Valodas Klubs

pizza_360

Jaunvārdi:

Ikrs – calf

Pazeme – subway

Piccas piegādātājs – pizza deliverer

Bildoža – photo bomber

Kruts – cool

Stilbs – shin

Žalūzija – blinds

Kontaktligzda- outlet


Ģenitīva klubs
“Hei, kā sauc zēnu, kurš brauc zaļajā laivā?”
“Tas ir noteikti Ģirts, Ģenitīva kluba ko-prezidents.”
“Pasauksim viņu! Redzēsim, vai tas viņš – Hei Ģirts!”
STOP!
Kad sauc kāda vārdu, jālieto VOKATĪVA GALOTNE!
Atceries, kad valodas stundās vokatīva jautājums bija ,,!”?  Varbūt kādā pārbaudījumā Tu
vokatīvu iepildīji, bet to lietot ir pilnīgi kas cits.
Tiešām, cik bieži Tu sauksi “Sier!” vai “Mākaron!” vai ”Slota!”?
Sāc vokatīvu pareizi lietot, pasaucot savus draugus! Kad sauc vārdā kādu meiteni, viņas vārds nemainās no nominatīva (piem., ,,Hei, Annelī!”, ,,Čau, Marģiete!”, ,,Labdien! Līze!”). Galotne mainās, kad sauc zēna vārdu (piem., ,,Ei, Andi!”, ,,Kas jauns, Juri!?”, ,,Klausies, Jēkab!”). Zēna vārdam izlaiž pēdējo “-s” galotnē, un meitenei galotne nemainās!
UN, AIZIET!
“Pasauksim viņu! Redzēsim, vai tas viņš – Hei Ģirt!”

“Ei, veči! Kāpiet laivā! Un paldies, ka lietojāt vokatīvu!”


In Latvian when calling out to a person, sometimes names need to be conjugated, but be aware, not in all cases!
The example given above shows “Hi, Annelī!”, “Hello, Margiete!”, and “Good afternoon, Līze!”.  Female names do not change!  Although, when calling out a male name, the last “-s” is dropped! You wouldn’t say “Hey, Andris!”, you would say “Hey, Andi!”.

Paldies Elisai Freimanei par padomu!