Sekretāre

**Šī ir viena cilvēka loma

Kādas atbildībastev ir jāizpilda šinī amatā?

Sekretāre ir atbildīga par ALJA Valdes Sēdes rīkošanu (3 vai 4 sēdes pa darbības gadu) un par protokolu rakstīšanu katrā sēdē.

  • Protokols ir saraksts ar darbības punktiem un piezīmes no valdes pārrunām sēdē

Sekretāre arī organizē telesarunas starp oficiālām sēdēm un nokārto administratīvas lietas valdei, piemēram:

  • Paldies kartiņu un līdzjūtības kartiņu rakstīšanu

Kā daļa no ALJA “Executive Board”, kopā ar priekšsēdi, vicriekšsēdi un kasiere, sekretāre palīdz nolemt gada budžetu gada sākumā un nodrošināt ka katrs valdes loceklis izpilda savus pienākumus.

Cik bieži tev ir jāpiestrādā šinī amatā?

Vislielākais darbs Sekretārei ir 4 reizes gadā, kad notur valdes sēdes. Pēc katras sēdes, sekretārei ir jāizlabo un jāizsūta protokolu. Vienmēr arī ir citi pienākumi kuri notiekas pa gadu, bet sēdes ir vislielākā daļa.

Kāds cilvēks būtu piemērots šai lomai?

Sekretārei ir jābut organizētai. Viņam/viņai ir jāsaprot, kā ALJA valdes iekšējā darbība strādā — īpaši, kā noturēt valdes sēdes.

Tehniskas spējas:

Latviešu rakstveida valodas prasmes, un arī kāda latviešu paziņa kurš varētu palīdzēt ar protokolu valodas izlabošanu.

 

KASIERE >>>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s