Apraksti Par Antirasisma Darbiem

The New Jim Crow – Michelle Alexander

Michelles Aleksandera grāmata The New Jim Crow apraksta Amerikas vēsturiskās atteicības starp policiju un racismu. Aleksandera rāda kā šīs attiecības ir ietekmējušas politisko darbu kārtību, piemēram “War on Drugs,” kas noveda pie melnādaino cilvēku masveida ieslodzījumu. Kaut lasītāji varbūt jau ir dzirdējuši grāmatā pasniegto informāciju, Aleksandera salīdzina Amerikas vēstures notikumus rādot satraucošas patiesības par mūsdienas Amerikas sabiedrību. 

“The War on Drugs” ir eksistējis visu manu mūžu, bet es biju pārseigta dzirdēt patieso vēsturi un tās politikas sekas. Piemēram, Aleksandera skaidro, ka kopš “War of Drugs” sākuma, pagājušā gadsimta 80. gadu vidū, melnādaino vīriešu apcietinājums ir paaugstinājies par 2000%. 

The New Jim Crow by Michelle Alexander details the relationship between policing and racism throughout American history. Alexander shows how that relationship has been utilized to push political agendas, such as The War on Drugs, which have led to the mass incarceration of Black people. Although some of the information presented may not be new to some readers, Alexander draws clear connections across American history that reveal disturbing truths about much of modern American society.

Although The War on Drugs has been politically prevalent my entire life, I was shocked to learn the true history and implications of related policies. For example, Alexander describes how in the short time since the War on Drugs began with President Reagan in the mid-80’s, there has been a 2000% increase in the arrests of Black men.

Kristīne Circene

“Just Mercy” – Destin Daniel Cretton

“Just Mercy” ir filma par jaunu advokātu agros 1990os gados, kurš pārvācas uz Alabamas štatu, lai atbalstītu cilvēkus, kuriem piešķirts nāvessods un kuri nevar atļaujaties advokātu palīdzību. Mēs dzirdam vairākus stāstus par apcietināšanas iemesliem. Vienā gadījumā, cilvēks bija netaisnīgi apcietināts. Advocāts, kopā ar kunga ģimeni un cilvēkiem no tuvākās mazās pilsētas, pēta kā racisms iespaidoja kunga apcietinājumu un sodu.

Šī filma ļoti labi parāda kā netiesības (injustices) vēl parādās mūsdienā, tieši mūsu sabiedrībā. Arī parāda cik bīstami ir klusēt un sekot “status quo” sabiedrībā.

“Just Mercy” is a movie about a young lawyer who moved to Alabama in the early 1990s to represent death row inmates who could not afford lawyers. Throughout the movie, we hear several stories about how people ended up on death row, the one most focused upon was that of a man unrightfully arrested and charged. The lawyer, together with the inmate’s family and people from the nearest small town, investigated how racism influenced the man’s arrest and punishment.

This film highlights how injustice continues to exist in our modern society. It also highlights how morally wrong it is to remain silent and follow society’s status quo in times of racial inequality.

Aija Ābele

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s