ĢENITĪVA KLUBS

Vārds “mikrofons” tikai skan kā “mikrAfons”, bet rakstās “mikrOfOns”.

Paldies Laurim par padomu!

Atsūtiet AZ redaktrisēm ziņu par jūsu gramatikas zināšanām lietojot Facebook message uz AZ Facebook lapas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s