mužabiedrs

ALJA sēru ziņas: mūžībā aizgājis Marģers Pinnis

Sēru ziņas: ALJA mūža biedrs Marģers Pinnis aizgājis mūžībā 9. janvāri. Marģers tuvi sastrādājies ar visādām latviešu organizācijām un viņa plašā iniciatīva pēdējā laikā redzama NYlatvian.org mājas lapā, kuru viņš uzsāka, uzturēja, un veidoja.

Margers

Marģers arī saņēma trīs zvaigžņu ordeni un kā vienu no viņa dzīves sasniegumiem, PBLA iesniegumā ordeņa kapitūlam rakstīts:

„Marģers Pinnis ir demonstrējis iniciatīvu un uzņēmību Latvijas interešu aizstāvēšanā, ieskaitot:

Kā jaunietis 1984. gadā Amerikas latviešu jaunatnes apvienības (ALJA) ietvaros pirms Olimpiskām spēlēm Losandželošā, ASV, viņš noorganizēja jauniešu grupas pa visu ASV, kas apciemoja vietējo mēdīju sporta korespondentus un tiem uzsvēra, ka sporta reportāžās nav pareizi latviešus PSR komandā dēvēt par krieviem.”