2020. gada ALJA Sirsniņu Balle & Sēde

Pirma ALJAs sēde jaungadā notika 1. februārī Portlandē! Dzirdēsim kā gāja no mūsu jaunām ALJA valdes loceklēm: Džūlija Kiusala un Laila Ģērmane.

Džūlija Kiusala ir ALJA “Marketing” direktrise. Viņa dzīvo Čikāgā un pašlaik mācās vidusskolā.

Pirms nedēļas es piedalījos manā pirmā ALJA sēdē Portlandē! Es esmu ļoti priecīga, ka varēju satikt latviešus, redzēt skaisto Portlandi, un sadarbodies ar ALJA valdi. Kaut ar es nezināju ko sagaidīt, man ļoti patika kopā pavadītais laiks. Sēde bija mierīga un atvērta, bet visi nāca ar daudzām idejām un bija dedzīgi par šīgada ALJA darbību. Kad mēs runājām par projektiem, es kļuvu vēl vairāk sajūsmināta iesaistīt jaunus biedrus. Pēc sēdes mēs gājām pastaigāt pa vienu no Portlandes meža takām. Biju dzirdējusi, ka Oregonas meži ir Amerikas skaistākie, un tagad to varu apstirpināt! Būs jāpārceļas uz Portlandi- ceru, ka Čikāga neapvainosies. Vakaru pavadījām Sirsniņu ballē. Tur satiku vietējos Portlandes latviešus un dažus draugus, kurus nebiju redzējusi vairākus gadus. Sirsniņu ballē gāja jautri, un kārtīgi izdejojos. Es nevaru sagaidīt turpināt sadarboties ar vareno ALJA komandu un iedziļināties latviešu kultūrā. 

Dzulija Kiusals is ALJA’s Marketing director. She lives in Chicago and is currently a senior in high school.

This past weekend, I attended my first ALJA conference in Portland! I’m so glad I had the opportunity to meet more members of the Latvian community, see Portland’s beauty, and, most importantly, work alongside ALJA’s amazing team. While I didn’t know what to expect of the weekend, it ended up being a great time. The conference itself was relaxed and open, but everyone was full of ideas and passionate about ALJA’s plans for this year. Talking about all the amazing projects people have planned made everyone excited to get more members involved in ALJA. After the conference, we went for a walk through one of Portland’s hiking trails. I’d heard about how Oregon’s forests were some of the prettiest in the US, and now, I can confirm it! No offense Chicago, but it’s time to move to Portland. We ended the day with the Sirsniņu balle. There, I got to reunite with friends who I hadn’t seen for years and even meet a few locals. Sirsniņu balle was a blast, and I definitely got my fair share of dancing. But aside from all the memories I made at my first ALJA conference, I can’t wait to continue working alongside ALJAs amazing team to celebrate our Latvian culture.

Laila Ģērmane ir ALJA izglītības nozares vadītāja. Viņa ir no Vašingtonas DC un studē Virdžīnijas Universitātē.

Portlandā es piedzīvoju savu pirmo ALJA sēdi. Kad ielidoju, es nemaz nezināju, ko sagaidīt. Es trīs gadus biju piedalījusies Kongresā un biju redzējusi, kā rīko pilnsapulces, bet citādi nekad nebiju redzējusi, kā ALJA darbojas. Es biju mazliet satraukusies, jo lielākā daļa valdes locekļu man likās daudz vecāki, gudrāki un pieredzējušāki. 

Bet, kad ierados lidostā, es tūlīt sajutos ērti. Satiku vairākus valdes locekļus, un kopā braucām ar Uber uz mūsu AirBnb. Tur parunāju ar istabasbiedrenēm, pēc tam gājām gulēt, ar sajūsmu gaidot nākamo dienu.

No rīta mums bija brokastis, un tad sākās sēde. Mēs visi pārrunājām, ko bijām paveikuši un kādi ir mūsu mērķi. Devām viens otram padomus, un gudrojām, kā panākt, lai visas rezolūcijas tiktu īstenotas. Īpaši smieklīgs moments bija, kad spēlējām iepazīšanās spēli, un, kad visiem bija jāizvēlas vismīļākais kartupeļu veids (piemēram, kartupeļu biezputra vai kartupeļu pankūkas), viens loceklis izsaucās, “YUKON GOLD!” 

Pēc pusdienu pārtraukuma un vairākām pārrunām beidzām sēdi un gājām pastaigāties parkā, kur mēs jutāmies brīvi un priecīgi. Tad gatavojāmies Sirsniņu Ballei. Es kopā ar citiem iekārtoju zāli ballei, kuras temats bija “Maskas un Mīlestība”, un tad lēnām sāka ierasties biedri. Baudījām jauku vakaru kopā. ALJA sēdē mēs strādājām un priecājāmies, un es ar lielu sajūsmu gaidu nākamo sēdi. 

Laila Germane is ALJA’s Chair of Education. She is from Washington DC and is studying at University of Virginia in Charlottesville, Virginia. 

I experienced my first ever ALJA conference in Portland. When I flew in, I didn’t really know what to expect. I had participated in three ALJA’s Congresses and saw how meetings were run, but I never got to see how ALJA works behind the scenes. I was a little nervous because a large part of the board seems so much older, smarter, and more experienced.

But when I landed in the airport, I immediately felt comfortable. I met with several board members and we all drove together to our AirBnb in an Uber. There, I met my roommates for the weekend and fell asleep feeling excited for the next day’s activities.

In the morning, we had breakfast and then our conference commenced. All the positions discussed what we accomplished so far and what our goals were for the rest of the year. We gave each other feedback and worked out how to progress all our organization’s resolutions for the year. A really funny moment was when we were playing an ice breaker game where everyone had to say their favorite form of potato (for example, mashed potatoes or potato pancakes), one member screamed, “YUKON GOLD!”

After a break for lunch and a little bit more discussion, we ended the conference and went walking in a park where we all felt happy and free. Then we got ready for Sirsniņu Balle. Some of us helped set up the hall for the balle, whose theme was “Masks and Love”, and slowly guests started to show up. We all had a really good time together. At the ALJA conference, we worked together and celebrated our successes. I can’t wait until our next one!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s