Vēstule no Valdes Vicepriekšsēža

Šogad esmu ļoti sajūsmināts, ka atkal esmu ALJAs valdē un ka mums šī gada valdē kopā ar stipriem veterāniem ir tik daudz jaunu locekļu!  Visumā mums šogad ir vareni plāni un nevaru vien sagaidīt redzēt kādas izmaiņas 2014. g. atvedīs!  Mums jau bija pirmā ALJAs valdes sēde un Sirsniņu balle Portlandē 15. februārī, kur daudzi pirmo reizi atklāja Portlandi!  Es pats nopirku lidmašīnas biļeti un plānoju redzēt cik “weird” Portlande ir, bet dienu pirms lidojuma es saslimu un nevarēju tikt uz ekskursiju.  Kamēr es mēğināju kļūt vesels, 15. februārī piezvanīju ALJAs sekretārei un visu dienu piedalījos valdes sēdē caur telefonsarunu.  Man bija prieks, kad es  tajā nogalē varēju piedalīties sēdē  un caur bildēm varēju uzdzīvot kopīgi tajā vakarā, kad biedri sağērbās kā 1920. gada  Sirsniņu Ballē!

Kopš tā brīža esmu strādājis ar ALA un kā ALJAs pārstāvis piedalījies ALA Sporta Nozaru sēdē 1. martā Čikāgā.  Esmu arī sadarbojies ar Gaŗezeru, plānojot šīs vasaras Sirds Līksmo/Cūku Bēres.  Esmu dzirdējis ļoti daudz labas  un jaunas idejas šī gada notikumiem un pasākumiem, un man ir tik liels prieks būt daļai no valdes, kura rūpējas, lai  2014. gads izdotos varens!

Kārlis Memenis
ALJA Vicepriekšsēdis

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s