Outlet Optika – Tas Nav Pieņemami!

Screen Shot 2017-11-15 at 8.42.14 PM.png

Mēs nesen ieraudzījām reklāmu no Outlet Optikas, kura tiek rādīta Latvijas sociālos tīklos un uzņēmuma mājaslapā. Ir skaidrs, ka šajā reklāmā tiek rādītas bildes no sievietēm, kas izpilda seksuālus aktus. Mēs esam galīgi mēmi par to, ka šāda reklāma tiek raidīta Latvijā. 

Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienība (ALJA) neatbalsta seksismu. Mēs gribējām dalīties ar mūsu biedru domām, kas izsaka kamdēļ šī reklāma nav pieņemama.


“Šis sludinājums nav pieņemams. Šādas bildes no sievietēm rāda viņas kā seksuālus objektus. Šis sludinājums māca meitenēm, ka sievietes ir citā, zemākā līmenī nekā vīrieši. Ja puiši šo neapšauba, viņu uzskats rada necieņu pret sievietēm.

Dzīvojot Latvijā šovasar, es manīju, ka neliekās, ka Latvijā ir citādāks uzskats par sociālām tiesībām sakarā ar sievietēm nekā ASV. Kā varam palīdzēt Latvijai redzēt, ka sievietēm ir tās pašas spējas, un var sasniegt tos pašus mērķus kā vīrieši?!

Šis sludinājums ir maza daļa no lielākas problēmas Latvijā; tas atbalsta domas un tradīcijas kurām ir jāmainās.”

-Krišs Brunovskis


“Seksistas reklāmas līdzīgas šādai ne tikai pazemina sievietes, bet arī kaitē sieviešu pašvērtējumu.  Ko augošas meitenes no šā iemācīsies, par kā viņām būtu jārīkojās un jāuzvedās? Man apnīk redzēt, kā kompānijas lieto sievietes, kā seksu simbolu, lai pārdotu savus produktus. Mums ir jādod sievietēm lielāku cieņu! Mēs nēesam vērts mazāk.”

-Lāra Tolka

 


“Šī reklāma parāda, kāda ir vīriešu attieksme pret sievietēm. Lietojot šādu bildi, kur sieviete veic seksuālu aktu, nav pazemojoši tikai attēlotajām aktrisēm, bet visām sievietēm kopumā. Šādas reklāmas arī sludina ideju, ka sieviete ir lieka ārpus guļamistabas.

Es pavadīju vasaru Latvijā, un dzirdēju gan no vienaudžiem, gan darba kolēģiem, negaidītas seksistas idejas, piemēram: sieviete neko nav spējīga izdarīt bez vīra (vienaudzis), sieviete nevar būt inženieris (kolēģis), feministiska domāšana ir nepareiza (vienaudze), meitenes nespēj spēlēt voleju (vienaudža māte) un turklāt ikdienā šāda domāšana tiek uzskatīta par normu. Es biju patiesi pārsteigts daudzkārt dzirdot, ka sieviete nav spējīga sasniegt tik pat daudz kā vīrietis, itīpaši pārsteidzoši ir šādu attieksmi manīt visās vecumu grupās un dzimumos. Bet sastapu arī vairākus vienaudžus, kas domāja līdzīgi man, itīpaši šīs reklāmas iespaidā, ka attēlotā situācija nav pieļaujama.

Es ceru, ka kādreiz vairāki cilvēki Latvijā sapratīs, kāpēc šādas reklāmas ir seksistas, un kāpēc tas nav pieņemami.”

-Kalvis Roze


“Es šobrīd universitātē mācos par represīvām struktūrām un kā tās ietekmē cilvēkus. Šis sludinājums ir tiešs piemērs no tā, un pastripina seksistu struktūru. Varbūt nevaram vainot latviešus, kuri šo sludinājumu izdomāja, jo varbūt viņi vienkārši nezina labāk. Cerams, ka latvieši var atvērt acis un atpazīt diskrimināciju pret sievietēm, un saprast kāpēc tas nav pieņemami.”

-Sarma Ārums


“Kā ASV jaunietis, es pamanu, ka attieksme pret sievietēm Latvijā atšķirās no tās Amerikā. Šī reklāma nekad nebūtu pieņemama Amerikā. Vai viņi tiešām nevarēja izdomāt cienīgāku reklāmu vīriešu brilļu atlaidei?”

-Aleks Berkolds


“Šī reklāma ne tikai pazemina sievietes līdz viszemākam līmenim, bet arī mēģina izteikt, ka vīriešiem ir tik maz paškontroles, ka viņi nevar stāt domāt par seksu pietiekam ilgi, lai veiktu tādus pamata uzdevumus kā brilles iepirkšanās. Sievietes ir daudz vērtīgākas nekā šī reklāma izrāda. Vīrieši ir daudz vērtīgāki nekā šī reklāma ir izrāda.
Mēs vairs nevaram lietot mūsu pagātni kā kruķi un attaisnojumu par necienīgām darbībām un domām. Kamēr šāda veida reklāmas un šāda veida domāšana turpināsies, mēs arī turpināsim atbildēt, jo laiks vienaldzībai un klusumam ir beidzies. Galu galā, ir tiešām pienācis laiks pamosties, augt un iemācīties kā cienīt cilvēkus, jo mēs nevaram šādi turpināt.”

-Tamāra Lūsis-Zondo

 


“Es esmu tik pārsteigta, ka šāda lieta tiek reklamēta Latvijā. Man rodās dusmas par to! Šī reklāma izmanto attēlu, kas izrāda vīriešu spēku pāri sievietēm. Tādi attēli nav pareizi un protams nav piemēroti latviešu reklāmās.”

-Elisa Steele

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s