Brauksim uz Rīgu

COVID-19 maina ikdienas ritmu visos pasaules stūros. Mēs ceram, ka jūs esat veseli un prātīgi šajos laikos. Pašlaik vissvarīgākā lieta ir samazināt COVID-19 izplatību. Mēs visi varam pielikt roku šim mērķim, ja mēs paliekam mājās cikvien varam, mazgājam rokas, un palīdzam citiem ar ziedojumiem, ja mums ir tāda iespēja. Ir nepieciešami pateikties mūsu ģimenēm, draugiem, un strādniekiem, kuriem nepārtraukti jāstrādā, lai gādātu par ēdienu veikalos un palīdzētu pacientiem slimnīcās. 

Šī situācija pamatīgi izmainīja mūsu dienaskārtību. Bet, karantīnā, daudziem cilvēkiem ir vairāk brīvā laika. Mēs izdomājām, ka tagad ir labs laiks sākt plānot nākamo ceļojumu uz Rīgu! ALJA draugs Sandis Apse no Kānadas tagad dzīvo Rīgā un strādā Latvijas Olimpiskajā centrā. Mēs viņam pajautājām par viņa vismīļākām vietām un aktivitātēm Rīgā. Ar viņa ieteikumiem, varbūt jūs varat sākt domāt par notikumu pilnu ceļojumu (un tad arī uzrakstīt ALJA Ziņām par taviem piedzīvojumiem). 

Sandis Apse (kreisajā pusē) ar Jāni Purviņu.

KAS MAN PATĪK RĪGĀ

Sandis Apse

Te Rīgā man daudz kas patīk. Dzīvē ir laba un pilsēta ir skaista. Bet ir dažas īpašas vietas, kur man visvairāk patīk iet. Tāpēc, ka es strādāju Olimpiskājā centrā, man ir iespējas izmantot peldbaseini par brīvu. Rīgas Olimpiskā centra baseins ir vienīgais Latvijas olimpiskā lieluma peldbaseins (50 m). Es bieži pēldu un atpūtos pirtīs, kad nestrādāju. 

Foto: Sandis Apse

Kur var labi paēst? Man ir divas vietas, kuras man ļoti patīk. Pirmā ir kafejnīca “PIENS”. Tur ir fenomenāls ēdiens, garšīga kafija, un ja atrodies tur brīvdienās, labs bārs. Tur var mierīgi iet ēst pats vai ar draugiem un ģimeni. PIENS ir kā var teikt “funky”. Otrā saucās “Delisnack,” kur ir baigi garšīgi burgeri un kartupeļi frī. Es tur aizeju tikai šad un tad, citādīgi kļūtu resns. Es dažreiz arī dodos uz Centrāltirgu pirkt svaigu gaļu un visgaršīgākos skābos gurķus! 

Mans mīļākais bārs ir “Ezītis Miglā” (tur ir vairāki bet visi ir labi), kur visbiežāk atrodos ar TDA “Līgo” piektdienas vakaros. Tur var izmēģināt visādus interesantus dzērienus! 

Peldu iela, Vecrīgā
foto: Sandis Apse

Es te Rīgā esmu tik daudz bijis, ka es vairs neeju uz “tūrista” vietām, bet viena vieta kur visi derētu iet ir uz Grīziņkalnu pie pieminekļa un Nacionālo Operas Teātri, tāpēc, ka tur vienmēr ir skaisti! 

Nacionālais Operas Teātris Rīgā
foto: Sandis Apse

Man visvairāk patīk vienkārši staigāt pa Rīgas centru brīvlaikā un ievērot skaistas ēkas un interesantus veikalus.

“Pastaiga pa ielu”
foto: Sandis Apse

COVID-19 has changed the lives of people all around the world. We hope that you all are healthy and thoughtful during this time. Right now, the most important thing is to flatten the curve of COVID-19. We can all help do this by staying home as much as you can, washing our hands, and helping others, especially through donations if you can. It is also important to express your gratitude for your family, friends, and workers, who work nonstop so that our supermarkets are stocked with food and so that sick patients can recover.

This situation has changed a lot of our daily lives. But, in quarantine, a lot of people have more free time. We thought that now is a great time to start planning your next trip to Riga! Sandis Apse, a friend of ALJA, from Canada is now living in Riga and working at Latvia’s Olympic Center. We asked him about his favorite things to see and do in Riga. With his advice, maybe you can start planning a wonderful trip (and then write a post on ALJA News about your adventures).

I love many things here in Riga. Overall, life is good and the city is beautiful. But there are some special places I like to go more than others. I work in Latvia’s Olympic Center and because of that, I get the opportunity to use the swimming pool for free. The swimming pool in Riga’s Olympic Center is the only one in Latvia the size of an olympic pool (50 meters long). There are also 4 saunas right next to it, which is one of the reasons I swim and relax there so often when I’m not working.

Where’s good to eat in Riga? I have two places that I really love. The first one is the cafe “PIENS”. There is phenomenal food, delicious coffee, and, if you go on the weekend, a good bar. There you can peacefully eat by yourself or with friends and family. PIENS is a funky place. The second place is called “Delisnack” where there are really tasty burgers and fries. I only go there from time to time, otherwise I would absolutely get fat. I also sometimes go to the Central market to purchase fresh meat and the most delicious dill pickles!

My favorite bar is “Ezītis Miglā” (there are more, but every one is good) where I usually go on Friday nights with my folk dancing group “Līgo”. There you can try all kinds of interesting drinks! 

I have been in Rīga for so long that I have stopped going to all the touristy places, but one place that you absolutely have to see is the neighborhood “Grīziņkalns” by the Freedom Monument and the Latvian National Opera because it is always beautiful there.

My favorite thing to do in Riga is honestly to just walk around downtown Rīga in my freetime and admire all the amazing architecture and great stores.

2 comments

  1. Skaists raksts. Tagad ilgojos pēc Rīgas un savām iemīļotām vietām! :) Paldies!

Leave a Reply to Andra St. Ivanyi Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s