Ģenitīva Klubs

Valdes vismīļākie “LV Apps”

Lakstīgala (Cube Agentura SIA)

Šī lietotne ir tapusi kā mūsdienīgāka versija latviešu tautasdziesmu krājumam Lakstīgala, kurā leģendārais kordiriģents Roberts Zuika apkopojis pazīstamākās latviešu tautasdziesmas.

Vārdenīte (DekSoft)

Lietojiet latviešu valodu vēl plašākā jomā un papildiniet savu vārdu krājumu ar Vārdenīti.

Kas, kas, ko? (DekSoft)

1980s gados saujiņa Melburnas latviešu ilggadīgo skolotāju (tajā skaitā vidusskolas direktors Kārlis Brēmanis) izveidoja viktorīnu ar nosaukumu “Kas, Kas, Ko?” ar vairāk kā tūkstots jautājumiem par latviešu un starptautiskām tēmām, sešās kategorijās – valoda, etnogrāfija, vēsture, ģeogrāfija, literatūra un sports. 30 gadus vēlāk šī spēle ir pieejama mobilajās ierīcēs.

Tautas Dziesmas (LV Dziesmas)

Jaunā iPhone tautas dziesmu aplikācijā ir pieejams vairāk nekā 100 dziesmas! A modernization of the traditional Latvian song book with a compilation of over 100 folk songs, or “tautas dziesmas” that promotes and strengthens the Latvian culture and language. You can access it whether you’re 10,000 ft in the air, or in the middle of the woods in southwest Michigan.

Latvian Nouns (DekSoft)

Latvian Nouns is your instant reference to declensions of the Latvian language. Just enter a noun (sirds, ūdens, ļaudis, grāmata, biedrs, alus), proper noun (Kārlis, Vecrīga, Ziemsvētki), adjective (vismīļākais, pēdējais, brīnišķīgā), numeral (trīs, piecpadsmit), or pronoun (es, tavs, šis, tā, kas) to view both singular and plural forms.

Latvian Verbs (DekSoft)

Latvian Verbs is your most complete and comprehensive reference to verb conjugations of the Latvian language. Switch between the mood, voice, tense and person for any first, second or third conjugation verb.

Pīrāgi (ha!)

Paldies valdes loceklim Jēkabam Kramēnam (co-izglītības nozares vadītājs) par “low down”.

ĢENITĪVA KLUBS

Lāčplēsis vs Darth Vader

Lāčplēsis vs Darth Vader

Vai “Darth Vader” ir bailīgs?   Nē, atbaidošs!

Bailīgs = scared, fainthearted, skittish, timorous, sheepish

Piemērs… Viņš bija bailīgs un nedrošs = He was timid and insecure

Atbaidošs = scary, repellent, revolting, deterrent, abominable

Piemērs.. Atbaidošs piedzīvojums = Scary experience

Vai “Lāčplēsis vs Darth Vader” bilde ir jocīga?   Nē, smieklīga!

Jocīgs = strange, bizarre (not normal, unusual)

Piemērs… Lidojot bija pavisam jocīga sajūta = While flying, there was a very funny feeling

Smieklīgs = ridiculous, funny, comical, humorous, laughable, ludicrous

Piemērs… Smieklīga anekdote = Funny joke

ĢENITĪVA KLUBS

“UZ”

  • Divējādas nozīmes
  • Attiecīgi locījumi

“Uz skolu” = Akuzatīvs. Horizontāla kustība.

“Uz galda” = Ģenitīvs. Vertikāla kustība.

Paldies Kristīnai Putenei par gramatikas palīdzību un padomi!


“MAZLIET”

Kāpēc nav pareizi teikt „bišķiņ“? Kas ir pareizi?

Vārds ,,bišķiņ” nāk no vācu valodas ,,ein bisschen”.

Pareizi lietot vārdus:

MAZLIET
NEDAUDZ
DRUSKU

Aleks Daukšs šo padomu iemācījās GVV no Paudrupes kundzes. Paldies, ka dalījies!

ĢENITĪVA KLUBS

Man jāizgudro ko vilkt šovakar uz Zem ŠMIJūras ballīti!! Ballīte Umurkumurā! 9:30pm-2:00am Zem ŠMIJūras: uzvelc savu iemieļotāko jūras tēmas apģērbu. Būs balva par vislabāko tērpu! Kas tu būsi? Pseidons? Ariela? Sūkļbobs-kvadrātbiksis? Āķis? Tuncis?

Man jāizgudro ko vilkt šovakar!!
Kas? Ballīte Umurkumurā! Kad? 9:30pm-2:00am
Zem ŠMIJūras: uzvelc savu iemieļotāko jūras tēmas apģērbu.
Būs balva par vislabāko tērpu! Kas tu būsi?
Pseidons? Ariela? Sūkļbobs-kvadrātbiksis? Āķis? Tuncis?

Kāpēc nav pareizi teikt „Man vajag ēst/braukt/atrast“? Kas ir pareizi?

Jāiemācās lietot VAJADZĪBAS IZTEIKSMI!

Vajadzības izteiksmē darbības vārds ir ar priedēkli JĀ. Piemēram: ,,Man jāglezno, jātēlo, jāmedī, jāzvana.”

Latviskā frāze ir šāda: Kam jādara kas?

Kam (darītājs) jādara kas (darāmais)?

Man jādara mājas darbi.
Viņiem jāgrābj lapas.
Tev jāmazgā trauki.
Tev jānoliek jaka.

Kam (datīvā) jādara kas (nominātīvā)?

Vajadzības izteiksmē tas, kas kaut ko dara ir datīvā, bet tas, kas darāms ir nominātīvā. Tas no sākuma liksies jocīgi, bet, kad iemanās, tad nav grūti. Atceries: kam jādara kas!

Paldies Elisai Freimanei par gramatikas palīdzību un padomi!