PAVADI VASARU LATVIJĀ!

Kā vēl labāk uzlabot savas latviešu valodas zināšanas un iepazīt savu senču dzimteni un kultūru, ja ne pavadot laiku Latvijā?

Kā vēl vairāk stiprināt savas profesionālās iemaņas un kļūt konkurētspējīgākam darba tirgū, ja ne uzkrājot vērtīgu pieredzi darbā?

Amerikas latviešu apvienība (ALA) piedāvā iespēju Tev apvienot šīs abas lietas un aicina Tevi piedalīties ALAs finansiāli atbalstītā prakses programmā Latvijā sešu līdz astoņu nedēļu garumā!

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS PRAKSES PROGRAMMA IR VIENREIZĒJA IESPĒJA JAUNIEŠIEM PAVADĪT VASARU LATVIJĀ UN IESAISTĪTIES LIETDERĪGĀ, MĒRĶTIECĪGĀ DARBĀ, KAS VĒLĀK NODERĒS AKADĒMISKĀ UN PROFESIONĀLĀ DZĪVĒ.

„Es šajā vasarā būtu varējis kaut kur citur strādāt vai kaut ko citu darīt, bet citur es nebūtu iemācījies tik daudz par Latvijas vēsturi vai līdzējis citiem darīt to pašu,” par savu prakses laiku Latvijas Okupācijas muzejā 2013. gada vasarā raksta ALAs stipendiāts Guntis Rūtiņš

Pavadot vasaru Latvijā, Tev ir iespēja sakombinēt praksi ar līdzdalību citos nozīmīgos notikumos Latvijas kultūras dzīvē:

 • No 6. līdz 12. jūlijam Rīgā norisināsies Latvijas Skolu Jaunatnes dziesmu svētki;
 • 8. jūlijā Rīgā plānots Junior-PLEIF (Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums jauniešiem);
 • No 9. līdz 17. jūlijam – Latvijā notiks 2×2 nometne;
 • No 17. līdz 19. jūlijam Salacgrīvā notiks Positivus festivāls – lielākais mūzikas un mākslas festivāls Baltijā.

Informāciju meklēt:
www.alausa.org/lv/alas-nozares/kulturas-nozare/


5164471633_7ec3edbf74

FAQ:

Amerikas latviešu apvienības (ALA) Kultūras un Izglītības nozares sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju piedāvā stipendijas vasaras praktikantu darbiem 12 Latvijas kultūras iestādēs!

Kas var pieteikties?
Stipendijas ir domātas ārpus Latvijas dzīvojošajiem latviešu jauniešiem, kuŗi ir Amerikas latviešu apvienības (ALA) biedri. Stipendijas saņēmējiem ir jabūt vidusskolas absolventiem, kuri nostudējuši vismaz vienu gadu universitātē.

Kas būs jādara?
Stipendiāti piedalīsies projektos un tulkošanas darbos atkarībā no sava zināšanu līmeņa un pieredzes, kā arī attiecīgās kultūras iestādes vajadzībām.

Kur es varēšu strādāt?

 • Nacionālajā bibliotēkā
 • Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā
 • Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā
 • Rakstniecības un mūzikas muzejā
 • Latvijas Okupācijas muzejā
 • Mazsalacas kultūras centrā
 • Nacionālajā kino centrā
 • Rundāles pils muzējā
 • Turaidas muzejrezervātā
 • Latvijas Nacionālajā arhīvā
 • Latvijas Kultūras akadēmijā
 • Latvieši Pasaulē (LaPa) muzejā

Darba pienākumi aprakstīti Prakses raksturojuma lapā.

Vai man maksās?

Amerikas latviešu apvienība finansiāli atbalstīs stipendiātus ar $2500 piešķīrumu. Atbalsts ir domāts, lai daļēji segtu ceļa un uzturēšanās izdevumus.

Cik man ilgi būs jāstrādā?
Stipendātiem 6-8 nedēļu laikā jānostrādā vismaz 150 stundas.

Kas man būs jādara atgriežoties mājās?
Stipendiju saņēmējiem mēneša laikā pēc atgriešanās jāiesniedz apraksts par prakses darba pieredzi ar fotogrāfijām, saprotot, ka šo informāciju var publicēt presē.

Kā varu pieteikties?
Jāizpilda Stipendiju darba pieprasījuma lapu.

Vai varu izvēlēties, kur strādāt?
Jā. Stipendiju darba pieprasījuma lapā jāatzīmē pirmo, otro un trešo izvēli.

Vai praktikantiem tiek nodrošināta dzīvesvieta Latvijā?
ALA to nenodrošina, bet iespēju robežās centīsies palīdzēt atrast piemērotu risinājumu.

Līdz kuram datumam man jāpiesakās?
2015.g. 31. martam.

Kam man jāsūta Stipendiju darba pieprasījuma lapa?
Aizpildīta stipendiju pieprasījuma veidlapa jānosūta vai nu uz e-pastu: ligaejups@gmail.com vai pa pastu uz ALAs biroju: 400 Hurley Ave., Rockville, MD 20850.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s