Priekšsēde

**Šī ir VIENA cilvēka loma

Kādas atbildības tev ir jāizpilda šinī amatā?

Vadīt vispārējo ALJA valdes darbību, atbildēt uz jautājumiem, komentāriem, kritizācijām, ieteikumiem, pieprasijumiem no citām organizīcijām, cilvēkiem, utt., dot izpildvaras lēmumus (executive decisions) ja situācija prasa to, pārstāvēt ALJA sarīkojumos, konferencēs, pasākumos (piemēram ALA Kongresā, LV vēstniecību sponsorētos pasākumos) kā arī protams piedalīties ALJA valdes šēdēs un ALJA kongresā, izveidot projektus, kas atspoguļo ALJA misiju, strādāt kopā ar ALJA valdi kā arī nodrošināt, ka visi piepilda sava amata prasības, mudināt ALJA valdi darboties! viena cilvēka pozicija bet es personīgi ļoti tuvu sastrādāju ar VP (Kārli), Kasieri (Janu), un Sekretāri (Allie) šogad itsevišķi – mēs tekniski skaitamies kā izpildkomiteja (executive committee) valdes oficiālos dokumentos un mēs sākam gadu tikai mēs 4 budžetu sēdē kā vienmēr to dara gada sākumā janvārī un esam turpinājuši šo tuvo darbību – viņi mani ļoti atbalsta un es nevarētu darīt ko es dari bez viņa kā arī pārējās valdes palīdzību!!!! ja nav valde, tad nav nevienam jābūt priekšsēdim/ei. :)

Cik bieži tev ir jāpiestrādā šinī amatā?

Katru nedēļu noteikti.

Kāda veida cilvēks būtu piemērots šai lomai?

Sabiedrisks, spēj vadīt, organizēts, veltīts ALJA misijai, iniciatīvs, pašmotivācija, pozitīva attieksme (humora izjūta!), mērķtiecība un atbildības sajūta; kā arī komunikāciju, prezentēšanas un pārliecināšanas prasmes.

Tehniskas spējas:

– Ģenerālās tekniskas zināšanas (daudz notiek start epastu, skype, wiggio (ka sir tiešsaistē pieejams rīku kopums, kas padara to viegli strādāt grupās)
– Izcilas darba un laika plānošanas prasmes
– Uzņēmība, enerģija
– Spēja strādāt patstāvīgi kā arī daļa no komandas

 

VICEPRIEKŠSĒDIS >>>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s