Apraksts par antiracismu grāmatu

Laila Ģērmane

Savā grāmatā So You Want to Talk About Race Ijeoma Oluo apraksta vairākus aspektus  par rasismu Amerikā, tajā skaitā par policistu brutalitāti, kultūras apropriāciju, “the school-to-prison pipeline” un mikroagresiju. Oluo katru tēmu padara viegli saprotumu; kad lasa, ir sajūta, ka viņa vienkārši sarunājas ar tevi. Runājot par visiem tematiem, viņa izmanto anekdotes no dzīves un sasaista šos gadījumus lielākos, sistēmiskos jautājumos. Viņa izmanto melnādaino cilvēku pieredzi Amerikā, bet pievēršas arī rasismam pret citām minoritātēm. 

Viņas darbs ne tikai apskata dažādus jautājumus, bet arī izprovocē pašpārbaudi un godīgu pašnovērtējumu. Šīs rindas mani uzrunāja un lika iedziļināties: “Ja jūs lasāt šo grāmatu, es pieņemu, ka jūs to darāt, jo jūs negribat sāpināt vai apvainot citas rases cilvēkus. Ir liela iespēja, ka vismaz daļa no jums cer, ka, lai nesāpinātu citus, nevajadzēs pārāk daudz atteikties no sabiedriskajām un kultūras aktivitātēm, kuras jūs jau sen iepriecina.” 

Oluo grāmatu noslēdz, sniedzot ieteikumus, kā lasītāji var kļūt iecietīgi un antirasistiki, piemēram, viņa mudina balsot savās pilsētās, atbalstīt melnādainajiem piederošās tirdzniecības vietas, boikotēt bankas un uzņēmumus, kas dara pāri un ekspluatē melnādainus darbiniekus, kā arī atbalstīt policijas reformu, novirzot līdzekļus nozīmīgākiem risinājumiem.

In Ijeoma Oluo’s So You Want To Talk About Race, she discusses many different aspects of racism in America, including police brutality, cultural appropriation, the school-to-prison pipeline, and microaggressions. Oluo makes each topic easy to understand; it feels as though she is simply having an honest conversation with the reader. Throughout the deliberations of each topic, she uses personal anecdotes and ties those instances into larger, systemic issues. She draws on the Black experience in America, but also addresses racism against other minorities. 

Beyond just examining different issues, her work provokes introspection and honest self-evaluation. The following lines stuck out to me and made me evaluate myself more deeply: “If you are reading this book, I’m assuming you are doing so because you don’t want to harm or offend people of other races. And there’s a good chance that at least a part of you is hoping that not harming others will also not cause you to have to give up too much of the social and cultural activities you have long enjoyed.” 

Oluo concludes the book by providing suggestions for how readers can work to be anti-racist– for example, she encourages voting locally, supporting POC-owned businesses, boycotting banks and businesses that harm or exploit workers of color, and pushing to reform and defund the police.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s