65. ALJA Kongresa stipendiju saņēmējas

Šogad ALJA izglītības nozare izdeva stipendijas trīs ALJA biedriem, lai veicināt ceļu uz Filadelfiju. Dārija Gulēna-Taube, Liene Lūsis-Zondo, un Daiga Cera bija šī gada laimīgās stipendiju saņēmējas. Tagad, viņas ir aprakstījušas iespaidīgās lekcijas un ko viņas ir ieguvušas no 65. ALJA Kongresa.

Darija 1

Dārija, kura ir otrā meitene no kreisas šajā bildē, šogad piedalijās savā pirmajā ALJA kongresā!

Pagājušo vasaru man Gaŗezera Vasaras Vidusskolā bija dota iespēja piedalīties ‘’Ko Tālāk,, stundā ar Ilzi Vizuli. Viņa mums stāstīja par kongresu un mudināja mums braukt un piedalīties šī gada 65. ALJA Kongresā. Ilze pierunāja gan mani, gan visu manu klasi iesaistīties vairākos latviešu notikumos ārpus vasaras vidusskolas. Viņa mums stāstīja, ka ALJA Kongress būtu labs veids, kā šo iesākt.

Es dedzīgi gaidīju tikties ar saviem sen neredzētiem latviešu draugiem un radiem no ASV. Turklāt es biju sajūsmināta dzirdēt runas, piedalīties pilnsapulcē, redzēt Latvijas simtgades karogu, parakstīt pavadu grāmatu un noklausīties un balsot par ALJA rezolūcijām Latvijas jubilejas darbības gadam. Ar lielu steigšanos un plānošanu es varēju kopā ar saviem draugiem izdarīt visas šīs lietas vienā nedēļas nogalē.

Piektdienas rītā man bija iespēja apmeklēt Līvas Zemītes runu Latvijas pilsonība: Ko darīt, kā saņemt? Līvas spēja plūstoši pārtulkot savu latviski rakstīto runu angļu valodā. Līva iedvēsmoja klausītājus, ieskaitot mūs. Bija grūti ticēt, ka Līva paspēja bez brīdinājuma tulkot savu runu, taču Līva viegli pārslēdzās no latviešu uz angļu valodu, lai visi, kas bija klāt varētu viņu saprast. Līva savā runā arī izskaidroja kapēc iegūt pilsonību ir svarīgi. Es pazīstu daudz Amerikas un Kanādas latviešus, kuri vēlas iegūt Latvijas pilsonību. Tas ir garš process un dažiem tas likās neiespējams, taču pateicoties Līvas runai mēs tagad zinām, ka šovasar Latvijā mums būs iespēja iegūt pilsonību atrāk un vieglāk! Es ceru, ka šajā nākamajā vasarā es varēšu uzdāvināt Latvijai savu pilsonību, kā daļa no ALJAs dāvanu Latvijai simtgadē.

Darija 2

Dārija ar dažiem no viņas vidusskolas klases biedrie

Ar ALJA palīdzību man bija iespēja apmeklēt 65. gada Kongresu Filadelfijā. Bez šī atbalsta es nebūtu varējusi noklausīties runās, satikt Latvijas vēstnieku ASV, balsot pilnsapūlcē, vai satikt jaunus draugus. Šī gada kongress mani iedvēsmoja piedalīties vairākos latviešu notikumos un, lai gan kongress ir tiko beidzies, es jau sāku jūsmot par nākamā gada kongresu Bostonā! Cerams, ka līdz tam laikam varēšu arī iestāties ALJA valdē un piedalīties Kongresā kā pilntiesīgā dalībniece!

-Dārija Gulēna-Taube

>>>|||<<<

Liene 1

Liene, kura ir kreisajā pusē šajā bildē, svin tītardienu Filadelfijas biedrību namā

Šajā pagājušajā amerikāņu pateicības dienā, man tika dota apbrīnojama iespēja ceļot uz Filadelfiju, lai būt daļa no pārsteidzoša notikuma, kongresa. Ne tikai man bija iespēja atjaunot saikni ar saviem Garezerā draugiem, bet man arī bija iespēja iepazīties ar jauniem cilvēkiem un ar ALJA valdi. Piedaloties Kongresā, es pārdomāju savu nākotni kā jauna latviete un locekle ALJĀ. Mana balss atskanēja, un es varu teikt, ka man bija neliela daļa valdes un padomes ievēlēšanā.

   Kongresā bija daudzas lekcijas, no kurām izvēlēties. Viena, kas man likās īpaša bija Līvas Zemītes runa par Latvijas pilsonību. Es pazīstu Līvu personīgi, un man jau bija interese par šo projektu. Pirms Kongresa, es zināju ļoti maz par pilsonību un kāpēc ir tik svarīgi Amerikas un Kanādas jauniešiem to iegūt. Līvas runa, un visi manu vecāku draugi, kuri runā par to, cik daudz pilsonība ir mainījusi viņiem dzīvi pataisīja mani vairāk gatavu šai apņemšanai.

Ir vairāki soļi, un dokumenti, kas ir nepieciešami, lai iegūtu pilsonību. Tomēr, tas gods un lepnums kas nāk ar piederību Latvijai padara to visu vērts. Emocionālais faktors nozīmē vairāk man nekā oficiāla definīcija. Maniem cilvēkiem Latvijā, manai ģimenei un draugiem. Latvija ir mana dzimtene.

Uz Latvijas 100. dzimšanas dienas, ALJA dāvina tēvzemei 100 pilsoņus. Es būtu pagodināta un lepna būt daļa no kaut kā tik izcila. Es arī būtu pateicīga uzsākt šo ceļojumu ar ALJAs palīdzību. No 2017.-2021. gadam, ALJA cer saņemt 100 pilsoņus, kas var likties maz, bet var būt tik liela ietekme mūsu valstij. Šie pilsonībai var palīdzēt garantēt gaišāku un radošāku nākotni Latvijai, un es ceru būt daļa no tā.

 Kopumā Kongress bija pārsteidzošs ceļojums, tas var likties visai jautri un ar spēlēm, bet šajā nedēļas nogalē es iemācijos tik daudz par manu valsti un sevi. Es ceru atgriezties ne tikai nākamgad, bet cerams, ka nākamo desmit gadu laikā. Es gribētu personīgi pateikties ALJAi, par palīdzību man nokļūt kongress. Nekad es neesmu bijusi tik lepna būt latvietei.

-Liene Lūsis-Zondo

>>>|||<<<

Daiga 1

Daiga (pirmajā rindā pa kreisi) tītardienu svin Filadelfijas latviešu biedrībā.

Es šogad piedalijos savā trešajā Kongresā, bet savā pirmajā kā ALJA Padomes locekle. Bija iespaidīgi pilnsapulcē klausīties rezultātus iniciatīviem, kuros man bija teikšana. Esmu pateicīga par laiku, kuru varēju pavadīt ar draugiem un jaunām paziņām un, ka tagad sastāvu ALJĀ kā viena ALJA Ziņas redaktrise! Man iznāca klausīties lekciju par ,,manabalss.lv”, un bija manuprāt ļoti iespaidīga: 

 Lekcijai ,,manabalss.lv“, kuru pasniedza Imants Breidaks, bija uzsvars uz Latvijas progresu kā demokrātiska valsts. Manabalss.lv motīvi ir tūlkoti kā “Citizen’s initiatives’ platform”, kur ikkatrs var iesniegt idejas par topošiem Latvijas valsts likumiem. Latvijas veiksme ar Manabalss ir zināma pasaules mērogā, un citām valstīm ir interese ietilpināt līdzīgu sistēmu, dažās Eiropas valstīs un ASV.

Manabalss nav kā citas ASV mājaslapas kā Change.org, bet tiešām atspoguļo īstu iedzīvotāju vēlmes. Katram ir iespēja pieteikt kādu ideju. No tā punkta, Manabalss revīzija pārskata propozīciju, un nodomā ja tā vispār ir likumīga un viņi pieliek vajadzīgo atbalstu no Satversmes. Manabalss nav saistīta ar jebkuru politisko partiju, tātad visas kārtīgi uzrakstītās petīcijas, neatkarīgas no Manabalss viedokļa, tiek uzlādētas. Ja petīcija sasniedz 10,000 atbalstītāju parakstus, tad tā tiek sūtīta un pārrunāta Saeimā.

No visām Saiemai iesniegtām petīcijām kuras ir nākušas no Manabalss, 50% ir tagad likumi, tātad Manabalss ir vissekmīgākā tautas iniciatiīvas platforma pasaulē. Iemesls kādēļ Manabalss ir bijusi teicama petīcijas formulēšanas un parakstīšanas lapa ir jo cilvēka paraksts nāk no viņa indivīdā un savdabīgā bankas konta. Tātad, ir acīm redzams Saeimas deputātiem, ka īsti cilvēki ir parakstījuši šīs petīcijas, un neviens nav vairākkārt parakstījies.

Šīs petīcijas ņem nopietni, un rezultāti ir bijuši fenomenāli. Manabalss.lv ir sešus gadus veca programa, un ikdienā sper soļus turpināt darbību. Ar turpmāko darbību, vairāki projekti ir veidojušies, un Manabalss.lv aug atzinībā, vedot Latvijas godu sev līdz.

-Daiga Cers

Featured image: https://www.coldwellbanker.com/blog/winter-in-philadelphia-must-haves-for-your-philly-home/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s