Šonedēļ Iepazīsamies ar ALJA Valdes Pozacijām

Pēc divām nedēļām kongress tiks rīkots Kolombus, Ohio! Kongress ir ALJA ikgadīgais pasākums, kad jaunieši satiekās, lai paplašināt savas latviešu zināšanas ar vairākām interesantām lekcijām un nodarbībām, kā arī iespēja katram piebilst domas un idejas ALJA nākošajā gada darbībai. Kongress, protams, arī ir iespēja satikties ar veciem draugiem un iepazīsties ar jauniem, baudot tītaru vakariņas un citus pasākumus!

Kongresā ir arī iespeja balsot, kā arī kandidēt uz ALJA valdes pozicijām.  Iepazīsties vairāk ar katru valdes loceķlu poziciju darbiem un pienākumiem!

ALJA Priekšsēde

indra-purmale

Šī gada ALJA priekšsēde: Aleksandra Maļinovska

“Sanākt kopā ar parējo valdi mūsu sēdēs, un palīdzēt pārejiem valdes locekļiem sastradāties kopā par rezolucijām, projektiem un amatu pienākumiem ir mana vismīļākā daļa no šīš pozacijas.”

KĀDAS ATBILDĪBAS TEV IR JĀIZPILDA ŠINĪ AMATĀ?

Vadīt vispārējo ALJA valdes darbību, atbildēt uz jautājumiem, komentāriem, kritizācijām, ieteikumiem, pieprasijumiem no citām organizīcijām, cilvēkiem, utt., dot izpildvaras lēmumus (executive decisions) ja situācija prasa to, pārstāvēt ALJA sarīkojumos, konferencēs, pasākumos (piemēram ALA Kongresā, LV vēstniecību sponsorētos pasākumos) kā arī protams piedalīties ALJA valdes sēdēs un ALJA kongresā, izveidot projektus, kas atspoguļo ALJA misiju, strādāt kopā ar ALJA valdi kā arī nodrošināt, ka visi piepilda sava amata prasības, mudināt ALJA valdi darboties!

CIK BIEŽI TEV IR JĀPIESTRĀDĀ ŠINĪ AMATĀ?

Katru nedēļu!

KĀDA VEIDA CILVĒKS BŪTU PIEMĒROTS ŠAI LOMAI?

Sabiedrisks, spēj vadīt, organizēts, veltīts ALJA misijai, iniciatīvs, pašmotivācija, pozitīva attieksme (humora izjūta!), mērķtiecība un atbildības sajūta; kā arī komunikāciju, prezentēšanas un pārliecināšanas prasmes.

TEHNISKAS SPĒJAS:

– Ģenerālās tekniskas zināšanas
– Izcilas darba un laika plānošanas prasmes
– Uzņēmība, enerģija
– Spēja strādāt patstāvīgi kā arī daļa no komandas

**Šī loma ir domāta VIENAM cilvēkam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s