nedēļas. Kaut mana darba vadītājs pateica konkrētas pamatlietas, kas bija nepieciešamas jaunajās programmās un dokumentos un darba tapšanas gaitā laiku pa laikam uzmeta aci, kā arī prasīja dažas lietas izmainīt, man tika dota brīvība izpausties un pašam pieņemt lēmumus. Man bija uzdots arī pašam noorganizēt un novadīt sapulci, kurā paskaidroju un parādīju pārējiem uzņēmuma inženieriem un departamenta vadītājam, kuriem vēl nebija nācies saskarties ar šiem resursiem, kur tos atrast un kā tos lietot. Pats labākais visā procesā bija tas, ka līdz prakses noslēgumam varēju redzēt, ka manus aprēķinus apstiprināja un sāka lietot arī citi biroja darbinieki. Tas manī radīja patiesu prieku un lepnumu par paveikto.

Trešajā darba nedēļā nolēmu pagarināt prakses termiņu, man bija iespēja arī pamēģināt vēl citus, nedaudz sarežģītākus uzdevumus. Saprast tos prasīja ilgāku laiku, bet galu galā ieguvums bija liels. 

Kā liels bonuss šajā papildu laika posma vidū bija tas, ka man uz divām dienām ļāva izsprukt no biroja, uzvilkt galvā ķiveri, paņemt rokās skrūvgriezni un piedalīties tuneļa montēšanā. Pat paspēju diriģēt ceļamkrānu! Vēlāk, kad tunelis bija līdz galam uzcelts, dabūju arī piedalīties tuneļa testos, kur ar sarežģītiem aparātiem pārbaudīja dažādus tuneļa darbības parametrus. Tas viss bija ļoti interesanti!

Protams, lielu daļu no prakses piedzīvojuma veidoja mani kolēģi un uzņēmuma gaisotne. Arī šajā ziņā izdevās, jo kolēģi bija runīgi un draudzīgi, un uzņēmuma gaisotne bija brīva un forša. Kaut izjutu to, ka neesmu no Latvijas, jutos, ka mani uzņēmumā pieņēma kā savējo, īpaši, kad ik pa laikam gadījās būt par kāda joka upuri. 

Pateicoties praksei, es, bez šaubām, papildināju savu latviešu valodas vārdu krājumu, īpaši tehniskos terminus, un uzlaboju valodas spējas. Es nekad nebiju mācījies matemātiku, mehāniku vai fiziku latviešu valodā un, kā biju paredzējis, valodas jautājums darbā bija ļoti būtisks. Es pavasarī nedaudz papētīju latviešu tehnisko vārdnīcu internetā un centos iegaumēt vārdus, ko vajadzēs darba gaitās; svarīgākos pierakstīju papīra lapā, ko paņēmu līdzi uz darbu. Neskatoties uz to, pirmās divas, trīs nedēļas es tāpat knapi spēju noturēt elementāru sarunu par tēmu. Man pietrūka tik daudz vārdu, ka bieži aizķēros teikuma vidū un laika spiediena dēļ neatlika nekas cits, kā pāriet uz angļu valodu. Es, protams, pēc tam pajautāju, kā pateikt to, ko biju domājis, visu pierakstīju un lēnā garā iemācījos. Līdz prakses beigām uz špikerīša bija apmēram septiņdesmit vārdi. Laimīgā kārtā kolēģi bija pacietīgi un saprotoši. 

Atskatoties uz prakses darba piedzīvojumu, esmu ļoti apmierināts un pateicīgs. Iegūtā pieredze bija plašāka, dažādāka un bagātāka, nekā biju sagaidījis. Man nekad īsti nepietrūka, ko darīt, man uzticēja arī pietiekami atbildīgus uzdevumus. Pateicoties savam vadītājam, esmu gatavāks savam pēdējam mācību gadam universitātē un arī nākotnes darba intervijām un darbiem. Es iepazinos arī ar foršiem cilvēkiem (varbūt pat nākotnes kolēģiem – kurš to lai zina!), papildināju savu latviešu vārda krājumu un uzlaboju valodas spējas. Varbūt pats galvenais ieguvums bija, ka šī pieredze man ir iedevusi iedvesmu un sajūsmu par savu mācību lauku, kas man agrāk pietrūka. Šī bija mana pirmā pieredze, strādājot inženierzinātņu laukā un pielietojot visu, ko esmu līdz šim iemācījies. Šogad es pirmo reizi ar sajūsmu atgriezos universitātē, un man ir lielāka vēlme mācīties. Un protams, gandrīz aizmirsu – es iemācījos lidot!!

Tā kā strādāju uz pilnas slodzes darbu, darba dienas vakaros neko īpašu nedarīju, atskaitot trešdienas vakarus, kad gāju uz dančiem Folkbāra Ala pagrabā. Lielākie  notikumi notika tieši nedēļas nogalēs. Parasti braucu ar riteni līdz Vecāķu pludmalei, staigāju pa Rīgas ielām, fotografējot dažādas ainas, vai ciemojos pie radiem. Es arī apmeklēju dažus foršus organizētus pasākumus, ieskaitot sarunu festivālu LAMPA un American Chamber of Commerce rīkoto ASV neatkarības dienas atzīmēšanas pikniku. 

 LAMPA festivālā ieklausījos ieteikumos uzņēmējiem no dažiem Latvijas biznesa varoņiem, uzzināju šo to par to, kā nauda iespaido garīgo veselību un  satiku dažus Latvijas specdienesta Omega zaldātus. Festivāls bija ļoti labi apmeklēts. Vienīgais, ap vakariņu laiku sapratu, ka biju mazliet pārpratis festivāla domu. Laikam biju iedomājies, ka arī varēšu piedalīties kādā diskusijā dziļākā līmenī, ne tikai jautāt jautājumus pie sarunas vai lekcijas beigām. Nolēmu paņemt pauzi un pastaigāt par pļavām pie parka robežām. Sāku lasīt atkritumus, un nepagāja ilgs laiks, līdz man piebiedrojās sieviete ar diviem bērniem. Runājot un lasot atkritumus, nogājām labu gabalu kopā un piepildījām pilnus divus pārtikas maisus! 

Otrs pasākums, ko apmeklēju, bija  ASV Neatkarības dienas atzīmēšanas pikniks, notika Brīvdabas muzejā, tieši Juglas ezermalā, tikai nedēļu vēlāk. Tur es un pārējie praktikanti strādājām par brīvprātīgiem palīgiem. Pats biju pieteicies strādāt alus teltī. Strādājot gāja jautri un teltī satiku gandrīz katru piknika apmeklētāju. Bija interesanti redzēt, kā ārzemēs atzīmē mūsu valsts Neatkarības dienu un palīdzēt to sarīkot, bet galvenais, bija amizanti noskatīties, kā McDonald’s Latvija cepa hamburgerus brīvā dabā uz īstas krāsns. Kad beidzot tiku pie sava hamburgera, es to kārtīgi izbaudīju.

Šis, protams, nebija viss, ko paspēju izdarīt vasarā, bet to visu aprakstīt nebūtu reāli. Nepastāstīju par medībām, to, ka uz nedēļu dziedāju korī Balsis, apmeklēju sava brālēna kāzas un piedalījos 42. Sveika, Latvija! ceļojuma grupā kā audzinātājs. Īsi sakot, vasara bija pilna ar foršiem notikumiem un piedzīvojumiem, tāpēc ļoti pateicos, ka ALA man piešķīra šo iespēju!

During my time participating in the internship program in Latvia, I worked almost full-time, from 9am to 6pm, at Aerodium as a civil engineering intern. For those who are not familiar with Aerodium, they are a company that designs and constructs vertical wind tunnels. These tunnels give people the opportunity to feel like they are skydiving, but in reality, it all happens only a few meters off of the ground.

During the course of a workday, I worked almost exclusively on the computer, but the tasks were interesting and demanding. I won’t bore you with details, but between reading the Eiro standard code, data gathering and tests, my first assignment took several weeks to complete. My boss did give me all of the background information needed to understand the new programs and documents I was using. Although he checked in on me occasionally, I was given a lot of freedom to take on tasks that interested me and make decisions. One of my assignments was to organize and lead a meeting for other engineers and department heads at the company about where to find and how to use resources that I was working with that they might have not come into contact with yet. The most rewarding part of the process was that by the end of my internship, my calculations were confirmed and being used by other employees, which made me very happy and proud.

I decided to extend my internship during the third week of the program and was given the opportunity to tackle some more complicated tasks. To understand and accomplish them successfully took more time, but in the end, the payoff was great.

A big bonus during my internship was that I was given the chance to get out of the office, put on a hardhat, grab a screwdriver and help with the construction of a tunnel. I was even able to operate a crane! Once the tunnel construction was completed, I participated in its testing, where we used complicated tests to check how well the tunnel was working. It was all very fascinating!

Of course, a large part of my experience was shaped by my colleagues and the culture of the company. I lucked out here too, as my colleagues were friendly and the culture was cool. Even though I had the sense that I was not from Latvia myself, my colleagues accepted me as one of them, which I felt most when I was the subject of a good-natured joke.

Thanks to my internship, I was able to improve my Latvian vocabulary, especially my technical terminology, and my Latvian language skills overall. I had taken a math, mechanical engineering or physics course in Latvian, and, as I predicted, the language barrier at work regarding these terms was definitely evident. During the spring before my internship, I looked at some Latvian technical dictionaries on the Internet a bit in an effort to gain this vocabulary and wrote down the most important terms to take with me to work. Even so, for the first two or three weeks of my internship, I could barely hold a basic conversation about technical topics and was missing so much of this vocabulary in Latvian that often I got stuck in the middle of a sentence and had no other choice but to say the word in English. Of course, I’d ask my conversation partner how to say that terms in Latvian, which I would then write down, and slowly I built up this technical vocabulary bank. By the end of my internship, I had written down about seventy terms on my cheat sheet. Thankfully, my colleagues were patient and understanding of my predicament.

Looking back at my internship experience, I’m very satisfied and thankful. I gained experience across a wider, more varying field that was more fulfilling than I expected. I was never bored and was trusted with tasks that were actually impactful on the company. Thanks to my bosses, I feel more ready for my last year at school and more future job interviews and my career. I got to meet some cool people (maybe even future colleagues – who knows!), added to my Latvian vocabulary bank and improved my Latvian skills overall. Maybe the biggest thing that I gained from this experience was a passion for engineering that I lacked before. This was the first time that I was able to apply what I’ve learned in school to an actual engineering job. This year, I’m returning to school excited to learn for the first time and actually want to study. And of course, I learned how to fly!

Because I was working full-time, I did not do much during the week after work, besides going to dance folk dances at Folkklubs ALA on Wednesday nights. I did most of my planned activities on the weekends, like riding my bike until the beach in Vecāķi, strolled about Riga’s streets, photographed all sorts of scenery and hung out with my relatives. I also attended some interesting events, including the festival LAMPA and the Fourth of July celebration organized by the American Chamber of Commerce.

During the LAMPA festival, I listened to suggestions for new businesses from some of Latvia’s best-known entrepreneurs and business people, about how money can affect mental health, and met some of the soldiers who are part of Latvia’s OMEGA team. The festival itself was very well-attended. However, around dinnertime, I realized that I had misunderstood the purpose of the festival – I had thought that I would be able to delve deeper and have a longer conversation about the themes brought up, rather than just asking a few questions towards the end of the conversation or lecture. I decided to take a break and walk along the edge of the park and started to pick up trash. Not long after I set out, a woman with her two children joined me. While chatting, we walked a relatively long distance and collected two full bags of garbage!

The other event I attended was the Fourth of July celebration picnic, which took place at the Open Air Ethnographic Museum on the banks of Lake Jugla just a week later. I, along with the rest of the ALA interns, worked the event as volunteers, myself at the beer tent. I had a lot of fun and got to meet almost every attendee of the picnic. It was cool to see that the Fourth of July is still celebrated outside of Latvia and I had a lot of fun helping to run the event, but the most amusing aspect was the McDonald’s hamburgers being cooked on a real grill outside! When I finally got a hamburger to try, I enjoyed it very much.

Of course, I did a lot more this summer, but couldn’t possibly write about it all! I went hunting, spent a week as a member of the choir “Balsis”, celebrated my cousin’s wedding and was a chaperone for the 42nd Sveika, Latvija! group. All in all, my summer was filled with great experiences and events, and I’m very thankful for ALA’s support!