2019. gada Jāņu svētki

Kas ir Jāņi un kā tos svin?

See below for information about Jāņi in English!

Mums visiem ir foršas atmiņas un stāsti par Jāņu svinībām, bet kāda iemesla dēļ mums ir dažādas Jāņu tradīcijas? Kas ir galvenie elementi? Un kad vispār ir Jāņi?

Kāda ir starpība starp Vasaras saulgriežiem un Jāņiem? Vasaras saulgrieži ir 21. jūnijā un atzīmē to dienu, kad sākās astronomiskā vasara. Jāņu diena tiek svinēta 24. jūnijā. Visīsākā nakts sakrīt kaut kad ap Vasaras saulgriežiem un Jāņiem. Diena pirms Jāņiem sauca par Līgo dienu, vai senāk Zāļu diena, un tās dienas vakars sauc par Jāņa vakaru.

Vai atceraties ko iepriekšējas redaktrises rakstīja par Jāņiem? Varat atrast veco rakstu no 2017. gada šeit: https://aljazinas.com/2017/06/06/janu-svetki/

jānji gajiens

Kā tur minējām, daži svarīgi elementi ir zāļu, ziedu, un lapu vainagi, ugunskurs, mielasts, dziesmu dziedāšana, negulēšana, un noslēpumainais papardes zieds. Vainagi ir saistīti ar apli, kas simbolizē sauli, ugunskurs nes svētību un laimi tur kur tā gaisma ir redzama, mielasts ir saistīts ar auglību, un dziedāšana veicina lustīgu līgošanu un nelaimju novēršanu. Tas kas guļ Jāņu vakarā gulēs visu vasaru, un tam kas atrod papardes ziedu būs laime un bagātība.

Jāņos arī pušķo mājas, istabas, un pagalmus ar Jāņu zālēm un meijām, īpaši bērza un ozola meijām. Nekad māju nepušķoja ar alkšņa un apses zariem, tie tika veltīti par ļauniem kokiem. Ar Jāņu zālēm un ziediem pušķo mājas, kā arī pin vainagus. Senie ticējumi nosaka, ka ar vainagu pītu no trejdeviņām puķēm un zālēm var sargāties no nelaimēm un slimībām, un, ka ar ērkšķiem, dadžiem, un nātrēm var sargāties no ļaunajiem gariem un raganām.

Jāņi 2018 by Austra (15 of 341)

Austras Apsītes foto

Mūsu ieteikumi mūzikai Jānu vakaram!

Protams, ka dziedāšana un aplīgošana ir vislabākā mūzika dzirdāma Jāņu vakarā, bet ir reizēm jāievelk elpu un jāpadzeras aliņu. Visi albumi ir pieejami Spotify, un katra dziesma ir veltīta tieši Jāņu un Līgo svētkiem!

 • Īsākās nakts dziesmas (Iļģi, 2009)
 • Jāņu nakti zelta rasa (Laiksne, 2002)
 • Vislabākā Jāņu nakts dziesmu izlase (dažādi izpildītāji, 2011)
 • Līgo (Raxtu Raxti, 2016)
 • Jānis (Vilkači, 2015)

Kur vari svinēt Jāņus, ja atrodies Amerikā vai Kanādā?

Šogad latviešu centros tiks svinēti Jāņi šajos datumos:

 • Dievsētā (Warrens, WI) – 22. jūnijā
 • Garezerā (Three Rivers, MI) – 22. jūnijā
 • Klīvlandē (Chardon, OH) – 15. jūnijā
 • Piesaulē (Bradford, NH) – 22. jūnijā
 • Priedainē (Freehold, NJ) – 22. jūnijā
 • Rietumkrasta Latviešu Izglītības Centrā (Shelton, WA) – 22. jūnijā
 • Sidrabenē (Burlington, Ontario) – 29. jūnijā
 • Tērvetē (Grenville, Quebec) – 22. jūnijā

Protams, ka ir vairāki centri un pilsētas kur tiks svinēti Jāņi, tātad uzlabosim šo pasākumu sarakstu kad atrodam jaunus pasākumu izziņojumus!

Jāņi 2018 by Austra (231 of 341).jpg

Austras Apsītes foto

What is Jāņi and how is it celebrated?

Many of us have fond memories and stories about celebrating Jāņi, but what is the reason we recognize certain traditions? What are the most important elements? When even is Jāņi?

What is the difference between summer solstice and Jāņi? The summer solstice takes place on June 21st and marks the first day of summer. Jāņi falls on the 24th of June. The longest day and the shortest night occurs sometime between those days. The day before Jāņi is known as Līgo diena (Līgo day), historically called Zāļu (grass) diena, and the night of Līgo diena is Jāņu vakars (night of Jānis).

A previously published post of ours discussed important parts of Jāņi celebrations, including flower, leaf, and grass wreaths or crowns, bonfires, feasts, folk songs, staying up all night, and the storied fern flower. Wreaths symbolize the sun, bonfires bring good fortune and prosperity wherever its light reaches, feasts bring about a good harvest later in the year, and songs bring joy to hosts and their guests and banish bad luck in the coming year. He who sleeps during Jāņi will be destined to sleep through the summer, whereas he who finds the fern flower will have wealth and good fortune.

r1.jpg

It is also common for Latvians to decorate their homes and yards with flowers and branches, especially birch and oak branches, but never with alder or aspen. Homes are decorated and wreaths are made with grasses and flowers blooming during Jāņi. Ancient beliefs state that a wreath made with 27 different grasses and flowers will protect the wearer against bad luck and sickness, and that thorns and nettles will protect the home against evil spirits and witches.

D54.jpg

Jāņi music recommendations

Of course singing is the best music for Jāņi, but everyone has to catch their breath every now and then. Each of these albums is available on Spotify and is entirely devoted to Jāņi songs!

 • Īsākās nakts dziesmas (Iļģi, 2009)
 • Jāņu nakti zelta rasa (Laiksne, 2002)
 • Vislabākā Jāņu nakts dziesmu izlase (various artists, 2011)
 • Līgo (Raxtu Raxti, 2016)
 • Jānis (Vilkači, 2015)

Where can I celebrate Jāņi if I’m in the United States or Canada?

This year, the following cities and Latvian centers will host Jāņi celebrations on these dates:

 • Dievsēta (Warrens, WI) – June 22nd
 • Garezers (Three Rivers, MI) – June 22nd
 • Cleveland (Chardon, OH) – June 15th
 • Piesaule (Bradford, NH) – June 22nd
 • Priedaine (Freehold, NJ) – June 22nd
 • Sidrabene (Burlington, Ontario) – June 29th
 • Tērvete (Grenville, Quebec) – June 22nd
 • West Coast Latvian Education Center (Shelton, WA) – June 22nd

Of course, there are more centers and cities where you can celebrate Jāņi, therefore we will update this list as more events are announced!

pap jani

Jāņi Piesaulē, Ginta Grinberga foto

Priecīgus Jāņus!

Featured photo taken by Joao Duque

Advertisements

Daiļā Dāma & Staltais Kungs

Kā tevi sauc?

MG: Marika Gulēna-Taube.

NV: Mani sauc Nils Jānis Veidis.

Vai Tu studē universitātē? Kurā?

MG: Studēju McMaster universitātē; šogad esmu apmaiņas gadā Līdsas Universitātē, Anglijā. 

NV: Jā, es pašlaik studēju UC Berkeley.

Vismīļākā Kursas/ GVV/ Katskiļu balles dziesma?

MG: Cotton Eye Joe; vislielākajam bērnam Tērvetes Bērnu nometnē bija iespēja būt tas, kas vada kustības un nosaka kad mainīt soļus.

NV: Visspilgtākās atmiņas radās kad noklausos “American Pie” (Don McLean) un “Swing, Swing” (The All-American Rejects).

Uz kurieni Tev gribās ceļot?

MG: Man ļoti gribētos kādreiz izbraukāt Islandi! 

NV: Man ļoti gribās atgriezties uz Havajas salām. Es arī ļoti gribu ceļot uz Jaunzēlandi.

Kas ir Tavs vismīļākais latviešu ēdiens?

MG: Sēnīšu salāti (bet arī Kārumi—viņi garšo vēl labāk, jo zinu, ka ir grūti tos atrast ārzemēs!)

NV: Ppppīīīrāāāgi… kā arī Mammas un Vecmammas kliņģeŗi!

Kas ir Tavs vislabākais/sliktākais ieradums?

MG: Viens no maniem vislabākiem ieradumiem ir nebūt cilvēkiem parādā, ne atbildes, ne naudu. Viens no maniem visliktākiem ieradumiem ir ēst daudz, daudz (daudz) par daudz čipšus.

NV: Es instinktīvi atbildu “jā” jebkādam lūgumam. Tādēļ man ir vienmēr jāizgudro kā es paspēšu izpildīt labu darbu kad man nav pietiekami daudz laika. Bet, tāpatās, man ir sanākusi daudzas vērtīgas pieredzes un iespējas sakot “jā”. Laime un lāsts? (blessing and a curse).

Kā Tu plāno kultivēt savu latvietību nākamos gados?

MG: Turpināšu dejot tautas dejas, piedalīties LNJAK pasākumos un pasākumu organizēšanā, un apmeklēt ALJA pasākumus. Ja atkal kaut kad nākotnē atradīšos citā pasaules pusē, centīšos sameklēt vietējos latviešus un iesaistīties sabiedrībā.

NV: Es ceru nopirkt zemi Latvijā ar savu masu un brāli. Kad redzējām kā mūsu radi ir uzcēluši skaistas mājas blakus viens otram laukos, mēs izlēmām ka mēs arī gribētu kautkad izdarīt to pašu.

Kā Tu pavadi nedeļas nogali?

MG: Jo esmu Anglijā relatīvi īsu laiku, es nogalēs bieži braucu apskatīt citas pilsētas. Citreiz eju pārgājienos Jorkšīras tīreļos.

NV: Katra nogale atšķirās no otras. Dažreiz man sanāk tā, ka man ir jāmācās visu nogali, un citas reizes varu pavadīt laiku ar draugiem, vai arī ceļot.

Kad biji mazs/maza, vai Tu reiz redzēji daļu no filmas, kura Tevi nobaidīja un no kuras Tev vēl arvien ir bailes šodien?

MG: Es bērnībā noskatījos 30 sekundes Star Trek, un tas mani gadiem ilgi biedēja. Neesmu vēl redzējusi jebkuru no jaunajām filmām. Janvārī noskatījos pāris sērijas no pagājušā gadā, un tie “Klingon” man deva drebuļus.

NV: Man ir vienmēr bijis bailes no haizivīm, un tādēļ “Jaws” īsti nepalīdz manai panikai kamēr es peldu okeānā, nezinot kas zem manis peld.

Kas ir pasaulē neredzams, bet Tev gribētos, ka varētu redzēt?

MG: Man gribētos fiziski redzēt tādu enerģiju, kā bija simtgades Dziesmu un deju svētkos. Man liekas, ka tā gaisotne, kas bija deju lielkoncertā un nosleguma koncertā, izskatītos līdzīgi ziemeļblāzmai.

NV: Spoki…

Kas ir Tava mīļākā tautas dziesma, kurā piemin dāmu/meiteni vai kungu/puisi?

MG: Ir tik daudz izvēļu! Apkārt kalnu gāju, dēļ dejas “Salti vēji pūta”. Upe nesa ozoliņu, jo vectēvs vienmēr mudināja to dziedāt pirms lielām ģimenes vakariņām. Dziedātāju, māsu devu, jo tā ir tik stipra, skanīga dziesma.

NV: “Lulū”.

Otrās 2019. gada ALJA sēdes pārskats

Šajā vēstulē no priekšsēdes varat uzzināt, ko pārrunājām šī gada otrā ALJA valdes sēdē!

Čau, ALJA biedri un veicinātāji!

ALJA valde satikās maija pirmā nogalē Denverā lai noturēt mūsu otro 2019.g. valdes sēdi. Mēs noturējām sēdi reizē ar ALA Kongresu, lai mēs varētu piedalīties plašākās sarunās. Vairākas latviešu organizācijas tur bija pārstāvētas, un mums bija laiks ar citiem salikt galvas kopā un domāt par iespējām sastrādāties. Viens sarunas temats bija par mūziku: 2018. gadā mēs kopā ar Latviešu Fondu sekmīgi noturējām Vilkaču koncertu Katskiļos. Tagad sākam plānot, ar kādu citu latviešu grupu varētu tādu koncertu vai plašāku Amerikas tūri atkārtot!

Kaut gan tikai pieci no mums salidoja uz sēdi — es, Topher, Zinta, Aleksis, un Kiki — mums bija produktīvas sarunas, un daži citi valdes locekļi piezvanīja pa sēdes laiku, lai paplašināt sarunas. Mēs pārrunājām vasaras plānus par Kanādas 2×2 stipendijām, mūsu līdzdalību 4-2 nogalē, un kā mēs varam turpināt atbalstīt latviešu nometnes audzinātājus Amerikā ar stipendijām.

Sestdienas vakarā izbaudījām vakariņas un balli ar ALA Kongress rīkotajiem un delegātiem; pa dienu uzklausījām uzrunas no žurnālista Paula Raudsepa un pārrunas par Latvijas politisko nākotni.

Kā vienmēr, nogale ātri paskrēja. Uz tikšanos!

Ar cieņu,
Līna Bataraga

Titulbilde ņemta no https://www.langan.com/locations/denver-colorado/

LSL Weekend reflections from Alex Anthony Cortes-Ose

I grew up in a unique mix of Mexican and Latvian culture, and the diverse experiences in my life have led me to discover and fall in love with the Latvian side of my heritage, especially after visiting my mother’s home country and staying in the heart of Riga a year ago. My mom and I joined Ņujorkas latviešu koris in January, and I was amazed by the beautiful Latvian songs and people. But whenever I opened my songbook, turned to the page everyone else was on, and opened my mouth to sing, I didn’t know what I was saying.

As soon as the opportunity came to participate in the LSL Weekend at Rota Lodge, I
was excited to finally get the chance to kickstart my Latvian language learning journey. When I arrived to the house on that first rainy Friday night after driving through the scary, tall mountains and endless forest, I instantly felt a sense of belonging and comfort. The smell of Latvian food lingered in the air, and I was greeted by friendly people with smiling faces. After fun Latvian language icebreakers and meeting some of the other learners, I was excited to start lessons the
next day.

What followed was a great weekend full of singing, dancing, delicious meals, tongue
twisters, a scavenger hunt that sent everyone running around the house and campsite, and fantastic lessons. Laura, Kiki, Andra, and all of the staff members made every moment special, and I still can’t believe just how much we were able to learn in only a couple of days.

Other than a long list of random words like suns, Lāčplēsis, zīlīte, piens, and debesis,
acquired from listening to tautasdziesmas, Radio Skonto, and Līvi, I had no practical prior knowledge of the language. In the beginner group we covered all sorts of topics from pronouncing the alphabet, counting up to one thousand, and important phrases and nouns to creating our own full introductory dialogs:

Sveiki! Ka tevi sauc?
Mani sauc Antonijs! Ka tev iet?
Es esmu students Kolumbijas Universitātē, un es dzīvoju Ņujorkas pilsētā. Man ir balts suns, un dvīņu māsa Ešlija, un man patīk spēlēt ģitāru.
Jauki iepazīties!

My next big Latvian adventure will be to sing in Toronto Dziesmu Svētki and I will
continue to learn Latviešu valoda.

-Alex Anthony Cortes-Ose

Četras svarīgas lietas, ko zināt par Baltā galdauta svētkiem

Šo sestdien, ģimenes Latvijā un ārpus Latvijas sanāks kopā pie baltiem galdautiem par godu Latvijai un latviešu pašapziņai un brīvībai. Mēs aicinam jūs apmeklēt Baltā galdauta svētkus 4. maijā, un baudīt šo dienu ar ģimeni un draugiem! Šeit no ALJA ziņām un izglītības nozares esam izvēlējušies svarīgākos punktus par šo nesen iesākto tradīciju Latvijas atjaunotās neatkarības godā.

1. Baltā galdauta svētki rīkoti Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā

Šie svētki rīkoti 4. maijā- kad 1990. gadā Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Šis lēmums noteica valsts “de facto” brīvību, kā Latvijas otro dzimšanas dienu. Jaunā tradīciju iesāka 2016. gadā lai ieskandinātu Latvijas simtgadi, un tieši gadu vēlāk tajā dienā iesāka LV100 oficiālo svētku norisi. Tamdēļ, šajā dienā aicina visus padomāt par Latvijas brīvību un kādas iespējas un brīvības mums ir.

4maijs

Bilde ņemta no saeima.lv

lvmaijs

Bilde ņemta no png.edu.lv

2. Kāpēc balts galdauts?

Baltu galdautu izvēlējās kā simbolu šiem svētkiem jo tas ir pašapziņas un lepnuma simbols. Tas pieliek svētku sajūtu ik katram pasākumam. Balts galdauts atspoguļo kopīgu tīrību un rūpes. Uz galda, tas vieno cilvēkus ar kopīgu maltīti!

3. Ir iespējas rīkot pašu savu pasākumu – lielu vai mazu!

Ja dzīvo pilsētā ar latviešu centru, ļoti iespējams ka tur rīko pasākumu! Ja nav iespējams uz tādu tikt, šajos svētkos visi ir aicināti ar savām ģimenēm un draugiem pulcēties pie viena galda un svinēt Latvijas atjaunoto brīvību. Var būt vienalga kur- latviešu namā, mājās, kādā parkā, pilsētas centrā! Aicinam latviešus kas dzīvo pilsētās bez citiem latviešiem- pavadīt laiku ar amerikāņu draugiem ar maltīti kopā, kur pastāstīt par Latviju! Viss kas vajadzīgs ir balts galdauts un citi ar kuriem kopīgi svinēt!

4. Apzīmē savus svētkus sociālos medijos!

Ja pats rīko pasākumu, to var pieteikt šeit: https://kurpes.lv/baltagaldautasvetki . Izmanto tēmturus (hashtags) #BaltaGaldautaSvetki #LV100 #mans4maijs

31906896_10211153588255865_4486046516938539008_n

Titulbilde ņemta no Ventspils.lv