Uncategorized

Dziesmu svētku stipend-mēmas

Mēs ALJA Ziņas redaktrises, kopā ar pārējo tautu, ļoti gaidam šīs vasaras Dziesmu un Deju svētkus. Tagad tikai paliek mēnesis līdz svētku sākumam! Sagaidot šo svarīgo notikumu, mēs ar Jums dalamies mēmus no ALJA “Dosimies uz Dziesmu svētkiem” stipendiju pieteicējiem. Baudiet! Vai Jums arī ir kādi smieklīgi mēmi? Piebiedrojaties pie mūsu “Mēmu kolekcijas” ja jums ir kaut kas prātā!

1. Ilzes Puķītes ieteicāmais sākumkomplektiņš tautas dejotājiem:

Ilzte Pukite LV

2. Atgādinājums no Madelenas Miniatas, ka tev vienmēr skaudīs cita tautas tērps:

2a33g0 - Maddie Miniats

3. Sabīne Brunovska te parāda kas ir nepieciešams perfektām bizītēm:

actualMeme - Sabine Brunovskis

4. Dārija Gulēna-Taube labi saprot kā viņa vēlās baudīt svētkus:

B5C4F741-C35B-424E-85A4-84D350344DE8 - Darija Gulens-Taube

5. Vija Veinberga akurāti parāda sajūtu, kad nevarēja iegādāties biļetes:

biden meme - Vija Veinbergs

6. Emmi Bills saprot, ka latvieši nevar izvairīties no sen iemīļotajām dziesmām:

alja meme - Emmi Bills

7. Te mēs redzam Maijas Veinbergas reakciju kad ievēro, ka viņa nav vienīga ar savu tautas tērpu: 

dz sv meme - Maija Veinbergs

8. Ilze Puķīte aptver, ka ASV pasākumiem apmeklētaju skaits ir viena lieta, bet Latvijas simtgadei, pilnīgi cita:

Ilze Pukite ENG

9. Annelī Cera saprot, ka Dziesmu svētki var kļūt par dārgu prieku:ALJA stipendija - Anneli Cers

10. Kas varēs Līgu Brammani sameklēt starp pārējiem svētku dalībniekiem un apmeklētājiem?

KUR VALDA - Liga Brammanis

11. Lāra Robežnieks zin, ka ir svarīgi uzturēt spēku Dziesmu svētku nedēļā:

meme - Lara Robeznieks

12. Mēs ceram, ka līdz lieluzveduma laika, Marika Gulēna-Taube paspēs šo noskaidrot:

meme2 - Mikī Gulēns-Taube

13. Ja kādām vēl ir šaubas par Dziesmu svētku apmeklētāju skaitu, te ir skaidrs attēlojums no Larisas Mednes:

IMG_0485 - Larisa Mednis

14. Te, Kara Steele izrāda līdzjūtību tiem, kuri nevar kontrolēt savu gandarījumu Dziesmu svētkiem:

Steele_MEME - Kara Steele

 

Latvijas Valsts valodas prasmes pārbaude

Izglītības nozare aicina visus, kam interesē, veikt Valsts valodas prasmes pārbaudi

Studentiem un pieaugušiem šovasar būs iespēja kārtot Latvijas Valsts valodas prasmes pārbaudi (VVPP) trīs latviešu centros.  Valsts izglītības satura centrs piedāvā VVPP Ņujorkā 24. jūlijā, Gaŗezerā 28. jūlijā un Kursā 4. augustā.

Eksāmenā novērtē prasmi latviski runāt, rakstīt un saprast dzirdamu vai lasāmu tekstu.  Ar pozitīvu vērtējumu, students saņem valsts valodas prasmes apliecību. Apliecība ir svarīga jaunietim, kas vēlas studēt vai strādāt Latvijā. Tāpat šis dokuments jebkurā citā valstī apliecina, ka cilvēks prot vēl kādu svešvalodu – šajā gadījumā – latviešu valodu. Latviešu valodas eksāmenu var kārtot kādā no trim līmeņiem: pamata (A), vidējā (B) vai augstākajā (C). Atbilstoši rezultātam cilvēks saņem vērtējumu kādā no sešiem Eiropas valodu līmeņiem. Eksāmena rakstu daļa (lasīšana, rakstīšana, klausīšanās) notiek 90 minūtes, pēc tam ir runas daļa (apmēram, 10 – 15 minūtes).

Lūdzu rakstīt ALA Izglītības nozares vadītājai, Andrai Zommerei, azommers@sbcglobal.net līdz 1. jūlijam ar jautājumiem, vai pieteikties kārtot VVPP. Vairāk informācijas atrodama http://visc.gov.lv/valval/info.shtml .

 

 

ALAs Izglītības nozare aicina visus interesentus veikt ...


ALA Office of Education invites Latvian students to participate in the Latvian Language Proficiency Exam

We have a unique opportunity this summer to offer Latvian Language Proficiency Exams to students who may have an interest in living, studying or working in Latvia. The Proficiency Exams  take about an hour and half and assess your ability to read, write, speak and comprehend Latvian. Students can be assessed at the A, B or C level and upon successful completion of a level, the student will receive official documentation from the National Centre for Education of the Republic of Latvia.

The exams will be offered in New York July 24, at Gaŗezers July 28 and at Kursa August 4. If you are interested in reserving your spot with the exam board, please email Andra Zommers, azommers@sbcglobal.net, by July 1. The Latvian Language Proficiency Exam is being offered by the National Center for Education of the Republic of Latvia.

(Ziņojumu saņēmām no Andras Zommeres, ALA Izglītības nozares vadītāja)