Garezers

PGD

Post-Garezers Depression

noun
post \’pōst\ : after : subsequent : later
gar·ez·ers “\GAR-uh-zars\” : language school : church : camp : sirds ezers
de·pres·sion \di-ˈpre-shən, dē-\ : a state of feeling sad

RECAP: Garezers 50

FUN FACTS*
ALJA valdes sēde darbība +183%
G50 VIPs: Pērkons & All Folked Up
278 karbonādes un 346 brats vakariņas pārdotas
72% G50 dalībnieki kautkad ir bijušu ALJA biedri
29 “glamperi”
406 Delete “groupies” ieradās uz Garezers-palooza
11 balzāmu pudeles izdzertas burka-world
Ugaņošana izmaksāja $20,000

* All facts are completely fictional.

 Tagad laiks gatavoties uz 4-2 nogali!!! Sīkākas detaļas sekos!

Kamēr gaidat – Get “All Folked Up” right here, right now.

ALJA vicepriekšsēža Kārļa Memeņa apsveikums 2014.g. GVV absolventiem

Vicepriekšsēdis Kārlis Memenis

 

Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības vārdā es gribu nodot sveicienu Jums visiem Garezera Vasaras Vidusskolas skolniekiem. Es īpaši gribētu apsveikt 4. klases absolventus par varenu dzīves sasniegumu! Jūs varbūt domājat ka šodien ir nobeigums jo Jūs pabeidzat vidusskolu. Daudzi no Jums  četrus gadus cītīgi strādājat  lai varētu te sēdēt.  Jūs ziedojat Jūsu vasaras, mācīties par Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, literatūru un valodu un tanī pašā laikā Jūs izveidojat draudzības viens ar otru ko dzīves laikā nekad nepārtrauksiet.

Četras vasaras pēc kārtas, Jūs mēģinājat paskaidrot pārejai pasaulei kāpēc jūs gribat iet uz vasaras vidusskolu kur visi runā citā valodā un ir Mičiganas mežos kur mobīlie telefoni knapi strādā. Bet gandrīz neviens nesapratīs kāpēc jūs te nācāt. Viņiem nekad nebūs tā iespēja kas jums bija, piedalīties šinī programmā un tādēļ jums ir tā iespēja augt un sasniegt vairāk jūsu dzīvēs nekā tie kuri nekad nedzirdēs vārdu “Garezers”.

Ja mēs skatāmies uz pagātni tad jā, šodien ir noslēgums. Bet ja mēs griežamies uz nākotni tad šodien mainās uz sākumu. Kā pats sēdēju kur jūs pašlaik sēžat, pirms desmit gadiem, es varu Jums apliecināt ka ir gan tikai sākums.  Jūs esat Latvijas nākotne, jūs esat  nākamie audzinātāji, skolotāji, saimnieku puiši vai meitenes, teniss skolotāji, vadītāji, administrātori, jūs esat korporācijas, organizācijas, kori un tautas deju grupas, jūs turpināsiet šo sabiedrību, skolu un nometni kas sākās pirms 50 gadiem. Pēc 50 gadiem es braukšu atpakaļ uz Garezeru  manā “self-driving Google” mašīnā redzēt kā jūs uzturējāt mūsu latviešu sabiedrību kas šodien stāv jūsu rokās.

Kā apsveikumu, ALJA dāvina 4. klases absolventiem brīvu ALJAs biedru karti, kura derīga vienam gadam. Nāciet piedalīties mūsu misijā – pulcināt, pārstāvēt un uzturēt šo latviešu sabiedrību.  Šogad ALJA Kongress notiks Seatlā—aicinu Jūs visus piedalīties!

Sākot ar šodienu, pasaule ir Jūsu!

Apsveicu un paldies!

Pirms 10 gadiem—Kārlis savā GVV izlaidumā!

Pirms 10 gadiem—Kārlis savā GVV izlaidumā!

Liene Bičevska: “Nevārētu būt laimīgāka, nekā kad es esmu Gaŗezerā.”

Sestā nedēļa bija lieliska. Visiem Gaŗezera skolniekiem, no otrās līdz ceturtais klasei, bija biļetes un tad mums bija jāgatavojas izlaidumam un pēdējo balli. Izlaidumā mēs dziedājām visādas dziesmās, piemēram “Saule, Pērkons, Daugava” un “Gaismas Pils.” Mēs arī dejojām tautas dejas. Man klase dejoja divas dejas. Vēlāk bija Pēdējās – tās bija brīnišķīgas. Tēma bija „Mardi Gras.” Pēc vakariņām, mēs dejojām līdz pusnaktīm.

Ir grūti domāt atpakaļ par visu kas ir noticis, bet viss ko esmu izdarījusi sanāk kopā un beigās ir laba sajūta, ka esmu iemācījusies vēl vairāk par Latviju. Es domāju pa visām manām jaunām draudzībām un pa visām atmiņām. Es tiešām nevārētu būt laimīgāka nekā kad es esmu Gaŗezerā.

Kika Grīnberga: „Šīs nav īstās beigas”

Ir pašlaik četri pāri pa vienpadsmitiem otrdienas vakarā, un es te sēžu klases telpā un vēlā stundā mācos. Ir grūti iedomāties, ka piecās dienās, man būs iespēja kļūt par GVV absolventu. Literatūras pārbaudījums un biļetes vēl stāv mums visiem priekšā, bet kā var par to domāt, kad četras skaistas vasaras Gaŗezerā nāk ātri uz beigām? Tomēr, man šķiet, ka šīs nav īstās beigas. Vidusskola ir spēcīgais pamats mūsu draudzībām. Es šaubos, ka mēs visi paliksim pilsētās tuvumā viens otram mūsu nākotnēs. Mums visiem būs brīnišķīgi panākumi mūsu dzīvēs, bet varbūt nē braukšanas attālumā no katra klases biedri. Tas ir vienalga. Man ir liels prieks, ka man ir bijusi iespēja sadraudzēties ar maniem klases biedriem, un es zinu, ka tie ir mani draugi uz mūžu. Es jūs mīlu, ceturtā klase!

-Kika Grīnberga

KG6