Latvijas Saeima

Saeimas Vēlēšanas: Kā un Kuram?

(Latviski)

Līdz 2022. gada Saeimas vēlēšanas, paredzētas 1. oktobrī, tagad ir tikai divas dienas palikušas! Tiem no jums, kuri ir nolēmuši nebalsot pa pastu, vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten 7:00 līdz 20:00 11 pilsētās visā ASV (noteikti paņemiet līdzi savu LV pasi). Daudziem vēlētājiem, īpaši tiem, kas balso pirmo reizi, process var šķist nedaudz mulsinošs. 

Kopumā 19 esošās partijas sacenšās par mandātiem 100 deputātu Saeimā, kuri ir sadalīti proporcionāli balsojumu rezultātā. Kandidāti tiek iebalsoti no 5 vēlēšanu apgabaliem: Rīgas, Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales apgabaliem. Jebkurš konkrētas politiskās partijas kandidāts var kandidēt tikai vienā vēlēšanas apgabalā.

Ikviens ārvalstīs balsojošais latvietis nodod savu balsi Rīgas rajonā un tajā esošajos kandidātos. Latvijā tiek izmantota atklātā saraksta proporcionālā sistēma, kas nozīmē, ka jums kā vēlētājam ir papildu rīcības izvēle pār galīgo Saeimas sastāvu. Kad ierodaties balsot, vispirms atlasiet savas izvēlētās partijas vēlēšanu biļetenu. Iesniedzot, tas tiek uzskatīts par kopējo partijas balsojumu, kas tiek izmantots, lai noteiktu mandātu sadalījumu. Jūs tad balsojat arī par savas novadas individuālajiem kandidātiem partijas sarakstā! Partijas iesniedz kandidātu sarakstu tādā secībā, kādā tās vēlas iegūt deputātu mandātus. Jūs varat atstāt vārdu, ja nepazīstat to kandidātu. Lietojot plus zīmi blakus kandidāta vārdam, jūs atbalstāt atsevišķu kandidātu, savukārt viņa vārda izsvītrošana ir balsojums pret viņiem. Līdz ar to, iesniedzot biļetenu, jūs balsojat par savu izvēlēto partiju augstā līmenī un par katru atsevišķu kandidātu zemāk, koriģējot galīgo sarakstu, pamatojoties uz partijas vēlētāju kumulatīvo piekrišanu vai nicinājumu.

Pēc balsu nodošanas un saskaitīšanas vietas tiks sadalītas proporcionāli partijām, pamatojoties uz to balsu skaitu valstī, ja tās iegūst vismaz 5% balsu. Ir daudz dažādu partiju un kandidātu, no kuriem izvēlēties, ar dažādām politikas prioritātēm un nostādnēm. Pat tad, ja šķiet, ka kāda partija nevarēs sasniegt 5% atzīmi, tomēr var būt vērts par tām balsot. Lai ierobežotu nepieciešamību politisko kampaņu laikā vākt līdzekļus no īpašām interešu grupām, Latvija no valsts budžeta piešķir finansējumu politisko partiju darbības atbalstam – ja vien tās sasniegs vismaz 2% balsu! Tādējādi, lai gan jūsu iecienītākā partija, iespējams, šoreiz neienāks parlamentā, balsojums par labu tai joprojām var palīdzēt ilgtermiņā.

Lai gan ir daudz partiju un kandidātu, no kuriem izvēlēties, un daudzas detaļas, kas jāatceras, lūdzu, pārlūkojiet tālāk norādītos avotus, lai iegūtu plašāku informāciju!

  • Aizpildiet šo LSM.LV viktorīnu, lai noskaidrotu savas partijas politikas saskaņojumu, sadalot to pēc katra jautājuma, un redzētu savu “ideālo kabinetu”, pamatojoties uz jūsu atbildēm.
  • Apskatiet šo partiju sarakstu un to kandidātu sarakstus katram reģionam. Atlasiet Rīgu un izvēlēto partiju, lai redzētu to kandidātu secību, un uzziniet vairāk par kandidātiem, noklikšķinot uz viņu saitēm.
  • Šis ir Centrālās vēlēšanu komisijas kopējais informācijas centrs 14. Saeimas vēlēšanām.
  • Lai uzzinātu par dažu lielāko partiju sadalījumu pēc Lījo Ču, izlasiet šo Ārpolitikas Pētniecības Institūta rakstu. Daudzas mazās vai jaunās partijas nav iekļautas šajā analīzē. Ja vēlaties tos pārbaudīt, pārbaudiet partiju sarakstu un meklējiet tās pēc nosaukuma, lai atrastu viņu vietni, lai iegūtu plašāku informāciju.
  • Lai iegūtu pārskatu par vēlēšanu kontekstu un to, kur partijas iekļaujas plašākā ainā, izlasiet šo Samjūela Kreimera rakstu.

(English)

(more…)

Piesakies Balsot Pa Pastu 2022 Saeimas Vēlēšanās!

Drīzumā tuvojas 2022. gada Saeimas vēlēšanas, kas paredzētas šī gada 1. oktobrī. 19 politiskās partijas ir iesniegušas dokumentus un cīnīsies par jūsu balsīm, lai nopelnītu savu kāroto daļu no 100 mandātiem 14. Saeimā. Katram Latvijas pilsonim ir pilsoniskais pienākums šajos nemierīgajos laikos atdot savu balsi un virzīt tālāk Latvijas demokrātiju! Plašāku informāciju par balsošanas gaitu, pārskatu par partijām un tiem manifestiem un daudz ko citu, dalīsies ALJA Ziņas kamēr vēlēšanas diena tuvojās. Šajā vēlēšanu sērijas pirmajā daļā mēs pieskaramies balsošanai pa pastu.

Ārzemēs latviešiem šogad balsot ir vieglāk kā jebkad. Vēlēšanas dienā varēs balsot klātienē vienā no daudzajām balsošanas vietām, kas ir izkaisītas visā ASV, taču jums līdzi jāņem pasi. Taču tagad ir iespējams arī balsot pa pastu – un, lai piedalītos, pat nav nepieciešams pase! Ikviens Latvijas pilsonis ASV ar derīgu personas kodu var sazināties ar vēstniecību Vašingtonā līdz šai piektdienai, 9.septembrim, lai pieteiktu balsošanai pa pastu. Aizpildiet, parakstiet un nosūtiet veidlapu atrodama zemāk esošajā lapā un nosūtiet uz vēstniecību uz adresi consulate.usa@mfa.gov.lv vai nogādājiet veidlapu personīgi vēstniecībā, kas būs atkal vaļā šo ceturtdien. Šeit sniegtās informācijas apkopojums ir atrodams pievienotajā attēlā vai šajā adresē (abi latviešu valodā).

SPIEDIET ŠEIT, LAI PIEKĻŪTU NEPIECIEŠAMU VEIDLAPU

Sekojiet līdzi citiem vēlēšanas jaunumiem no ALJA Ziņām!


The 2022 parliamentary elections are coming up soon, scheduled to take place on October 1st of this year. 19 political parties have submitted their paperwork and will vie for your votes to earn their coveted share of the 100 mandates in the 14th Saeima. Every Latvian citizen has a civic duty to cast their ballot and further the cause of Latvian democracy in these turbulent times! More information on the voting process, an overview of the parties and their manifestos, and more will be shared by ALJA Ziņas as the elections draw near. In this first installment of the election series, we touch on voting by mail.

For Latvians living abroad, voting this year is easier than ever. Voting in person will be possible at one of the many voting locations scattered around the United States on election day, though you must bring your passport. However, voting by mail is now also possible – and you don’t even need a passport to participate! Any Latvian citizen in the US with a valid Person’s Code can contact the embassy in Washington by this Friday, September 9th to request a mail-in ballot. Fill out, sign and email the form in the link below and send it to the embassy at consulate.usa@mfa.gov.lv or deliver the form to the embassy in person, which will be open this coming Thursday. A summary of the information presented here can be found in the attached picture or at this address (both in Latvian). 

CLICK HERE TO ACCESS THE NECESSARY FORM

Stay tuned for more election updates from ALJA Ziņas!