Aicinājums Starptautiskā Sieviešu Dienā

Screen Shot 2017-03-06 at 12.39.10 PM

Amērikas prezidenta Trumpa ievēlēšana bija pārsteigums gan ASV, gan citur pasaulē. Arī mēs – ārzemes latvieši dzīvojot Latvijā izjutām bezspēku, būdami tik tālu no mājām, sekojot ziņām un dažādiem jaunumiem, kas notika Ziemeļamērikā. Tomēr, šīs izmaiņas ASV politiskā sfērā mūs aizkustināja un iekustināja neviss tikai domāt un sēroties par to, kas notiek pasaulē, bet uzņemties lielāku atbildību par vidi, kurā atrodamies un darīt kaut ko vērtīgu. Pie tam, Prezidenta Trumpa rupjie komentāri par sievietēm izraisīja arī mūsos pārliecību, ka šādu uzvedību nevēlamies atbalstīt. Meklēdamas organizācijas, kurām varētu brīvprātīgi ziedot savu laiku, meklējām tādas, kuras aktīvi strādā, lai cilvēktiesības ir ievērotas.

Tā mēs atradām sieviešu resursu centru MARTA. Mēs nolēmam sadarboties ar centru MARTA, lai cīnīties pret seksismu pasaulē un, lai uzlabotu situāciju sievietēm šeit Latvijā. Piemēram, vai zinājāt, ka Latvijā 1 no 4 sievietēm savā mūžā ir cietusi no vardarbības savā ģimenē! Sievietēm ir grūti atrast palīdzību un uzskats tomēr ir tāds, ka vardarbība pret sievietēm ir iekšēja ģimenes problēma, kur citiem nevajag iejaukties.  Tapēc ir vajadzīgs centrs MARTA, lai palīdzētu sievietēm un, lai piedalītos cilvēktiesības cīņā Latvijā.

Šī organizācija palīdz sievietēm vardarbības un citās grūtās dzīves situācijās pasniedzot juristu, psihoterapeita, psihologa, un citu speciālistu konsultācijas. Centrs MARTA strādā pie sabiedrības izglītošanas, vadot seminārus skolām un politiķiem, lai sabiedrība kļūtu izglītotāka par šo tēmu. Kā arī aktīvi iesaistās un dalās ar savu viedokli par dažādiem likumprojektiem, kuri draud ierobežot vienlīdzīgas cilvēktiesības Latvijā. Gala mērķis ir, lai veidotu pasauli, kur sievietēm un vīriešiem ir vienlīdzīgas tiesības visā sabiedrībā.

Tomēr, var just, ka situācija lēnām uzlabojas. Ir daudz lielāka diskusija par šo tēmu un sabiedrības aktīvi iesaistās dalīties ar saviem uzskatiem par šo tēmu . Arī mēs te Latvijā piedalījāmies pasaules slavenā “Women’s march” ar savu “Sister’s march” te pat Rīgā, kur nedēļas ātrumā cilvēki noadija “mincīšu” cepures un gājienā dziedāja tautas dziesmas, staigājot pa Vecrīgu janvāra sestdienas rītā. Pirms dažiem gadiem Rīga uzņēmās rīkot EuroPride gājienu, lai parādītu arī citām Eiropas valstīm, ka Rīgas iedzīvotāji lēnām atveras dažādībai. Šī cīņa ir labi iesākta, tomēr ir vēl daudz, ko vajag darīt, lai Latvija kļūtu par atvērtu un tolerantu valsti.

Screen Shot 2017-03-06 at 12.45.05 PM.png

Un tā, varbūt arī šis ir iekustinājis kādas jūtas Tevī, lasītāj. Problēmas ir visur pasaulē, bet tomēr mēs katrs veidojam savu sabiedrību un tā būs tikai tik laba kā mēs paši. Galvenais ir būt informētam par to, kas notiek jomās, kas Tevi interesē. Dalies ar citiem par to, kas notiek Latvijā un kā citi var palīdzēt, vai tas būtu centram MARTA, vai kādai citai nevalstiskai organizācijai. Ziedo to, ko vari, lai atbalstītu šīs organizācijas, kuras katru dienu strādā, lai Latvija būtu labāka valsts, kur dzīvot.

Uzturēt saiknes ar Latviju var daudz un dažādi. Mēs ceram, ka Jūs piebiedrosieties mums un atradīsiet to veidu, kā Jūs vēlaties ietekmēt latviešu sabiedrības attīstību Latvijā!

 

 

Vārdu definīcijas/ Word Bank

cilvēktiesības- Human rights

vardarbības- Assault or Abuse

juristu- Legal consultant 

psihoterapeita- psychotherapist

psihologa- psychologist


 

Call to Action on International Women’s Day

Screen Shot 2017-03-06 at 12.39.10 PM

Trump’s election was not only a surprise to many in the United States, but to many internationally as well. As American-Latvians and Canadian-Latvians living in Latvia, we felt helpless when tuning into the news about what was going on in North America. The recent changes in the United States not only motivated us to mourn, but also to take on a larger responsibility for our environment in which we live. We have the opportunity to come together and do something extraordinary. For one, we did not support the behavior President Trump exhibited in his rude comments towards women. We began looking for organizations where we could volunteer our time, that support human rights.

That is how we found the women’s resource center, MARTA. We decided to join MARTA in the fight against sexism around the world, and to improve lives of women in Latvia. Did you know, that 1 out of 4 women in Latvia have suffered from assault from family members? It is difficult for these women to find help, because in Latvia, it is seen as a private matter, in which the government has no right to get involved. This is why MARTA is so important in helping women in Latvia fight for human rights.

MARTA helps women who have suffered from assault and other hardships by offering legal, psychotherapist, and or psychologist consultations. MARTA also works with the community offering seminars to schools and politicians, so that they can become more aware and educated about the issues at hand. They also actively participate and share their opinions with policy makers, who have threatened to resist equal human rights in Latvia. The end goal, is to create a world in which women and men have equal rights in every society.

We have felt that the situation is slowly improving. There are many more discussions, and communities are actively sharing their views on the topic. We recently participated in the world famous “Women’s March” with our so called, “Sister’s March,” here in Rīga, singing Latvian folk songs as we marched around Rīgas “Old Town” Saturday morning. A few years ago, Rīga hosted a EuroPride march to show other European countries that Rīga’s communities were slowly welcoming diversity. Although we have made progress, there is still a lot more to be done, for Latvia to become a more accepting and tolerant country.

Screen Shot 2017-03-06 at 12.45.05 PM

Maybe this has evoked some feelings in you too. There are problems all around the world, but we have the opportunity to help shape our communities. It is up to us, as to what we will do with this power. It is important to stay informed in the areas that interest you the most. Please, share what is going on in Latvia, and inform others on how they can help, whether that is to join MARTA, or any other non-governmental organization. Please, donate what you can to support these organizations, which are working day in and day out to improve the living conditions of Latvia.

There are many ways that you can maintain your links with Latvia. We hope, that you will join us in our mission to positively impact the societal development in Latvia!

 

www.marta.lv

https://www.facebook.com/Marta.resource.centre.for.women/

Rakstu veidoja/ Written by: Nora Inveiss, Imanta Nīgale, Inga Vītola

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s