ALJA sēru ziņas: mūžībā aizgājis Marģers Pinnis

Sēru ziņas: ALJA mūža biedrs Marģers Pinnis aizgājis mūžībā 9. janvāri. Marģers tuvi sastrādājies ar visādām latviešu organizācijām un viņa plašā iniciatīva pēdējā laikā redzama NYlatvian.org mājas lapā, kuru viņš uzsāka, uzturēja, un veidoja.

Margers

Marģers arī saņēma trīs zvaigžņu ordeni un kā vienu no viņa dzīves sasniegumiem, PBLA iesniegumā ordeņa kapitūlam rakstīts:

„Marģers Pinnis ir demonstrējis iniciatīvu un uzņēmību Latvijas interešu aizstāvēšanā, ieskaitot:

Kā jaunietis 1984. gadā Amerikas latviešu jaunatnes apvienības (ALJA) ietvaros pirms Olimpiskām spēlēm Losandželošā, ASV, viņš noorganizēja jauniešu grupas pa visu ASV, kas apciemoja vietējo mēdīju sporta korespondentus un tiem uzsvēra, ka sporta reportāžās nav pareizi latviešus PSR komandā dēvēt par krieviem.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s