Universitāte pandēmijas laikā (COVID University) (3!)

Šonedēļ dalīsimies ar iespaidiem par universitātes dzīve COVID-19 pandēmijas laikā, un kā tā atšķiras citos štatos un pilsētās. Mēs intervējām trīs universitātes studentus par viņu rudens semestriem, lai salīdzinātu mūsu pašu pieredzi Ilinoisas universitātē Urbana-Champaign ar viņu pašu. Lai gan mūsu pieredzes atšķiras, nenoteiktības sajūta ir visās pilsētās. Mēs visi dzīvojam cik vien normāli mēs varam. Šodien stāstīsim par Sandjego štata universitāti, kur Liāna Berkolda mācās. 

This week we will share some observations about how university life during the COVID-19 pandemic looks different on campuses around the country. We interviewed students at three universities about their fall semesters to compare our own experiences at the University of Illinois at Urbana-Champaign with theirs. Although our experiences vary, a sense of uncertainty is present on all campuses. All of us are just taking it one day at a time. Today you can read about San Diego State University where Liāna Berkolda studies. 

Sandjego štata universitāte

Sandjego studentiem nav jāpārbauda savu COVID statusu, ​​un regulāri pārbaudījumi nav spēkā. Lai gan, ja rezultāts ir pozitīvs, nekavējoties studentu ievieto karantīnā paredzētajās kopmītnēs. Visas telpas, kurās skartā persona ir bijusi, tiek rūpīgi iztīrītas, un par to tiek paziņots visai universitātei. Nav nevienas klātienes nodarbības, izņemot laboratorijas un mākslas nodarbības, kuras ir nepieciešamas apmeklēt klātienē.

Visā pilsētiņā ir maskas mandāts. Visas atpūtas vietas ir slēgtas. Ārā ir sociāli attālināti krēsli, kuros studenti var ēst. Visas studentu aktivitātes ir virtuālas. Nav atļauts viesoties kopmītnēs, ja nedzīvo tajā ēkā. Vienlaikus jūsu istabā drīkst uzturēties tikai viens apmeklētājs no ēkas. Pat vecākus pēc pārcelšanas dienas nelaiž atpakaļ ēkā.

Universitātē cilvēki staigā apkārt ar maskām, bet ir parasti, ka citu cilvēku kopmītņu istabās atrodas 15 cilvēki bez maskām. Cilvēki 30% no laika jūtas droši, bet pārējo laiku šķiet, ka skolu slēgs, jo pārāk daudzi cilvēki ir kopā. Studenti bieži pavada laiku ar cilvēkiem ārpus sava “karantīnas burbuļa”.

Universitātei nebija pārāk efektīva saziņā pirms semestra sākuma. Viņi sūtīja atkārtotus e-pastus, nodrošinot studentu lokam, ka viņi darīs visu iespējamo, lai pārliecinātos, ka semestris ir drošs un produktīvs, bet bez skaidra virziena. Mēnešos pirms rudens semestra studenti bija neizpratnē.

Universitātē nav lielas bažas par COVID-19, tāpēc vispārējā sajūta ir tāda, ka cilvēki ir drošībā. Nenotiek universitātes sponsorēti pasākumi vai lielas mājas ballītes, tāpēc vīruss pilsētiņā šķiet vairāk kontrolēts.

San Diego State University

In San Diego, students do not have to be tested nor is regular testing in effect. Although, if you do test positive, you are immediately quarantined in designated dorms. All facilities the affected person came into contact with are thoroughly cleaned and the entire university is notified. There are no in-person classes other than labs and art classes that require in person attendance.

There is a mask mandate all around campus. All recreational facilities are closed, including the quad area. There are socially distanced chairs outside for students to eat. Every floor, building, associated student activity is online. No visitors are allowed that don’t already live in the building. Only allowed one visitor from the building in your room at a time. Even parents weren’t allowed back into the building after move in day.

On campus, people walk around with masks on, but in other people’s dorm rooms, there will be 15 people without masks on. 30% of the time people are being safe, but the rest of the time it feels like school is going to get shut down because people are together. Groups of people will hang out outside of their own “quarantine bubble”.

The university was not very efficient with communicating before the semester began. They would send repetitive emails ensuring the student body that they will be doing their best to make sure the semester is safe and productive, without much clear direction. Students were confused in the months leading up to the fall semester. 

There isn’t much concern on the campus for COVID-19, so the general feeling is that people are safe. There are no university-sponsored events happening or big house parties, so the virus seems more under control on campus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s