2X2 Refleksija 1.

Iesniegusi Ieva Griffin

Sveiki!  

Mums šogad 2×2 bija tik interesanta varsara. Bija iespēja pārrunāt visādas pasaules notikumus, takā kā pareizi protestēt, karu ukrainā, sieviešu tiesības (jo roe v. wade lēmumu sniedza kamēr mēs bijām nometnes laikā), un kā varēsim balsot Latvijā. 

Mums arī bija iespēja apmeklēt visādus ievirzes un projektus, piemēram par “cultural salvage” ievirzē “smiltis, saktas, un fotogrāfijas” vai kā būtu līderis ievirzē “vadi sevi, vadi citus”.  Es pate iemācījos daudz par savu ģimeni un diasporas latviešu kopienu savā ievirzē “smiltis, saktas, un fotogrāfijas”.  Projekti bija visādi, no modernas mākslas nodarbības takā vitrāža vai metināšana, lai gan arī tradicionālas takā koris, tautas dejas, un tautas mūzikas kapela. Es apmeklēju kori, un kopā ar 2×2 piedalījos kopkoru koncertā Latvijas Dziesmas un Dejas Svētkos Mineapolē. 

Mums arī par šo laiku bija tik daudz foršas nodarbības, takā šķēršļu gājiens par Raiņa “Zelto Zirgu”, un Dzels Pavaris. Mums arī bija iespēja svinēt jāņus, kur bija tradicionālas ceremonijas takā vainagu pīšana, pīrāgu un jāņu sieras gatavošanu, rotaļas, un daudz līgošana! Mēs bijām tik laimīgi svinēt šos jāņus tik brīnišķīgā skaistā vidē. Tas vakars man liekas bija vienreizīgs un viena no maniem mīļajiem kas mums bija nometnē. 

Lai manu stipendiju kas bija pasniegta par 2×2 varēju izpildīt, izlēmu izveidot “vlog” par manu laiku šinī gadu nometnē! Es par nometnes laiku ļoti daudz nofilmēju, gandīiz padaudz, bet gribēju parādīt kas par šo laiku tiešām notikās. Tas nozīmēja kad vajadzēja parādot visu, no lidmašīnas, līdz bunkuru slēpšanu, un ļoti, ļoti daudz dziedāšanu! Es ceru ka jums tas patiks, un ka tas varētu jums parādīt kā pateišām iet šajā brīnišķīgā piedzīvojumā. 

Tādēļ, atkal jums pateicos ka man devi so iespēju šovasar apmeklēt 2×2 “Saules Vārtos”. 


Submitted by Ieva Griffin

Hello!

We had such an interesting 2×2 this summer. We had the opportunity to discuss all kinds of world events, such as how to properly protest, the war in Ukraine, women’s rights (because the roe v. wade decision was made while we were at the camp), and how we will be able to vote in Latvia.

We also had the opportunity to visit all kinds of orientations and projects, for example, about “cultural salvage” in the orientation “sand, brooches, and photos” or how to be a leader in the orientation “lead yourself, guide others”. I myself learned a lot about my family and the diaspora Latvian community in my “sand, brooches, and photos” orientation. The projects ranged from a modern art class to stained glass or welding, although there were also traditional choirs, folk dances, and a folk music chapel. I attended the choir, and together with 2×2, I participated in a joint choir concert at the Latvian Song and Dance Festival in Minneapolis.

We also had so many cool lessons during this time, including an obstacle course for Raini’s “Golden Horse” and Dzels Pavaris. We also had the opportunity to celebrate Midsummer, where there were traditional ceremonies on the trail, wreath-making, pies and cheese making, games, and lots of dancing! We were so happy to celebrate this Midsummer in such a wonderfully beautiful setting. I think that evening was one of a kind and one of my favorites that we had in the camp.

In order to fulfill my scholarship, which was awarded for 2×2, I decided to create a “vlog” about my time at this year’s camp! I filmed a lot about the time of the camp, almost too much, but I wanted to show what really happened during that time. This meant showing everything from airplanes to hiding bunkers and lots and lots of singing! I hope you enjoy it and that it can show you how to really go about this wonderful adventure.

Therefore, I thank you again for giving me the opportunity to visit 2×2 “Saules Vārtos” this summer.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s