Padome

**Pēc statūtiem: Seši līdz desmit cilvēki

Kādas atbildības tev ir jāizpilda šinī amatā?

– Atbalstīt valdes darbību
– Izpildīt palīgdarbus
– Izpalīdzēt ar pasākumu rīkošanu
– Vadīt līdzekļa vākšanas iniciatīvus

Cik bieži tev ir jāpiestrādā šinī amatā?

Padomes darbība seko līdzi valdei caur gadu. Padome piedalās telekonferencēs un valdes sēdēs. Ir sagaidīts, ka padomes locekļi izpalīdzēs valdei kad prasīts, īpaši savās vietējās pilsētās.

Kāds cilvēks būtu piemērots šai lomai?

– Kāds ar enerģiju un motivāciju sadarboties ar valdi
– Kāds kam nav laiks izpildīt valdes amatu, bet vel ar vien grib piedalīties

**Šī loma varētu būt piemērota jaun(am/ai) valdes locekl(im/ei).

Tehniskas spējas:

– Pieredze uz ALJA valdes nav nepieciešam, bet izpalīdzīga

 

REVĪZIJAS KOMISIJA >>>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s