ALJA vicepriekšsēža Kārļa Memeņa apsveikums 2014.g. GVV absolventiem

Vicepriekšsēdis Kārlis Memenis

 

Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības vārdā es gribu nodot sveicienu Jums visiem Garezera Vasaras Vidusskolas skolniekiem. Es īpaši gribētu apsveikt 4. klases absolventus par varenu dzīves sasniegumu! Jūs varbūt domājat ka šodien ir nobeigums jo Jūs pabeidzat vidusskolu. Daudzi no Jums  četrus gadus cītīgi strādājat  lai varētu te sēdēt.  Jūs ziedojat Jūsu vasaras, mācīties par Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, literatūru un valodu un tanī pašā laikā Jūs izveidojat draudzības viens ar otru ko dzīves laikā nekad nepārtrauksiet.

Četras vasaras pēc kārtas, Jūs mēģinājat paskaidrot pārejai pasaulei kāpēc jūs gribat iet uz vasaras vidusskolu kur visi runā citā valodā un ir Mičiganas mežos kur mobīlie telefoni knapi strādā. Bet gandrīz neviens nesapratīs kāpēc jūs te nācāt. Viņiem nekad nebūs tā iespēja kas jums bija, piedalīties šinī programmā un tādēļ jums ir tā iespēja augt un sasniegt vairāk jūsu dzīvēs nekā tie kuri nekad nedzirdēs vārdu “Garezers”.

Ja mēs skatāmies uz pagātni tad jā, šodien ir noslēgums. Bet ja mēs griežamies uz nākotni tad šodien mainās uz sākumu. Kā pats sēdēju kur jūs pašlaik sēžat, pirms desmit gadiem, es varu Jums apliecināt ka ir gan tikai sākums.  Jūs esat Latvijas nākotne, jūs esat  nākamie audzinātāji, skolotāji, saimnieku puiši vai meitenes, teniss skolotāji, vadītāji, administrātori, jūs esat korporācijas, organizācijas, kori un tautas deju grupas, jūs turpināsiet šo sabiedrību, skolu un nometni kas sākās pirms 50 gadiem. Pēc 50 gadiem es braukšu atpakaļ uz Garezeru  manā “self-driving Google” mašīnā redzēt kā jūs uzturējāt mūsu latviešu sabiedrību kas šodien stāv jūsu rokās.

Kā apsveikumu, ALJA dāvina 4. klases absolventiem brīvu ALJAs biedru karti, kura derīga vienam gadam. Nāciet piedalīties mūsu misijā – pulcināt, pārstāvēt un uzturēt šo latviešu sabiedrību.  Šogad ALJA Kongress notiks Seatlā—aicinu Jūs visus piedalīties!

Sākot ar šodienu, pasaule ir Jūsu!

Apsveicu un paldies!

Pirms 10 gadiem—Kārlis savā GVV izlaidumā!

Pirms 10 gadiem—Kārlis savā GVV izlaidumā!

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s