Vicepriekšsēdis

**Šī ir VIENA cilvēka loma

Kādas atbildības tev ir jāizpilda šinī amatā?

Esmu ALJAs vēstnieks un pārstāvu ALJA vairākos pasākumos un organizācijas sēdēs.
Palīdzu ar maziem projektiem, piemēram:
– 2×2
– ALA Meistarsacīkstēm
– Jauno Līksmības Zizli
– Citiem ALJAs pasākumiem

Cik bieži tev ir jāpiestrādā šinī amatā?

Vairākas reizes nedēļa: dažas reizes nedēļā es strādāju uz projektiem, sarakstos (ar ēpastiem) ar Priekšsēdi, Sekretāri un Kasieri vai sadarbojos ar citām organizācijām.

Kāda veida cilvēks būtu piemērots šai lomai?

Šis amats ir piemērots cilvēkiem kuri ir aktīvi sabiedrībā un kam patīk palīdzēt un sadarboties ar citiem cilvēkiem ALJĀ un citās organizācijās.

Tehniskas spējas:

Cilvēkam jāzina kā pieņemt lēmumus, publiski uzstāties, un dot publiskas runas. Vicepriekšsēža loma pieprasa ka vienmēr palīdz citiem ar valdes pienākumiem.

 

SEKRETĀRE >>>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s