Universitāte Pandēmijas laikā (COVID University) (4!)

Šonedēļ mēs dalījāmies ar iespaidiem par universitātes dzīve COVID-19 pandēmijas laikā, un kā tā atšķiras citos štatos un pilsētās. Pedejā dienā stāstīsim par Alabamas universitāti, kur Aija Ābele mācās.

University of Alabama

Alabamā studentiem jāpārbauda divu nedēļu laikā pēc atrašanās universitātes teritorijā, bet tas ir vienīgais nepieciešamais pārbaudījums. Tiek veikti daži izlases testi, bet pretējā gadījumā jums ir jāparāda simptomi, lai iegūtu vēl vienu testu. Ir pieejama bezmaksas pārbaude un citas klīniskās pārbaudes, varat iesniegt savus rezultātus skolai. Ja rezultāts ir pozitīvs, jūs uz 10 dienām dodaties uz izolācijas kopmītni, kur medmāsa jūs pārbaudīs un pārvērtēs. Ja jūs dzīvojat ārpus universitātes teritorijas, jums ir pašizolācija, un jums būs cilvēks, kurš pēc 10 dienām jūs atbrīvotu. Alabamas universitāte izmanto applikācijas, lai sekotu studentu temperatūrai, simptomiem un iespējamajam iedarbības stāvoklim.

Aijai katru otro nedēļu klātienē ir viena laboratorija, kas seko hibridizētam modelim. Viņai ir viena klātienes lekcija, kas tika pārvietota uz lielu auditoriju, un universitāte ierobežo atļauto cilvēku skaitu lekciju zālēs. Citi piesardzības pasākumi ietver “plexiglass” uz visiem galdiem, galdu atstarošanu un “soda kastes”, kur profesoriem ir atļauts novilkt maskas, lai runātu lekciju laikā.

Alabamas universitāte ir noteikusi 14 dienu moratoriju visiem personīgajiem studentu pasākumiem, un policija ir arestējusi cilvēkus, kuri ir vairāk nekā 10 cilvēku grupās. Pēc nesenā COVID lietu skaita palielināšanās Tuscaloosa pilsētā tika slēgti visi bāri. Tomēr lielākā daļa cilvēku valkā maskas, un, visticamāk, viņus mudina iespēja rīkot futbola sezonu. Šķiet, ka komunikācija starp universitāti un studentiem ir laba.

Lielākā daļa kopmītņu ir “suite” stila, tāpēc cilvēkiem ir savas istabas un koplietošanas vannas istaba ir tikai ar dažiem cilvēkiem. Cilvēkiem, kas dzīvo “suite”, ir jātīra vannas istabas. Studenti nevar apmeklēt citus kopmītnēs un koplietošanas telpas drīkst izmantot tikai tie, kas dzīvo kopmītņu ēkā. Maskas ir nepieciešamas ārpus jūsu komplekta.

Pirmkursnieku orientēšanās un korporācijas notikumi bija virtuāli. Pirms ierašanās universitātes teritorijā divas nedēļas nācās pašizolēties. Visas maltītes tika pagatavotas korporācijas namā, lai cilvēkiem nebūtu jāiet ārā ēst. Klātienes korporācijas aktivitātes bija ļoti ierobežotas. Tikai valde drīkstēja apmeklēt klātienes pasākumus, kuros tika aicināti jaunie korporācijas biedri.

Aija universitātes teritorijā jūtas droši istabas biedru dēļ. Viņas istabas biedri ir uzmanīgi un cerīgi.

In Alabama, students must get tested within two weeks of being on campus, but this is the only required test. Some random tests are administered, but otherwise you have to show symptoms to get another test. Free drive-through and other clinical testing is available, and you can file your results with the school. If you test positive, you go to an isolation dorm for 10 days, where you will be checked on and reevaluated by a nurse. If you live off campus, you must self isolate and will have a case worker who checks in to clear you after 10 days. The University of Alabama uses apps to keep track of students’ temperatures, symptoms, and potential exposure status. 

Aija has one lab in person every other week that follows a hybridized model. She has one in person lecture that was moved to a large auditorium, and the university restricts the number of people allowed in lecture halls. Other precautions include plexiglass on all tables, spacing out desks, and “penalty boxes” where professors are allowed to take off masks to speak during lectures.

The University of Alabama has placed a 14-day moratorium on all in-person student events and police have been arresting people who are in groups of more than 10. All bars have been shut down in Tuscaloosa following a recent spike in COVID cases. However, most people wear masks, and are likely encouraged by the possibility of having a football season. Communication between the university and the students seems to be good. 

Most of the dorms are suite-style, so people have their own rooms and share a bathroom with only a couple other people. The people who live in the suite must clean their bathrooms. Students cannot visit others in the dorms and only those who live in the dorm building may use the common areas. Masks are required outside of your suite. 

Freshmen orientation and rush events were virtual. You had to self-isolate for two weeks before coming to campus. All meals were made in the sorority house so that people wouldn’t have to go out to eat. In-person rush events were very limited. Only people on the executive board were allowed to attend in-person events welcoming the new recruits. 

Aija feels safe on campus because of the people that she lives with. Her roommates are careful and hopeful.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s