ALAs stipendijas latviešu studentiem

ALAs Stipendiju fonds gaida pieteikumus no latviešu studentiem ASV. ALAs gādībā ir vairāki stipendiju fondi, kas domāti atbalstam dažādos studiju laukos. Aicinām studentus, kas aktīvi piedalās latviešu sabiedrībā, pieteikties stipendijām 2018-2019 mācību gadam. Studenti ir kvalificēti saņemt ALAs stipendiju, ja tie beiguši viena pilna akadēmiskā gada studijas universitātes vai kolledžas līmenī un turpinās savas mācības kādā ASV universitātē vai kolledžā bakalaura vai maģistra grāda iegūšanai.

Kandidātiem līdz 1. jūnijam pilnībā jaiesūta ALAs Izglītības nozarei: stipendijas pieteikuma lapa, divas atsauksmes vēstules no skolotāja vai darba devēja, kas liecina par studenta centību, un atzīmes (“transcript”) no augstskolas. Stipendiju informācija un pieprasījuma veidlapas atrodama ALA mājas lapā:  http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/alas-stipendijas/


ALA administers a number of scholarship funds donated to support Latvian students in a variety of fields of study. We invite all Latvian students active in their Latvian communities to apply for a scholarship for the 2018-2019 school year. Students studying for their Bachelor’s or Master’s degree at a college or university in the United States are eligible to apply after their first year of study.  

Applications, along with two letters of reference are due June 1. All applications will be evaluated and students will be notified at the end of June. Scholarships will be paid directly to the university the following fall. Scholarship applications can be found on the ALA website:  http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/alas-stipendijas/

(Ziņojumu saņēmām no Andras Zommeres, ALA Izglītības nozares vadītāja)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s