ALJA Mēnešu Ziņojumi – Maijs

ALJAi ir ikmēneša biļetens, kur valde var paziņot biedriem par mūsu organizācijas darbību un nākotnes pasākumiem. Mēs publicēsim visus biļetenus ALJA Ziņās, bet jā Jūs vēlaties ēpastu ar visu informāciju, tad var pieteikties tam .

ALJA has a monthly newsletter where the board members discuss what our organization has been working on as well as future events we will be hosting. We will publish all newsletters on ALJA News, but if you wish to get all this information in an email, you can subscribe for our newsletter here.

Sveicināti ALJA biedri, biedru veicinātaji, draugi, lasītāji!Man ir prieks ziņot, ka ALJA atjauno ikmēnešu biļetenu (newsletter)! Mēs gribam dalīties ar ALJA valdes un padomes darbību, projektiem, un citām ziņām. ALJA valdes un padomes locekļi turpina izpildīt 2019. g. ievēlētās rezolūcijas no Čikāgas Kongresa, kā arī plāno un piestrādā pie jauniem projektiem. COVID-19 apstākļi ir mainījuši kā ALJA ir operējusies šogad, bet man ir prieks teikt, ka mēs turpinam atrast citus veidus, kā sadarboties, atbalstīt biedrus, un izpildīt rezolucijas. 
Es ceru, ka jūs izbaudīsiet lasīt par ALJA darbību tik tālu! Jauku lasīšanu! 
Zinta,
ALJA Priekšsēde

Greetings, ALJA members, member supporters, friends, and readers!I have the pleasure of announcing that ALJA will be reviving a monthly newsletter! We want to share more about what the ALJA board and advisory board members have been working on and other news. ALJA has continued to complete the resolutions that were voted on during the 2019 Kongress in Chicago and has begun planning and working on new projects. COVID-19 circumstances have changed how ALJA has been able to operate this year, but I am happy to say that we have found new ways to work together, support our members, and work to fill the resolutions.
I hope that you enjoy reading about ALJAs work so far! Happy reading!
Zinta,
ALJA President
>>>||<<<

Uzmanību: Latvieši Holivudā!

Mūsu Sestdienas vakaru sērijā piedāvājam ielūkoties Holivudas aizkulisēs! Sestdien, 30. maijā, 8PM ET, notiks nākamais virtuālais pasākums ALA un ALJA rīkotajā Sestdienas vakaru sērijā – saruna ar producentu Artūru Rūsi un redaktoru Ēriku Galiņu, kā arī ar īpašo viesu Ēriku Kīnu – “Latvieši Holivudā”! Mēs ceram jūs sagaidīt uz sarunu! Detaļi ir pieejami
Join us this Saturday, May 30 at 8PM ET, for the next virtual event in ALA & ALYA’s Saturday evening series – a discussion with “post-production” producer Artūrs Rūsis and editor Ēriks Galiņš, with a cameo from Ēriks Kīns – “Latvians in Hollywood”!
Click here to learn more details

Biedru Aptauja recap!

“Paldies biedriem un citiem jauniešiem, kuri izpildīja 2020. gada biedru aptauju! Mēs saņēmām 32 atbildes no jauniešiem no 16 līdz 29 gada vecumam. Valde ņem vērā jūsu domas un sagatavo rakstu, lai izplatītu informācīju no aptaujas. Sīkāka informācija sekos nākamās nedēļās!”
– Krista Albertiņa, Biedru Nozares Vadītāja 

Our director of membership, Krista Albertiņa, led an ALJA subcommittee meeting to discuss the results from the survey.”Thank you to our members and to other young people who filled out our 2020 Membership Survey! We received 32 responses, from age ranges 16-29. The board is taking into consideration the responses and preparing a summary of what we found, and what we’ll be doing with the information! More details will follow!”
– Krista Albertiņa, Director of Membership

Contingency planning + Nometnes + Kongress

ALJA valde pašlaik pārskata mūsu budžetu, sakarā ar COVID situāciju (stipendijas, neizdota ceļa nauda, utt.). Stipendijas vēl būs pieejamas virtuālām nometnēm. Citas stipendijas diemžēl nevarēs izdot šogad, bet mēs pārskatam kā pārpalikušo naudu var izmantot jaunām stipendijām vai atbalstīt citus projektus šajā laikā. We’re currently in the process of reevaluating our budget, due to the COVID situation (stipends, un-used travel funds, etc.). In the event that US camps happen, those stipends will still be available in their full amount! Others we won’t be able to fulfill this year, and we’re evaluating how else we can use that left over budget to further support our members and/or projects at this time. 

Mūsu pēdejā sēdē mēs varējām sākt “contingency” pārrunas par Kongressu, bet ir vēl daudz par agru izziņot plānus! 
We’ve also begun discussions in our last ALJA conference call about Kongress contingency planning, but it’s still far too early to give a concrete answer about that weekend! So stay tuned!

Līksmības Zizlis!

Kas pazīst šo grāmatu?! Mums ir ziņas! Pirms dažiem gadiem, mums deva tiesības Līksmības Zizļu dziesmu grāmatai. Gribam paziņot, ka mēs esam cītīgi strādājuši to pārvērt uz diģitālām failēm lai to varētu atkal drukāt un pirkt! Par šo esam sajūsmināti, bet vel ir jānobeidz milzīgs revidēšanas process. Gaidat dzirdēt tālākas ziņas!

Who recognizes this classic book?! Well – we have interesting news for you! A few years ago, Līksmības Zizlis and its rights were donated to ALJA. We’re happy to announce that we’ve been diligently preparing the book to a digital file format so we can bring it to print again! While we’re excited about this, we’re still in the process of finishing the colossal task of revisions. We’ll keep you all posted!

Visjaunākie ALJA Ziņas raksti (Newest ALJA Ziņas articles)
12 latviešu Instagram konti vērts sekot
Latvian as a second language
Brauksim uz Rīgu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s