Author: sophiecircenis

Ziemassvētku rūķīšu saraksts

ALJA Ziņas Christmas Wish List

Ziemassvētki tuvojās! Jā jūs meklējat, kur nopirkt latviešu preces un dāvanas, tad mēs jums palīdzēsim! 

Nav jāmeklē tālāk- te ir mūsu vismīļākie Interneta veikali! Meģināsim atbalstīt latviešus šajā Ziemassvētku laikā.

Christmas is coming up! If you are looking for places to buy Latvian presents, then we are here to help!

No need to look further, here are our favorite webstores. Let’s try and support Latvians and their stores this Christmas.

 1. http://alja.org/shop 

2. http://www.maijarebecca.com/

 1. https://www.etsy.com/shop/InkDesignLV 
 1. https://www.etsy.com/shop/SproutingBaltic 

 1. https://www.etsy.com/shop/BalticVibes
 1. https://www.etsy.com/shop/MyLittleHandicrafts

 1. https://www.etsy.com/shop/SimplyWhiteTshirts 
 1. https://www.etsy.com/shop/BalticJewelryLatvia
 1. https://www.etsy.com/shop/HobbywoolRiga
 1. https://www.etsy.com/shop/LoudLatvian
 1. https://aleksvizulis.com
 1. https://www.etsy.com/shop/Vilkspottery

Mēs iesakam nopirkt šos dārgumus visai ģimenei.

We recommend buying these gems for the whole family.

2020. gada ALJA Kongress

2020. gada ALJA Kongresā, no 23. novembra līdz 28. novembrim, ALJA valde, biedri, un citi satikās virtuāli izmantojot Zoom. Pirmdienas vakarā Nikolajs Pone un Krišs Putniņš runāja ar Kārli Druvu. Otrdien Larisa Medne mums mācīja gatavot biešu hummus, kartupeļu pankūkas, un gurķu salātus. Trešdien Daiga Cera pārrunāja dziesmu grāmatas Līksmības Zizļa rediģēšanu ar Imantu Nīgali. Sestdien un svētdien valde un biedri satikās pārrunāt pagājušā gada darbību, balsot par rezolūcijām, un ievēlēt jauno valdi. Mūsu 68. Kongresa darbu kārtība ir pieejama te. Annelī Ramoliņa un Liāna Berkolda saņēma 2020. gada ALJA Kongresa stipendijas un rakstija par viņu Kongresa pieredzi. 

The 2020 ALJA Kongress occurred during the last week of November. ALJA board, members, and others met virtually through Zoom. On Monday, Nikolajs Pone and Krišs Putniņš talked with Kārlis Druva. On Tuesday, Larisa Medne taught us how to make beet hummus, potato pancakes, and a cucumber salad. On Wednesday, Daiga Cera discussed the revision process of the sing book “Līksmības Zizlis” with Imanta Nīgale. Everyone met on Saturday and Sunday to discuss last year’s accomplishments, vote on new resolutions, and elect a new board. Our 68th Kongress’ minutes are available here. Annelī Ramoliņa and Liāna Berkolda recieved 2020 ALJA Kongress stipends and they wrote about their Kongress experience. 

Šogad kongress bija citādāks jo pandēmijas dēļ bija pilnīgi virtuāli. Būtu bijis ļoti jauki visus redzēt klātienē, bet man liekās, ka izdevās ļoti labi uz Zoom. Man ļoti patika dzirdēt par visām rezolūcijām un pozīcijām. Es ceru nākamgad būt padomē vai kādā citā pozīcijā, lai vairāk iesaistīties ALJA darbībā! Es ceru, ka nākamajā gadā tur varēs būt vairāki pasākumi, kur es varēšu piedalīties, un cerams, ka Kongress notiks klātienē. Es domāju, ka ALJA valde ļoti labi sagatavojās šī gada kongresam un man likās, ka vēlēšana izdevās ļoti labi. Nevaru sagaidīt nākamo gadu, lai redzēt ko ALJA paveic, un, lai mēs varam atkal visi būt kopā.

 • Annelī Ramoliņa

Šogad, Kongress bija ļoti citādāks nekā ir bijis pagājušos gados. Diemžēl, mēs nevarējām satikties personīgi un visām lekcijām bija jānotiek caur Zoom. Tomēr, man bija ļoti interesanti redzēt cilvekus kurus es pazīstu vadot viņa pašu intervijas, un man sevišķi patika Larisas Mednes vegānu cepšanas vakars. Jo es dzīvoju rietumkrastā, pamosties sapulcēm bija grūti laika maiņu dēļ, bet kad beidzot uzmodos, tās bija ļoti saistošas un jutās it kā mēs visi sedējām tanī pašā istabā un pārrunājām šī gada rezolūcijas. Kaut gan tradicionālās Kongresu muļķības šogad nebija, domāju, ka ALJA rīkoja ļoti interesantas lekcijas un pievilcīgu pilnsapulci. Es nevaru sagaidīt satikties ar draugiem atkal nākamgad savā mājas pilsētā!

 • Liāna Berkolda

This year’s Kongress was different than usual because everything was completely virtual due to the pandemic. It would’ve been really nice to see everyone in person, but I think that it ended up working out really well over Zoom. I really liked to hear about all the resolutions and positions. Next year, I hope to be on the council or run for another position so I can get more involved with ALJA! I also hope that we can have more events and that Kongress can be more normal. I think that the ALJA board was really well prepared for this year’s Kongress and the elections for the new board went really well. I can’t wait until next year to see all that ALJA does and be together again in person. 

 • Annelī Ramoliņa

This year, Kongress was very different than it has been in the past few years. Sadly, we couldn’t meet in person and all lectures/seminars had to happen over Zoom. Even so, it was really interesting to see familiar faces leading their own lectures. I really liked Larisa Medne’s vegan cooking lecture. Because I live on the west coast, waking up for the conferences was really hard because of the time change, but, when I finally got up, they were very engaging which made it feel like we were all sitting in the same room discussing this year’s resolutions. Although the traditional Kongress antics couldn’t happen this year, I think that ALJA organized really interesting lectures and conferences. I can’t wait to see everyone again in my hometown next year for LA Kongress!

 • Liāna Berkolda

Situācija Baltkrievijā pēc 18. oktobra rallijas

Pat pēc Baltkrievijas drošības spēku draudiem, 18. oktobrī aptuveni 30,000 cilvēku pulcējās, lai mierīgi protestētu Minskā un Baltkrievijas pilsētās. Mītiņā, ko tagad sauc par Partizānu maršu, tika aizturēti vairāk nekā 280 cilvēki un apcietināti aptuveni 237 cilvēki, lai gan avoti ziņoja par atšķirīgu skaitu. Kopš krāpnieciskajām 9. augusta vēlēšanām ir aizturēti no 12,000 līdz 13,000 baltkrievu. Drošības spēki neliecina par atkāpšanos, demonstrējot nepārtrauktu spēka demonstrēšanu pret protestētājiem un ziņojumus par plašu ļaunprātīgu izmantošanu cietumos. Mierīgie protestētāji ir atkārtoti aicinājuši Lukašenko atkāpties no amata līdz 25. oktobrim vai rīkot valsts mēroga streiku. Liekas, ka Lukašenko pamatbāze atkrīt, un to galvenokārt veido valsts darbinieki. Pēc Carnegie Europe vecākā līdzstrādnieka Tomasa De Vāla teiktā, Lukašenko atbalsts ir samazinājies līdz 26%, nosaucot viņu par “prezidentu, kuru neviens nevēlas”.

Pa to laiku Kremlis ir iekļāvis Svjaatlanu Tihanovsku viņu meklējamo personu sarakstā. Tihanovskaja kā galvenā opozīcijas kandidāte stājās pret Lukašenko pēc tam, kad viņas vīrs, slavens blogeris, tika aizliegts un ieslodzīts cietumā. Kopš 9. augusta vēlēšanām opozīcijas līdere ar ģimeni ir izsūtīta Lietuvā. Kā ziņo Krievijas ziņu aģentūra Tass, Tihanovskajas orderis arestam ir izdots gan Baltkrievijā, gan Krievijā. Krievijas Iekšlietu ministrija nav izplatījusi paziņojumu. Tikmēr Tihanovskaja regulāri tikās ar Eiropas līderiem, tostarp ar Angelu Merkeli. Putins neplāno tikties ar Tihanovskaju.

Eiropas Savienība līdz šim ir mērķējusi 40 Baltkrievijas amatpersonas un ir atteikusies atzīt vēlēšanu rezultātus. Kad Lietuva un Polija aizsargā un atbalsta opozīciju, ES valstis solidāri ar Lietuvu un Poliju atsauc savus vēstniekus Baltkrievijā. Baltkrievija ir apgalvojusi, ka Lietuva un Polija “iejaucas viņu iekšējās lietās.” Savā komentārā Tomass De Vāls aicina Eiropas Savienību sākt sagatavot palīdzības paketi Baltkrievijas atbalstam, kad notiek demokrātiska pāreja. Viņš arī ierosina ES sadarboties ar SVF, Pasaules banku, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un Eiropas Investīciju banku, veicot koordinētus ekonomiskos centienus, lai palīdzētu Baltkrievijai pārejā uz demokrātiju.

ALJA aicina Amerikas latviešu sabiedrību atbalstīt Lukašenka atkāpšanos, turpināt nosodīt nežēlību pret miermīlīgiem protestētājiem un aicināt nekavējoties atbrīvot tos, kuri ir nepareizi ieslodzīti.

On October 18th, despite threats from the Belarusian security forces, approximately 30,000 people gathered to protest peacefully in Minsk and cities across Belarus. The rally, now called Partisan March, saw more than 280 people detained and approximately 237 people arrested, though sources have been reporting differing numbers. Since the fraudulent elections of August 9th, between 12,000 and 13,000 Belarusians have been detained. Security forces show no sign of backing down, showing continuing displays of force against protestors and reports of widespread abuse in jails. The peaceful protestors have renewed their call for Lukashenko to step down by October 25th or face a nationwide strike. Lukahenko’s core base has seemed to be falling away, predominantly composed of state workers. According to Thomas De Waal, a senior fellow with Carnegie Europe, Lukashenko’s support has dropped to 26%, calling him “the president that no one wants.” 

In the meantime, the Kremlin has put Svyatlana Tikhanovskaya on their wanted list. Tikhanovskaya ran against Lukashenko as the main opposition candidate after her husband, a famous blogger, was barred and jailed. The opposition leader has been exiled in Lithuania with her family since the August 9th elections. According to Russia’s Tass news agency, Tikhanovskaya’s warrant for arrest has been issued in both Belarus and Russia. The Russian interior ministry has not released a statement. Meanwhile, Tikhanovskaya has routinely met with European leaders, including Angela Merkel. Putin has not made any plans to meet with Tikhanovskaya. 

The European Union has thus far targeted 40 Belarusian officials and has refused to recognize the results of the election. As Lithuania and Poland protect and support the opposition, EU nations are recalling their ambassadors to Belarus in solidarity with Lithuania and Poland. Belarus has claimed that Lithuania and Poland are “interfering in their internal affairs.” In his commentary, Thomas De Waal calls for the European Union to start preparing an assistance package to aid Belarus for when the democratic transition happens. He also suggests the EU to work with the IMF, the World Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, and the European Investment Bank in a coordinated economic effort to aid Belarus in their transition to democracy. 

ALJA calls upon the American-Latvian community to support the call for Lukashenka to resign, continue to condemn brutality against peaceful protestors, and call for the immediate release of those who have been wrongly imprisoned.

Baltijas ceļa un Baltkrievijas demonstrācija Vašingtonā, 2020. gadā

 Lija Lūsis un Madelena Miniata

“Lukašenko kungs, uz jūsu jakas ir asinis.” Tā bija zīme, kuru Madelena Miniata turēja Baltijas ceļa atcerē un Baltkrievijas demonstrācijā 2020. gada 23. augustā. Šī bija Baltijas ceļa 31. gadadiena – mierīga demonstrācija, kurā divi miljoni cilvēku izveidoja cilvēku ķēdi, kas sasniedza visas trīs Baltijas valstis. Šogad visā pasaulē notika demonstrācijas, lai solidarizētos ar Baltkrievijas iedzīvotājiem, kuri joprojām piedzīvo policijas nežēlību un dzīvo diktatūrā pēc tam, kad Eiropas Savienības prezidenta vēlēšanas tika atzītas par negodīgām.

Vašingtonā, DC, dalībnieki ieradās Lietuvas vēstniecībā un izveidoja sociāli attālinātu cilvēku ķēdi, izmantojot audumus, tradicionālās jostas un citus materiālus, lai atrastos sešu pēdu attālumā. Kamēr protestētāji stāvēja cilvēku ķēdē, garām braucošās automašīnas taurēja, lai izrādītu atbalstu. Pēc tam 300 protestētāji devās uz Baltkrievijas vēstniecību. Protestētāji pulcējās ārpus vēstniecības, turpinot pievērst autobraucēju un apkārtējo cilvēku uzmanību. Madelena Miniata komentēja atmosfēru ārpus vēstniecības: “mūsu pūlis ierīkoja abas ielas puses zem kokiem, nedaudz atbrīvojot no karstuma. Dziesmas angļu, lietuviešu un baltkrievu valodā sākās visapkārt, galu galā atrodot saliedētību. Kad demonstrācija turpinājās, cilvēkiem kļuva ērtāk; dziedājumi pārvērtās dziedāšanā, dziedāšana pārvērtās runās.” Lija Lūsis komentēja, sakot, ka “kamēr mēs protestējām tikai pilsētas kvartālā, tajā bija kas vairāk. Cilvēki visā pasaulē iestājās par Baltkrievijas iedzīvotāju tiesībām, un varēja just šo enerģiju. Kā Baltijas iedzīvotājiem, ir svarīgi turpināt cīņu par savu un savu draugu brīvību. Mums jāturpina parādīties un atbalstīt balsis, kuras Baltkrievijā tiek apklusinātas.”

26. vēl viena demonstrācija notika ārpus Baltkrievijas vēstniecības krievu valodā. Kā praktikantei, Madelenai Miniatai tika dota iespēja uzstāties JBANC vārdā.

Dedzību par Baltijas ceļu un Baltkrieviju izjuta gan dalībnieki, gan apkārtējie cilvēki, izplatot izglītību un izpratni visā DC un pasaulē. Vardarbība Baltkrievijā ir nepārtraukta realitāte, un tiem, kam ir iespēja droši izteikties, ir svarīgi turpināt to darīt, līdz Baltkrievijas iedzīvotājiem beidzot tiek dots taisnīgums.

“There is blood on your jacket, Mr. Lukashenko.” This was a sign held by Madelena Miniats at the Baltic Way- Belarus demonstration on August 23rd, 2020. This was the 31st anniversary of the Baltic Way, a peaceful demonstration in which two million people created a human chain that reached through all three Baltic states. This year, demonstrations were held globally to stand in solidarity with the people of Belarus who are still experiencing police brutality and living in a dictatorship after the presidential elections were deemed unfair by the European Union.

In Washington D.C., participants arrived at the Lithuanian embassy and created a socially distant human chain, using fabrics, traditional belts, and other materials to stay six feet apart. As protesters stood in the human chain, cars driving by would honk to show support. The human chain then turned into a walk, as 300 protesters walked to the Belarus embassy. The protestors gathered outside of the embassy, continuing to catch the attention of motorists and bystanders. Madelena Miniats commented on the atmosphere outside the embassy, “our crowd lined both sides of the street under the trees giving some relief from the heat. Chants in English, Lithuanian and Belarusian began all around eventually finding cohesion. As the rally went on people became more comfortable; chants turned into singing, singing turned into speeches”. Lija Lusis commented on the event saying that “while we were only protesting on a city block, there was more to it. All around the world people were standing up for the rights of the Belarus people, and you could feel that energy. As Baltic people, it’s important that we continue the fight for the freedom of ourselves and our friends. We need to continue to show up and rally behind the voices that are being silenced in Belarus.”

On the 26th another rally took place outside the Belarus embassy and was held in Russian. Madelena Miniats was given the opportunity to speak as an intern on behalf of JBANC.

The passion of the Baltic Way- Belarus was felt by participants and bystanders alike, spreading education and awareness throughout D.C and the world. The violence is a continuous reality in Belarus, and it is vital for those who have the ability to speak out safely to continue to do so until the people of Belarus are finally given justice.

Universitāte Pandēmijas laikā (COVID University) (4!)

Šonedēļ mēs dalījāmies ar iespaidiem par universitātes dzīve COVID-19 pandēmijas laikā, un kā tā atšķiras citos štatos un pilsētās. Pedejā dienā stāstīsim par Alabamas universitāti, kur Aija Ābele mācās.

University of Alabama

Alabamā studentiem jāpārbauda divu nedēļu laikā pēc atrašanās universitātes teritorijā, bet tas ir vienīgais nepieciešamais pārbaudījums. Tiek veikti daži izlases testi, bet pretējā gadījumā jums ir jāparāda simptomi, lai iegūtu vēl vienu testu. Ir pieejama bezmaksas pārbaude un citas klīniskās pārbaudes, varat iesniegt savus rezultātus skolai. Ja rezultāts ir pozitīvs, jūs uz 10 dienām dodaties uz izolācijas kopmītni, kur medmāsa jūs pārbaudīs un pārvērtēs. Ja jūs dzīvojat ārpus universitātes teritorijas, jums ir pašizolācija, un jums būs cilvēks, kurš pēc 10 dienām jūs atbrīvotu. Alabamas universitāte izmanto applikācijas, lai sekotu studentu temperatūrai, simptomiem un iespējamajam iedarbības stāvoklim.

Aijai katru otro nedēļu klātienē ir viena laboratorija, kas seko hibridizētam modelim. Viņai ir viena klātienes lekcija, kas tika pārvietota uz lielu auditoriju, un universitāte ierobežo atļauto cilvēku skaitu lekciju zālēs. Citi piesardzības pasākumi ietver “plexiglass” uz visiem galdiem, galdu atstarošanu un “soda kastes”, kur profesoriem ir atļauts novilkt maskas, lai runātu lekciju laikā.

Alabamas universitāte ir noteikusi 14 dienu moratoriju visiem personīgajiem studentu pasākumiem, un policija ir arestējusi cilvēkus, kuri ir vairāk nekā 10 cilvēku grupās. Pēc nesenā COVID lietu skaita palielināšanās Tuscaloosa pilsētā tika slēgti visi bāri. Tomēr lielākā daļa cilvēku valkā maskas, un, visticamāk, viņus mudina iespēja rīkot futbola sezonu. Šķiet, ka komunikācija starp universitāti un studentiem ir laba.

Lielākā daļa kopmītņu ir “suite” stila, tāpēc cilvēkiem ir savas istabas un koplietošanas vannas istaba ir tikai ar dažiem cilvēkiem. Cilvēkiem, kas dzīvo “suite”, ir jātīra vannas istabas. Studenti nevar apmeklēt citus kopmītnēs un koplietošanas telpas drīkst izmantot tikai tie, kas dzīvo kopmītņu ēkā. Maskas ir nepieciešamas ārpus jūsu komplekta.

Pirmkursnieku orientēšanās un korporācijas notikumi bija virtuāli. Pirms ierašanās universitātes teritorijā divas nedēļas nācās pašizolēties. Visas maltītes tika pagatavotas korporācijas namā, lai cilvēkiem nebūtu jāiet ārā ēst. Klātienes korporācijas aktivitātes bija ļoti ierobežotas. Tikai valde drīkstēja apmeklēt klātienes pasākumus, kuros tika aicināti jaunie korporācijas biedri.

Aija universitātes teritorijā jūtas droši istabas biedru dēļ. Viņas istabas biedri ir uzmanīgi un cerīgi.

In Alabama, students must get tested within two weeks of being on campus, but this is the only required test. Some random tests are administered, but otherwise you have to show symptoms to get another test. Free drive-through and other clinical testing is available, and you can file your results with the school. If you test positive, you go to an isolation dorm for 10 days, where you will be checked on and reevaluated by a nurse. If you live off campus, you must self isolate and will have a case worker who checks in to clear you after 10 days. The University of Alabama uses apps to keep track of students’ temperatures, symptoms, and potential exposure status. 

Aija has one lab in person every other week that follows a hybridized model. She has one in person lecture that was moved to a large auditorium, and the university restricts the number of people allowed in lecture halls. Other precautions include plexiglass on all tables, spacing out desks, and “penalty boxes” where professors are allowed to take off masks to speak during lectures.

The University of Alabama has placed a 14-day moratorium on all in-person student events and police have been arresting people who are in groups of more than 10. All bars have been shut down in Tuscaloosa following a recent spike in COVID cases. However, most people wear masks, and are likely encouraged by the possibility of having a football season. Communication between the university and the students seems to be good. 

Most of the dorms are suite-style, so people have their own rooms and share a bathroom with only a couple other people. The people who live in the suite must clean their bathrooms. Students cannot visit others in the dorms and only those who live in the dorm building may use the common areas. Masks are required outside of your suite. 

Freshmen orientation and rush events were virtual. You had to self-isolate for two weeks before coming to campus. All meals were made in the sorority house so that people wouldn’t have to go out to eat. In-person rush events were very limited. Only people on the executive board were allowed to attend in-person events welcoming the new recruits. 

Aija feels safe on campus because of the people that she lives with. Her roommates are careful and hopeful.