Uncategorized

ASV Karaspēka Izvešana no Eiropas

Pagājušajā mēnesī “Joint Baltic American National Committee” (JBANC) izsludināja paziņojumu, kurā ziņoja par pašreizējās ASV administrācijas centieniem izvest no Vācijas 25% ASV karaspēka. Paziņojums ir atrodams te. Prezidents Trump plāno izvest 9500 karaspēku, jo Vācija līdz ar citām “North Atlantic Treaty Organization” (NATO) valstīm vēl nav izpildījusi NATO pamatnostādnes par 2% no iekšzemes kopprodukta izdevumiem aizsardzībai. Visas trīs valstis, Latvija, Lietuva un Igaunija, ir izdevušas vairāk nekā 2%.

2004. gadā Latvija kļuva par NATO valsti un vienu no četrām valstīm NATO “Enhanced Forward Presence” (EFP). NATO EFP sastāv no starptautiskā karaspēka pastiprināšanas, kas paredzēta, lai nodrošinātu transatlantisko drošību gar austrumu robežu. Kopš 2019. gada marta Ādažos Latvijā ir 1400 kaujas gatavībā esošu karaspēku ar nepārtrauktām demonstrācijām. Mērķis ir nosūtīt vēstījumu par transatlantisko aliansi, ja viena tauta ir pakļauta uzbrukumam vai draudiem, visi NATO sabiedrotie ir.

Kopš 2019. gada ASV ir visaugstākie aizsardzības IKP izdevumi – 3,42%. JBANC paustās bažas par karaspēka izvešanu Vācijā liecina par alianses vājumu un ASV mazāku interesi par Eiropas drošību.  Tas potenciāli varētu atvērt NATO vēl lielākiem draudiem vai drošības apsvērumiem no sliktu dalībnieku puses.

Kopš 16. jūnija NATO drošības ģenerāldirektors paziņoja, ka nav apstiprinātu plānu vai grafiku, par vienošanās karaspēka izvešanai.

Last month, The Joint Baltic American National Committee (JBANC) released a statement reporting on the efforts of the current Administration to remove 25% of the troops from Germany. The statement can be found here. President Trump intends to withdraw 9,500 troops because Germany, along with other North Atlantic Treaty Organization (NATO) countries, have yet to hit the 2% NATO guideline for gross domestic product spending for defense. Latvia, Lithuania and Estonia all spend above 2%. 

Latvia became a part of NATO in 2004 and became one of four countries in NATO’s Enforced Forward Presence. NATO’s EFP consists of international troop reinforcements intended to ensure transatlantic security along the eastern border. As of March 2019, Adazi, Latvia has 1,400 international troops combat-ready with consistent demonstrations taking place. The idea of this program is to send the message of transatlantic alliance, if one nation is under attack or threat, all NATO allies are. 

The United States has the highest defense GDP spending at 3.42% as of 2019. A concern voiced by JBANC is the removal of troops in Germany shows a weakness in the alliance and a decreased interest in European security by the United States. This could potentially open NATO up to more threats or security concerns from bad actors. 
As of June 16th, NATO’s security general stated there are no confirmed plans or timelines that have been agreed upon for withdrawing the troops.

Lija Lūsis

Apraksti Par Antirasisma Darbiem

The New Jim Crow – Michelle Alexander

Michelles Aleksandera grāmata The New Jim Crow apraksta Amerikas vēsturiskās atteicības starp policiju un racismu. Aleksandera rāda kā šīs attiecības ir ietekmējušas politisko darbu kārtību, piemēram “War on Drugs,” kas noveda pie melnādaino cilvēku masveida ieslodzījumu. Kaut lasītāji varbūt jau ir dzirdējuši grāmatā pasniegto informāciju, Aleksandera salīdzina Amerikas vēstures notikumus rādot satraucošas patiesības par mūsdienas Amerikas sabiedrību. 

“The War on Drugs” ir eksistējis visu manu mūžu, bet es biju pārseigta dzirdēt patieso vēsturi un tās politikas sekas. Piemēram, Aleksandera skaidro, ka kopš “War of Drugs” sākuma, pagājušā gadsimta 80. gadu vidū, melnādaino vīriešu apcietinājums ir paaugstinājies par 2000%. 

The New Jim Crow by Michelle Alexander details the relationship between policing and racism throughout American history. Alexander shows how that relationship has been utilized to push political agendas, such as The War on Drugs, which have led to the mass incarceration of Black people. Although some of the information presented may not be new to some readers, Alexander draws clear connections across American history that reveal disturbing truths about much of modern American society.

Although The War on Drugs has been politically prevalent my entire life, I was shocked to learn the true history and implications of related policies. For example, Alexander describes how in the short time since the War on Drugs began with President Reagan in the mid-80’s, there has been a 2000% increase in the arrests of Black men.

Kristīne Circene

“Just Mercy” – Destin Daniel Cretton

“Just Mercy” ir filma par jaunu advokātu agros 1990os gados, kurš pārvācas uz Alabamas štatu, lai atbalstītu cilvēkus, kuriem piešķirts nāvessods un kuri nevar atļaujaties advokātu palīdzību. Mēs dzirdam vairākus stāstus par apcietināšanas iemesliem. Vienā gadījumā, cilvēks bija netaisnīgi apcietināts. Advocāts, kopā ar kunga ģimeni un cilvēkiem no tuvākās mazās pilsētas, pēta kā racisms iespaidoja kunga apcietinājumu un sodu.

Šī filma ļoti labi parāda kā netiesības (injustices) vēl parādās mūsdienā, tieši mūsu sabiedrībā. Arī parāda cik bīstami ir klusēt un sekot “status quo” sabiedrībā.

“Just Mercy” is a movie about a young lawyer who moved to Alabama in the early 1990s to represent death row inmates who could not afford lawyers. Throughout the movie, we hear several stories about how people ended up on death row, the one most focused upon was that of a man unrightfully arrested and charged. The lawyer, together with the inmate’s family and people from the nearest small town, investigated how racism influenced the man’s arrest and punishment.

This film highlights how injustice continues to exist in our modern society. It also highlights how morally wrong it is to remain silent and follow society’s status quo in times of racial inequality.

Aija Ābele

Black Lives Matter

Rasisms ir eksistējis gadu simtiem, un tas joprojām skar dzīves Amerikā, Latvijā, un citur pasaulē. Kad dibināja Ameriku, melnādainie vergi būvēja Amerikas valsti zem vissliktākajiem aptsākļiem, un ir cietuši balto rases pārākumu (white supremacy) un rasismu caur visu Amerikas vēsturi. Šobrīd Amerikā, melnādainie cilvēki un tie, kuri atbalsta līdztiesības, protestē pret policistu brutalitāti un sistēmisku rasismu, ko viņi piedzīvo katru dienu. 

Racism has existed for hundreds of years and has greatly affected the lives of people living in America, Latvia, and around the world. When America was founded, Black slaves built the country under the worst possible conditions. Continuing throughout American history, Black people continue to be oppressed by white supremacy and racism. Right now, in America, Black people and those that support racial equality are protesting against the police brutality and systemic racism that Black people experience daily.

Latviešu sabiedrībā Amerikā, mēs ļoti reti runājam par rasismu. Ir jau sen bijis laiks to mainīt. Mums visiem ir balsis, un mums tās jālieto. Sāksim sarunu ar mūsu ģimenēm un draugiem par privilēģiju. Uzklausīsim mūsu draugu, kaimiņu, un kolēģu piedzīvojumus. Pārrunāsim, nostāsimies pret, un izaicināsim rasistu komentārus un darbības, pat kad mums ir nēerti to darīt. 

We rarely talk about racism in Latvian-American society. It is time to change that. We all have a voice, and we should start using it. Let’s start conversations with our friends and families about privilege. Let’s listen to our friends’, neighbors’, and colleagues’ experiences. Let’s discuss, denounce, and challenge racist comments and actions, even when it is uncomfortable to do so.  

Baltādainu latviešu piedzīvojumus nevar salīdzināt ar melnādainu cilvēku tagadējās un vēsturiskās ciešanu Amerikā. Melnādainie cilvēki Amerikā nevar iet skriet bez bailēm, ka viņiem darīs pāri. Daudziem ir jābaidās par savām dzīvībām katru dienu. Baltādainiem latviešiem Amerikā ir privilēģija viņu ādas krāsas dēļ, un vajadzētu to izmantot, lai cīnīties par tiem, kuriem nav tā privilēģija. 

The experiences of white Latvian-Americans can not be compared to the current and historical struggles of Black Americans. Black Americans can not go running without fearing that they will be attacked. They worry about their lives every day. White Latvian-Americans have privilege due to the color of their skin and should use this privilege to fight for those that do not share the same opportunities.

Jaunieši Latvijā arī pārrunā šo kustību. Šis viedoklis mūs uzrunāja: “Nav pietiekoši vienkārši nebūt rasistam. Mums visiem ir kopīgi jāiestājas pret rasismu. Cilvēkiem, kas saka “Visas dzīvības ir svarīgas”, neviens nesaka, ka tavai dzīvībai nav nozīmes, bet, ja tava kaimiņa māja degtu, vai tu liktu ugunsdzēsējiem pārbaudīt katru māju vai tomēr ļautu viņiem dzēst esošo ugunsgrēku? Neviens nesaka, ka tava dzīve nav grūta vai ka tev nav problēmu, ko risināt. Bet tu netiec pakļauts diskriminācijai tavas ādas krāsas dēļ. Tev nav jābaidās, ka saskarsme ar policiju var tev izmaksāt tavu dzīvību.” 

The youth in Latvia are also discussing this movement. This comment on Facebook stood out to us: “It is not enough to not be racist. We all have to be actively anti-racist. To people who say “All lives matter,” no one is saying your life does not have meaning, but if your neighbor’s house were on fire, would you let the firefighters check every house, or would you let them extinguish the fire in the burning house? No one says that your life is not hard or that you don’t have any problems to solve. However, you are not discriminated against based on the color of your skin. You do not have to worry about an interaction with the police costing your life.”

Paskaidrojumi par protestiem un Black Lives Matter kustību no Latvijas TV ziņām (Latvijas Sabiedriskie Mediji)/America’s Protests and Black Lives Matter movement explained in Latvian:

ASV policistu un afroamerikāņu konfrontācijai – sena vēsture LTV

Džordans Stīls pārrunā kāpēc cilvēki tagad protestē Amerikā LTV 

Sāksim sarunu Amerikas latviešu sabiedrībā un rādīsim mūsu atbalstu. Te ir saraksts ar petīcijām un resursiem.

Let us begin the discussion about racism in the Latvian-American community and emphasize that Black Lives Matter. Here is a list with educational resources and petitions.

https://docs.google.com/document/d/1-0KC83vYfVQ-2freQveH43PWxuab2uWDEGolzrNoIks/mobilebasic

Iesakam lasīt, skatīties, un klausīties sekojošos darbus, lai veicinātu saprašanu par tēmatu. 

We recommend reading, watching, and listening to the following to promote awareness about the issue.  

Grāmatas:

 1. “Stamped from the Beginning” Ibram X Kendi
 2. “Sister Outsider” Audre Lorde
 3. “The Autobiography of Malcolm X” Malcolm X un Alex Haley
 4. “The Blacker the Berry” Wallace Thurman
 5. “The Bluest Eye” Toni Morrison
 6. “The Condemnation of Blackness” Khalil Gibran Muhammed
 7. “The Fire Next Time” James Baldwin
 8. “The Fire This Time” Jesmyn Ward
 9. “The New Jim Crow” Michelle Alexander
 10. “Me and White Supremacy” Layla F Saad
 11. “White Fragility” Robin Diangelo
 12. “Just Mercy” Bryan Stevenson
 13. “Biased” Jennifer L Eberhardt
 14. “So You Want To Talk About Race” Iljeoma Oluo
 15. “How to be an Anti-Racist” Ibram X Kendi

Raksti:

 1. Who Gets To Be Afraid in America?” Ibram X Kendi
 2. The Case for Reparations” Ta-Nehisi Coates
 3. America’s Racial Contact is Showing” Adam Serwer
 4. “The Death of George Floyd, in Context” Jelani Cobb
 5. “Of Course There Are Protests, the State is Failing Black People” Keanga-Yamahtta Taylor
 6. You Shouldn’t Need a Harvard Degree to survive Bird-watching While Black” Samuel Getachew
 7. George Floyd Could Have Been My Brother” Rita Omokha

Filmas/Seriāli:

 1. “When They See Us” Ava Duvernay (Netflix)
 2. “If Beale Street Could Talk” Barry Jenkins (Hulu)
 3. “BlacKKKlansman” Spike Lee 
 4. “13th” Ava Duvernay (Netflix)
 5. “I am Not Your Negro” Raoul Peck
 6. “The Hate U Give” George Tillman Jr. (Netflix)
 7. “Strong Island” Yance Ford (Netflix)
 8. “Freedom Riders” Stanley Nelson Jr. 
 9. “The Black Panthers” Stanley Nelson Jr.
 10. “When the Levees Broke” Spike Lee (HBO Max)

Podcasts:

 1. “#TellBlackStories” Color of Change
 2. “Intersectionality Matters!” Kimberle Crenshaw

“Latvian as a Second Language” stipendijas raksti

ALJA piedāvā stipendijas latviešu pasākumiem un nometnēm. Lasiet par Anthony un Ashley piedzīvojumiem “Latvian as a Second Language” programmā! Nākamās dienās un nedēļās dalīsimies ar virtuālām latviešu valodas stundām, kuras variet izmantot no mājām. 

ALJA offers stipends to attend Latvian events and programs. Read about Anthony and Ashley’s experiences in the “Latvian as a Second Language” program! In the coming days and weeks, we will share virtual Latvian language resources, which you can use from home.

Ashley Cortes-Ose

This was my first time attending LSL, and I was very excited to go! My brother Anthony had gone before and was now in the advanced group. I joined the beginner group with Laura. My family and I arrived at Rota on Friday night, and got to say hello to Tereze and the other students. Saturday morning we had a delicious breakfast and lots of coffee to start the morning. Laura had the beginner group start with Latvian pronunciation, which took some getting used to because it is so different from English. Then we learned basic greetings, and I learned how to  introduce myself!

Es esmu Ashley! Es dzīvoju Ņujorkā, es esmu dejotāja un studente. Es piedzimu divtūkstošajā gada četrpadsmitajā martā. Mana mīļākā krāsa ir lillā. Es mācos latviešu valodu, piedodiet manas kļūdas. 

After lunch, we went on a long walk around the camp and woods, it was very cold but I really enjoyed seeing the beautiful area and getting fresh air. After an hour or so, we returned to Rota for more lessons. While we were learning about numbers and directional phrases, the entire area lost power. We used our phones for light and carried on the lesson. The advanced group went to chop firewood to keep us warm, so we were very thankful. When we finished the lesson, we played vocabulary bingo and had drinks until the power came back on. We had a nice warm dinner and then went downstairs to sing traditional Latvian folk songs. I enjoyed this part a lot, because my brother and mother sing in the New York Latvian choir and I always wanted to sing along with them. Although I didn’t understand the songs, just sitting and listening made me feel like I belonged. 

Now I will listen to familiar words whenever we participate in ALJA events and will try to say some simple sentences myself. I am very excited to start this learning journey to connect  with my roots. In December we are going to Latvia to record a Christmas album with the Choir, and I will try to use my language skills there. Uz redzēšanos Latvijā!!

Šī bija mana pirmā reize, kad piedalījos LSL, un es biju ļoti sajūsmināta! Mans brālis Anthony piedalījās citus gadus, un tagad mācās augstākā līmenī. Es pievienojos iesācēju grupai ar Lauru. Mana ģimene un es ieradāmies Rotā piektdienas vakarā, un es sasveicinājos ar Terezi un citiem studentiem. Sestdienas rītā mēs paēdām gardas brokastis un kafiju. Laura mūs iepazīstināja ar latviešu izrunu. Bija jāpierod, jo tā ļoti atšķiras no angļu valodas izrunas. Tad mēs iemācījāmies kā iepazīties – 

Es esmu Ashley! Es dzīvoju Ņujorkā, es esmu dejotāja un studente. Es piedzimu divtūkstošajā gada četrpadsmitajā martā. Mana mīļākā krāsa ir lillā. Es mācos latviešu valodu, piedodiet manas kļūdas. 

Pēc pusdienām mēs gājām garā pastaigā pa mežu. Bija ļoti auksts, bet man patika redzēt skaisto apkārtni un elpot svaigu gaisu. Pēc pastaigas mēs atgriezāmies, lai turpinātu mācīties. Kad mēs runājām par numuriem un virziena frāzēm, elektrība izdzisa. Mēs lietojām telefona gaismas, lai turpinātu mācības. Mēs bijām ļoti pateicīgi, ka otrā grupa mums pieveda malku siltumam. Kad mēs pabeidzām stundu, mēs spēlējām vārda krājuma bingo. Mums bija siltas vakariņas un dziedājām tautas dziesmas. Man šis ļoti patika, jo mans brālis un mamma dzied Ņujorkas latviešu korī, un vienmēr esmu gribējusi viņiem pievienoties. Kaut ar nesapratu dziesmas vārdus, es jutos tā kā es iederēju. 

Tagad centīšos saprast pazīstamus vārdus ALJA pasākumos un teikt vienkāršus teikumus. Esmu ļoti sajūsmināta iesākt šo piedzīvojumu saprast manas saknes. Decembrī ieskaņosim Ziemassvētku dziesmas, un centīšos pielietot manas valodas prasmes. Uz redzēšanos Latvijā!


Anthony

Since joining Ņujorkas Latviešu Koris in January, I have fallen in love with my Latvian heritage. I started learning Latviešu valoda in April when I went to LSL as a complete beginner, and since then I have been dedicated to learning and experiencing everything about the culture and people that I possibly can. In addition to attending several fun ALJA and community events and Toronto Dziesmu Svētki, I now spend most of my free time self-studying Latvian from language books, articles, videos, and more. I am also going to Riga to record our choir’s Christmas album.

This time, returning to LSL weekend with more language knowledge, I was placed into the experienced level. Un tagad, es rakstīšu tikai latviski! Lūdzu piedodiet par manām kļūdām… es joprojām mācos.

Piektdien es ar ģimeni ierados Rotā. Šoreiz, mana māsa arī piedalījās LSL nedēļas nogalē sākt mācīties Latviešu valodu. Ļoti aizraujoši! Apakšējā stāvā, mēs satikām visus un spēlējām dažas “icebreaker” spēles. Visiem bija ļoti interesanti stāsti un es nevarēju sagaidīt klases nākošajā dienā.

Sestdien mēs sākām klases. Mūsu grupas skolotāja, Kiki, jautāja visiem stastīt ko mēs gribejām darīt, tāpēc mēs varējām mācīties vislabākajā veidā. Mēs sākām ar darbības vārdiem un konjugāciju. Tas bija noderīgi, jo darbības vārdus ir ļoti grūti saprast. Pēc garšigām pusdienām, mēs staigājām skaistā mežā un Nometnē. Visbeidzot, ar Kiki palīdzību, mums bija sarunas tikai latviešu valodā.

Vakarā pilsētā elektrība nedarbojās! Mana māsa teica ka katrā latviešu notikumā nodziest elektrība! Mūsu grupa palīdzēja vākt malku. Kopā ar Topheru es palīdzēju cirst malku, un tad mēs to ienesām iekšā. Bet vakariņu laikā, elektrība atgriezās. Pēc vakariņām, mēs spēlējām valodas spēli, un tad mēs gajām uz apakšējo stāvu dziedāt, runāt, un atpūsties kopā. Ļoti jautri!

Šī bija fantastiska pieredze! Liels liels paldies Kiki, Laurai, un Terezei! Es mīlēju pavadīt nedēļas nogali ar visiem, un es noteikti uzlaboju savu valodu. Es turpināšu studēt latviešu valodu, dziedāt korī, un iet uz pasākumiem. Es ceru atrast freelance web development darbu Latvijā!

Brauksim uz Rīgu

COVID-19 maina ikdienas ritmu visos pasaules stūros. Mēs ceram, ka jūs esat veseli un prātīgi šajos laikos. Pašlaik vissvarīgākā lieta ir samazināt COVID-19 izplatību. Mēs visi varam pielikt roku šim mērķim, ja mēs paliekam mājās cikvien varam, mazgājam rokas, un palīdzam citiem ar ziedojumiem, ja mums ir tāda iespēja. Ir nepieciešami pateikties mūsu ģimenēm, draugiem, un strādniekiem, kuriem nepārtraukti jāstrādā, lai gādātu par ēdienu veikalos un palīdzētu pacientiem slimnīcās. 

Šī situācija pamatīgi izmainīja mūsu dienaskārtību. Bet, karantīnā, daudziem cilvēkiem ir vairāk brīvā laika. Mēs izdomājām, ka tagad ir labs laiks sākt plānot nākamo ceļojumu uz Rīgu! ALJA draugs Sandis Apse no Kānadas tagad dzīvo Rīgā un strādā Latvijas Olimpiskajā centrā. Mēs viņam pajautājām par viņa vismīļākām vietām un aktivitātēm Rīgā. Ar viņa ieteikumiem, varbūt jūs varat sākt domāt par notikumu pilnu ceļojumu (un tad arī uzrakstīt ALJA Ziņām par taviem piedzīvojumiem). 

Sandis Apse (kreisajā pusē) ar Jāni Purviņu.

KAS MAN PATĪK RĪGĀ

Sandis Apse

Te Rīgā man daudz kas patīk. Dzīvē ir laba un pilsēta ir skaista. Bet ir dažas īpašas vietas, kur man visvairāk patīk iet. Tāpēc, ka es strādāju Olimpiskājā centrā, man ir iespējas izmantot peldbaseini par brīvu. Rīgas Olimpiskā centra baseins ir vienīgais Latvijas olimpiskā lieluma peldbaseins (50 m). Es bieži pēldu un atpūtos pirtīs, kad nestrādāju. 

Foto: Sandis Apse

Kur var labi paēst? Man ir divas vietas, kuras man ļoti patīk. Pirmā ir kafejnīca “PIENS”. Tur ir fenomenāls ēdiens, garšīga kafija, un ja atrodies tur brīvdienās, labs bārs. Tur var mierīgi iet ēst pats vai ar draugiem un ģimeni. PIENS ir kā var teikt “funky”. Otrā saucās “Delisnack,” kur ir baigi garšīgi burgeri un kartupeļi frī. Es tur aizeju tikai šad un tad, citādīgi kļūtu resns. Es dažreiz arī dodos uz Centrāltirgu pirkt svaigu gaļu un visgaršīgākos skābos gurķus! 

Mans mīļākais bārs ir “Ezītis Miglā” (tur ir vairāki bet visi ir labi), kur visbiežāk atrodos ar TDA “Līgo” piektdienas vakaros. Tur var izmēģināt visādus interesantus dzērienus! 

Peldu iela, Vecrīgā
foto: Sandis Apse

Es te Rīgā esmu tik daudz bijis, ka es vairs neeju uz “tūrista” vietām, bet viena vieta kur visi derētu iet ir uz Grīziņkalnu pie pieminekļa un Nacionālo Operas Teātri, tāpēc, ka tur vienmēr ir skaisti! 

Nacionālais Operas Teātris Rīgā
foto: Sandis Apse

Man visvairāk patīk vienkārši staigāt pa Rīgas centru brīvlaikā un ievērot skaistas ēkas un interesantus veikalus.

“Pastaiga pa ielu”
foto: Sandis Apse

COVID-19 has changed the lives of people all around the world. We hope that you all are healthy and thoughtful during this time. Right now, the most important thing is to flatten the curve of COVID-19. We can all help do this by staying home as much as you can, washing our hands, and helping others, especially through donations if you can. It is also important to express your gratitude for your family, friends, and workers, who work nonstop so that our supermarkets are stocked with food and so that sick patients can recover.

This situation has changed a lot of our daily lives. But, in quarantine, a lot of people have more free time. We thought that now is a great time to start planning your next trip to Riga! Sandis Apse, a friend of ALJA, from Canada is now living in Riga and working at Latvia’s Olympic Center. We asked him about his favorite things to see and do in Riga. With his advice, maybe you can start planning a wonderful trip (and then write a post on ALJA News about your adventures).

I love many things here in Riga. Overall, life is good and the city is beautiful. But there are some special places I like to go more than others. I work in Latvia’s Olympic Center and because of that, I get the opportunity to use the swimming pool for free. The swimming pool in Riga’s Olympic Center is the only one in Latvia the size of an olympic pool (50 meters long). There are also 4 saunas right next to it, which is one of the reasons I swim and relax there so often when I’m not working.

Where’s good to eat in Riga? I have two places that I really love. The first one is the cafe “PIENS”. There is phenomenal food, delicious coffee, and, if you go on the weekend, a good bar. There you can peacefully eat by yourself or with friends and family. PIENS is a funky place. The second place is called “Delisnack” where there are really tasty burgers and fries. I only go there from time to time, otherwise I would absolutely get fat. I also sometimes go to the Central market to purchase fresh meat and the most delicious dill pickles!

My favorite bar is “Ezītis Miglā” (there are more, but every one is good) where I usually go on Friday nights with my folk dancing group “Līgo”. There you can try all kinds of interesting drinks! 

I have been in Rīga for so long that I have stopped going to all the touristy places, but one place that you absolutely have to see is the neighborhood “Grīziņkalns” by the Freedom Monument and the Latvian National Opera because it is always beautiful there.

My favorite thing to do in Riga is honestly to just walk around downtown Rīga in my freetime and admire all the amazing architecture and great stores.