Piesakies Balsot Pa Pastu 2022 Saeimas Vēlēšanās!

Drīzumā tuvojas 2022. gada Saeimas vēlēšanas, kas paredzētas šī gada 1. oktobrī. 19 politiskās partijas ir iesniegušas dokumentus un cīnīsies par jūsu balsīm, lai nopelnītu savu kāroto daļu no 100 mandātiem 14. Saeimā. Katram Latvijas pilsonim ir pilsoniskais pienākums šajos nemierīgajos laikos atdot savu balsi un virzīt tālāk Latvijas demokrātiju! Plašāku informāciju par balsošanas gaitu, pārskatu par partijām un tiem manifestiem un daudz ko citu, dalīsies ALJA Ziņas kamēr vēlēšanas diena tuvojās. Šajā vēlēšanu sērijas pirmajā daļā mēs pieskaramies balsošanai pa pastu.

Ārzemēs latviešiem šogad balsot ir vieglāk kā jebkad. Vēlēšanas dienā varēs balsot klātienē vienā no daudzajām balsošanas vietām, kas ir izkaisītas visā ASV, taču jums līdzi jāņem pasi. Taču tagad ir iespējams arī balsot pa pastu – un, lai piedalītos, pat nav nepieciešams pase! Ikviens Latvijas pilsonis ASV ar derīgu personas kodu var sazināties ar vēstniecību Vašingtonā līdz šai piektdienai, 9.septembrim, lai pieteiktu balsošanai pa pastu. Aizpildiet, parakstiet un nosūtiet veidlapu atrodama zemāk esošajā lapā un nosūtiet uz vēstniecību uz adresi consulate.usa@mfa.gov.lv vai nogādājiet veidlapu personīgi vēstniecībā, kas būs atkal vaļā šo ceturtdien. Šeit sniegtās informācijas apkopojums ir atrodams pievienotajā attēlā vai šajā adresē (abi latviešu valodā).

SPIEDIET ŠEIT, LAI PIEKĻŪTU NEPIECIEŠAMU VEIDLAPU

Sekojiet līdzi citiem vēlēšanas jaunumiem no ALJA Ziņām!


The 2022 parliamentary elections are coming up soon, scheduled to take place on October 1st of this year. 19 political parties have submitted their paperwork and will vie for your votes to earn their coveted share of the 100 mandates in the 14th Saeima. Every Latvian citizen has a civic duty to cast their ballot and further the cause of Latvian democracy in these turbulent times! More information on the voting process, an overview of the parties and their manifestos, and more will be shared by ALJA Ziņas as the elections draw near. In this first installment of the election series, we touch on voting by mail.

For Latvians living abroad, voting this year is easier than ever. Voting in person will be possible at one of the many voting locations scattered around the United States on election day, though you must bring your passport. However, voting by mail is now also possible – and you don’t even need a passport to participate! Any Latvian citizen in the US with a valid Person’s Code can contact the embassy in Washington by this Friday, September 9th to request a mail-in ballot. Fill out, sign and email the form in the link below and send it to the embassy at consulate.usa@mfa.gov.lv or deliver the form to the embassy in person, which will be open this coming Thursday. A summary of the information presented here can be found in the attached picture or at this address (both in Latvian). 

CLICK HERE TO ACCESS THE NECESSARY FORM

Stay tuned for more election updates from ALJA Ziņas!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s