Līga Brammane

Kur tu strādāji Latvijā?

Latvijas Nacionālā Dekoratīvās Mākslas un Dizaina muzejā. Es visādos veidos iepazinos ar muzeja darbību – palīdzot gan praktiski izstādes iekārtot un nojaukt, gan radošās darbnīcās, gan birojā ar papīru darbiem. Iepazinos labi ar mākslas dzīvi Rīgā! Ar muzeju man ari bija iespēja apciemot citus muzejus un dažādu izstāžu atklāšanas.