ĢENITĪVA KLUBS

“UZ”

  • Divējādas nozīmes
  • Attiecīgi locījumi

“Uz skolu” = Akuzatīvs. Horizontāla kustība.

“Uz galda” = Ģenitīvs. Vertikāla kustība.

Paldies Kristīnai Putenei par gramatikas palīdzību un padomi!


“MAZLIET”

Kāpēc nav pareizi teikt „bišķiņ“? Kas ir pareizi?

Vārds ,,bišķiņ” nāk no vācu valodas ,,ein bisschen”.

Pareizi lietot vārdus:

MAZLIET
NEDAUDZ
DRUSKU

Aleks Daukšs šo padomu iemācījās GVV no Paudrupes kundzes. Paldies, ka dalījies!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s